Malý sál: GDPR, KIVS a novinky v e-governmentu pro obce

V Malém sále probíhá bohatý program od 9 h. až do časného odpoledne – první část je tradičně v režii Ministerstva vnitra, které přináší detailnější informace o aktuálních otázkách veřejné správy, především o dopadech nařízení GDPR do každodenní činnosti OVM – systémových analýzách obcí a checklistech (Vít Šťastný a Petr Vokáč), roli a osobě pověřence (Marie Kostruhová) či eLearningu (David Sláma).

Ve druhé části od 10.30 pak zazní informace Českého telekomunikačního úřadu o přechodu na DBV-T2, kvalitní infrastruktuře datových sítí a otevřených datech o kvalitě nejen mobilního internetu (MoQoS). Mezi přednášejícími nebudou chybět Marek Ebert, Karel Holek nebo Jiří Průša z CZ.NIC).

Přesně v poledne pak začíná oblíbený diskusní panel za účasti zástupců KISMO, krajů, MV ČR, Správy základních registrů, MMR a dalších zaměřený na řadu aktuálních problémů samospráv od problematiky GDPR, dotační tituly pro rok 2018, elektronickou identitu z hlediska obcí, portál občana a realizaci a komunikaci veřejných zakázek až po služby CMS 2.0. Do diskuse se zapojí Pavel Rous (Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR), Petr Pavlinec (Kraj Vysočina), Roman Vrba a Petr Tiller (Ministerstvo vnitra ČR), Michal Pešek (Správa základních registrů), Rostislav Mazal a Aleš Pekárek (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a další.