ISSS 2018 se osobně zúčastní i premiér ČR Andrej Babiš spolu s vládními kolegy – Klárou Dostálovou a Lubomírem Metnarem

Na programu ISSS 2018 se opět tradičně podílí Ministerstvo vnitra ČR a ministr Lubomír Metnar poskytl konferenci oficiální záštitu. Na pondělním dopoledním programu se bude vedle MV ČR výrazně podílet také Asociace krajů ČR, odborný blok se zaměří především na aktuální projekty tuzemského e-governmentu.

V rámci velkého slavnostního zahájení od 10.30 bude možné vyslechnout klíčové přednášky Vlády ČR prezentované premiérem Andrejem Babišem, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou. Milou povinností bude také přivítat opětovně eurokomisařku Věru Jourovou, které kromě toho zahájí i programovou sekci věnovanou dubnové situaci okolo GDPR. Slavnostního zahájení se samozřejmě zúčastní celá řada osobností veřejné správy včetně předsedkyně AKČR Jany Vildumetzové či hejtmana Kraje Vysočina, který je spolupořadatelem konference, Jiřího Běhounka a dalších hejtmanů.

Jedním z důležitých témat ISSS 2018 bude Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR). V programovém bloku věnovaném této problematice vystoupí JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy pověřený řízením sekce veřejné správy a jeho kolegové. Příspěvky zástupců MV nebudou chybět ani v dalších částech programu.