Rýsuje se kostra programu konference

I v letošním roce chystáme pro účastníky konference program plný zajímavých přednášek a významných jmen.

Pondělní zahajovací blok se tentokrát odehraje v koordinaci Asociace krajů ČR, jejíž zástupci pozvali představitele úřadů zaštiťujících několik nejvýznamnějších a největších tuzemských eGov projektů současnosti v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších.

V rámci velkého slavnostního zahájení od 10.30 pak bude možné vyslechnout klíčové přednášky Vlády ČR prezentované premiérem Andrejem Babišem, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ředitelem NAKIT a SPCSS Vladimírem Dzurillou. Milou povinností bude také přivítat opětovně eurokomisařku Věru Jourovou, které kromě toho zahájí i programovou sekci věnovanou dubnové situaci okolo GDPR. Slavnostního zahájení se samozřejmě zúčastní celá řada osobností veřejné správy včetně předsedkyně AKČR Jany Vildumetzové či hejtmana Kraje Vysočina, který je spolupořadatelem konference, Jiřího Běhounka a dalších hejtmanů.

Ani v dalších odborných blocích nebudou chybět zajímaví hosté – k novele zákona o kybernetické bezpečnosti promluví mimo jiné zástupci NÚKIB, v eHealth bloku vystoupí lidé z Ministerstva zdravotnictví a SÚKL, MMR a CzechTourism bude prezentovat své vize v oblasti eTurismu a zkrátka nepřijdou ani bloky věnované archivaci, eAccessibility nebo geoinformatice. V rámci sekce věnované konceptu Smart Cities i letos proběhne tematický blok zástupců více ministerských resortů a věříme, že zajímavý program bude mít i sekce otevřených dat.

Nedílnou součástí programu konference budou jako obvykle i workshopy, panelové diskuse a různé doprovodné akce za účasti poslanců, senátorů, členů AKČR a SMO ČR či jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Proběhne zde jako každoročně i slavnostní vyhlášení výsledků oblíbených soutěží jako jsou například Český zavináč, Zlatý erb, JuniorErb nebo Biblioweb.

Pro více informací kontaktujte organizační tým konference.