Elektronizace zdravotnictví

Hned v 9 hodin dopoledne začíná v Eliščině sále rozsáhlý odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví. Úvodního slova se ujal hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a na něj navazují další přednášející – Radek Policar z Ministerstva zdravotnictví, Michal Sojka z České lékařské komory, Ladislav Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR nebo Klára Jiráková a Petr Pavlinec z Kraje Vysočina.

Další dvě sekce bloku eHealth budou pokračovat od 13.30 h., a to v Jednacím sále. Prezentace se budou týkat návaznosti eHealth na eGovernment ČR, využívání nových videotechnologií v medicinském prostředí, Vitakarty OZP či telemedicíně a prevenci těhotenské cukrovky. Následují přednášky o distribuované zdravotní péči, EHR pro ČR, elektronických receptech a poté o novém konceptu v českém zdravotnictví, nazvaném Souhrn o pacientovi.

Celý blok eHealth uzavírá prostor pro dotazy a diskusi přítomných.