Schéma programu konference ISSS 2017, úterý, 4. dubna

Poslední změna: [ Pondělí, Podrobný program, Přednáška v cizím jazyce ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Jednací sál
Synergie ZKB, GDPR a eIDAS
Workshop ICTU ke kybernetické bezpečnosti a GDPR s následnou diskusí
přednášejí Ing. Aleš Špidla, ČIMIB; MUDr. et Mgr. Ivan Langer, CEVRO institut; Ing. Radko Sáblík, Smíchovská střední průmyslová škola; Ing. Václav Mach, Microsoft s. r. o.; uvádí Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.
Open source ve veřejné správě
Otevřená města
Ondřej Profant, Hlavní město Praha
Spolek BISON – vývoj a implementace open-source ve veřejné správě
Ing. Petr Pavlinec, Bc. Martin Hadrava, Kraj Vysočina
Blok Ministerstva vnitra ČR
Aktuální otázky rozvoje veřejné správy
Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR
Digitální Česko – evoluce nestačí
Michal Bláha
Činnost Hlavního architekta eGovernmentu
Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR
Úplné elektronické podání, Sdílený datový fond veřejné správy
Ing. Roman Vrba, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra ČR
GIS
Geoinfostrategie
RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR
Otevřená data I
Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR
Michal Kubáň, Martin Nečaský, Ministerstvo vnitra ČR
Kybernetická bezpečnost I – Spolupráce a technologie
Platforma KYBEZ
Ing. Jan Dienstbier, Ing. Jan Heisler, GORDIC spol. s r.o.
Centrální místo služeb (CMS 2.0)
Pavel Karásek, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Podpora řešení životních situací s využitím geoprostorových aplikací Asseco Central Europe
Filip Kadeřábek, Tomáš Hrabík, Asseco Central Europe, a. s.
Právní úprava otevřených dat
Jakub Míšek, Ministerstvo vnitra ČR
Jak předejít problémům v oblasti bezpečnosti informací?
Ing. Michal Řezáč, MSc., Ing. Vojtěch Hvězda, GORDIC spol. s r.o.
ISoSS – modul Organizační struktura a systemizace (OSYS)
Ing. Jan Bůžek, Ministerstvo vnitra ČR
Praktické zkušenosti s řízením projektů otevřených dat
Benedikt Kotmel, Ministerstvo financí ČR; Tomáš Pecha, Ministerstvo vnitra ČR
Kybernetická bezpečnost ve středním školství
Ing. Jiří Sedláček, NSMCluster
Informace centrálních úřadů pro samosprávy
Našli jste chybu v RÚIAN?
Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální
Stavba a zkušenosti s provozem SOC
Ing. Lukáš Přibyl, AXENTA, a. s.
Ohlédnutí za konferencí INSPIRUJME se…2017
Ing. Jitka Faugnerová, CENIA
NetMetr: harmonizace otevřených dat napříč Evropou
Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Přínosy integrovaného DDI/NAC nástroje pro zvýšení ochrany sítě a schopnosti reagovat na útoky
Jindřich Šavel, Novicom, s. r. o.
Rušení DVB-T signálem LTE
Ing. Miroslav Charbuský, Český telekomunikační úřad
LOGmanager – proč se věnovat logmanagementu
Ing. Miroslav Knapovský, Ing. Pavel Pikhart, Sirwisa a. s.
Nový výškopis České republiky již existuje
Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad
Otevřená data II
Otevřená prostorová data ČÚZK
Ing. Jiří Poláček, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální
Jakým způsobem loví router Turris Omnia hackery ve vaší síti
Patrick Zandl, CZ.NIC, z. s. p. o.
Diskuse a dotazy
Aktuální otázky samospráv
Problematika GDPR na obcích a související bezpečnost
Problematika eOP a EIDAS
PMA – procesní modelování agend
SmartCity – módní téma, ale jak s ním naložit?
Připravované dotační tituly 2017 a dále
Popis a informace o službách Egon ServiceBus a CMS 2.0
Povinnost elektronické komunikace s uchazeči o VZ
Diskuse a dotazy, Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.; Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů; a další
Centrální registr dotací (CEDR) a open data na Ministerstvu financí ČR
Mgr. Vladimír Dlouhý, Mgr. Iveta Císařová, Generální finanční ředitelství; Benedikt Kotmel, Ministerstvo financí ČR
Kybernetická bezpečnost II – Veřejná správa
Novela zákona o kybernetické bezpečnosti
Adam Kučínský, Tomáš Krejčí, Národní bezpečnostní úřad
Otevřená data ČSSZ po roce a půl … zkušenosti a poznatky z každodenní praxe
Ing. Jiří Šunka, Česká správa sociálního zabezpečení
Otevřená data na Českém statistickém úřadu
Ing. Eduard Durník, Ing. Martin Černý, Český statistický úřad
Kyberbezpečnost v rámci rezortu MV
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR
Otevřená data v Praze
Ondřej Profant, Hlavní město Praha
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy