Zlatý erb 2018 zaštiťuje rovněž Ministerstvo vnitra ČR

Záštitu jubilejnímu 20. ročníku soutěže Zlatý erb udělil dne 19. ledna 2018 rovněž JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy pověřený řízením sekce veřejné správy.