GDPR – různé úhly pohledu

Obecné nařízení EP o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, je logicky jedním z hlavních témat letošního ročníku konference. Odborný blok odstartoval ve Velkém sále již ve 12.45 h., a to vystoupením eurokomisařky Věry Jourové, do jejíž kompetence tato problematiky patří.

V další přednášce se na GDPR zaměřila Miroslava Matoušová, tentokrát z pohledu Úřadu na ochranu osobních dat. Aktuální stav příprava poté zhodnotil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna a první část uzavřel David Legner s postřehy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Programový blok o GDPR pokračuje od 14 h. představením nástrojů pro řízení (Vojtěch Hvězda, Gordic) a poté informacemi o přípravě na GDPR s informačním systémem Munis (Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec a Tomáš Lechner, Triada).