EK zařadila konferenci ISSS/V4DIS mezi nejvýznamnější akce roku

Konference ISSS/V4DIS 2018 se objevila na stránkách Evropské komise (program ISA2 – Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens) mezi hlavními konferenčními akcemi roku 2018.

Více na https://ec.europa.eu/isa2/events/isssv4dis-2018_en.