Schéma programu konference ISSS 2017, pondělí, 3. dubna

[ Úterý, Podrobný program, Přednáška v cizím jazyce ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
Stav eGovernmentu v České republice
Vystoupení premiéra ČR a návazné přednášky
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda, Vláda ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.; Ing. Věra Kovářová, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Archivace a digitalizace
Novela národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv
Smart city I
Směřování a trendy elektromobility v České republice
Tomáš Chmelík, ČEZ ESCO, a. s.
eGovernment v roce 2017
JUDr. Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra ČR
Co nás čeká při skartačním řízení? Připravte se na změny balíčku SIP
Tomáš Dvořák, Hlavní město Praha
eHealth I
Úvodní slovo
MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
Města a regiony budoucnosti – SMART city roadmapa
Ing. Karel Skokan, CGI IT Czech Republic s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
eHealth strategie ČR
Ing. Jiří Borej, Ing. Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví
Spisová služba jako páteřní agenda úřadu
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
Stavební prvky digitalizace měst z pohledu ALEFu
Ing. Hana Balášová, Alef Nula, a. s.
Diskusní panel České bankovní asociace (uzavřené jednání)
uvádí Ing. Pavel Štěpánek, CSc., Česká bankovní asociace
Dlouhodobý důvěryhodný archiv dokumentů s cloudem
Luděk Louda, ICZ a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Elektronické recepty – nově a povinně
Ing. Renata Golasíková, Ing. Petr Koucký, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Novinky v oblasti legislativy, archivnictví a veřejné správy
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR
Smart Hradec Králové a prioritní oblasti zájmu města
PhDr. Karel Vít, Ph.D., Město Hradec Králové
Národní archivní portál – brána k digitálnímu archivu
Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
eHDSI – evropská infrastruktura elektronických služeb pro zdravotnictví
Licinio Kustra Mano, Evropská komise; Mgr. Klára Jiráková, Kraj Vysočina
Dopady automatické detekce přestupků v dopravě na ODSČ a MP
Aleš Šantora, ICZ a. s.
Státní služba
RNDr. Josef Postránecký, MPA, Ministerstvo vnitra ČR
Výstupy z konference CNZ
Ing. Jan Heisler, CNZ, z. s.
Slavnostní zahájení
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, Senát Parlamentu ČR; Ing. Andrej Babiš, místopředseda, Vláda ČR; MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda, Vláda ČR; Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj; Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka, Hlavní město Praha; MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Statutární město Hradec Králové; PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Mesto Kežmarok; Ing. Jiří Havlíček, MBA, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; RNDr. Josef Postránecký, MPA, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR; JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Marek Ebert, náměstek, Český telekomunikační úřad; Chung-I Wang, nejvyšší představitel Tchaj-wanu, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze; Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.; Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.; Ing. Renata Dvořáková, MBA, obchodní ředitelka, Oracle Czech, s. r. o.; Ing. David Frantík, ředitel pro sektor veřejné správy, Microsoft s. r. o.; Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.; Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize; Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2017; Ivan Pilný, ANO; Martin Kupka, ODS; Martin Plíšek, TOP 09; Jan Klán, KSČM
Přenos slavnostního zahájení
eHealth II
Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – NIX-ZD.CZ
Mgr. Klára Jiráková, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
Smart city II
Koncept Smart Cities z pohledu MMR
Mgr. Jana Korytářová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ICT v resortu Ministerstva spravedlnosti
Zavedení videokonferencí v resortu justice
Jan Ladin, Dominik Divák, Ministerstvo spravedlnosti
Informatizace územních samospráv
Editační webové služby ISÚI/RÚIAN
Ing. Kateřina Burešová, Český úřad zeměměřický a katastrální
Přednášky partnerů
VITA Přestupky a změny právních předpisů od 01.07.2017
VITA Koordinované stanovisko – metodiky, program … a práce úřadů?, RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s. r. o.
Projekt elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění v EU (EESSI)
Ladislav Švec, Kancelář zdravotního pojištění
Koncept Smart Cities z pohledu MPO
Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Využití cloudových služeb v prostředí Státních maturit – Cloud bezpečně, aneb jak zabít tři mouchy jednou ranou (eGC, GDPR, ZKB)
Ing. Jiří Zíka, CERMAT; Ing. Zdeněk Jiříček, Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Aktuální projekty veřejné správy
Úloha SPCSS v rámci ICT strategie resortu Ministerstva financí ČR
Ing. Vladimír Dzurilla, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
ISVR – čtvrt století funkční systém
Jan Ladin, Eva Vidová, Ministerstvo spravedlnosti
An integration on K-jump mobile medical device and Oucare healthcare cloud system
Daniel Tseng, K-Jump Health Co., Ltd.
Koncept Smart Cities z pohledu MŽP
Mgr. Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí ČR
VITAKARTA OZP – zdravé online služby
Ing. Radovan Kouřil, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX Consulting, a. s.
Elektronické skartační řízení v praxi
Ing. Pavel Jirásek, Městská část Praha 16; Mgr. Věra Hottmarová, Město Smiřice; Bc. Irina Rálišová, Město Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Co by vás mělo potkat na cestách za kybernetickou bezpečností
Milan Habrcetl, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
Aktuální situace čerpání v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti v Integrovaném regionálním operačním programu
Mgr. Zdeněk Semorád, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Koncept Smart Cities z pohledu MD
PhDr. Tereza Čížková, Ministerstvo dopravy ČR
Agendové informační systémy v eGovernmentu
Ing. Josef Krtil, MBA, ICZ a. s.
ICT v resortu Ministerstva životního prostředí
Strategie ICT rezortu životního prostředí – Enterprise architektura ICT strategického programu 2017
Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektronizace procesů a digitalizace dat úřadu
Miroslav Wolf, Zuzana Pločková, GORDIC spol. s r.o.
Využití ICT v cestovním ruchu I
Využití sociálních sítí a smart technologií v cestovním ruchu
Ing. Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Diskuse a dotazy
Obrazová dokumentace v elektronickém zdravotnictví
Michal Opatřil, ICZ a. s.
Dotační programy Technologické agentury pro veřejnou správu
Ing. Petr Očko, Ph.D., Technologická agentura České republiky
Možnosti přístupu k datům programu Copernicus
Kateřina Nohelová, Ministerstvo životního prostředí ČR; Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy ČR
IDC Smart City MaturityScape
Jan Alexa, IDC CEMA
Soutěž Zlatý erb
prof. RNDr. Josef Zelenka, Univerzita Hradec Králové; RNDr. Tomáš Renčín, Český zavináč, z. s.
Přednášky partnerů – Smart city III
Matrix City a urbánní prostor
Marcel Babczynski, M.A., MBA, Česká spořitelna, a. s.
Integrace AIS VITA do IS úřadu
Mgr. Jan Křížek, Miroslav Štochel, VITA software, s. r. o.
eIDAS
Co změnilo nařízení eIDAS v Česku po roce fungování – pohled MV jako orgánu dohledu
Bc. Filip Bílek, Ing. Radek Horáček, Ministerstvo vnitra ČR
Aplikace pro identifikaci parcel v chráněných územích ČR
Jan Zárybnický, Agentura ochrany přírody a krajiny
Heritage card – digitální průvodce a jednotná prezentace České republiky v on-line prostředí
Mgr. Aleš Pangrác, CzechTourism
eHealth III
Možnosti využití centrálních sdílených služeb eGovernmentu ve zdravotnictví
Ing. Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra ČR
Využití moderních technologií
Mobile Device Management – hromadná správa a zabezpečení mobilních zařízení
Ondřej Kubeček, System4u, s. r. o.
Devět měsíců s eIDASem
Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Monitoring sucha na portálu Českého hydrometeorologického ústavu
Dr. Ing. Martin Možný, Český hydrometeorologický ústav
Jak začít se SmartCites
Ing. Marek Řezáč, GORDIC spol. s r.o.; Vlastimil Tesař, Microsoft s. r. o.
Moderní API již není jen pro startupy
Ing. Tomáš Hájek, Státní ústav pro kontrolu léčiv; Vítězslav Košina, IBA CZ, s. r. o.
Chatbot pomáhá eGovernmentu
Jan Vobruba, DATASYS s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Využití ICT v cestovním ruchu II
Zdar4U
Ing. Václav Jáchim, Kraj Vysočina
Internet věcí – kde a jak může pomáhat
Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a. s.
eIDAS, kam jsme došli, resp. kudy vede cesta
Ing. Petr Dolejší, SEFIRA spol. s r. o.
Komunikační technologie IoT pro chytrá města
Ing. Ján Jacina, České Radiokomunikace a. s.
Diskuse a dotazy
Budování sítí nové generace
Ing. Marek Ebert, Český telekomunikační úřad
InfoPortál pro města a obce – podpora turismu
Roman Štěpánek, AV Media, a. s.
Hybridní datové centrum v prostředí Všeobecné fakultní nemocnice
Ing. Vlastimil Černý, MBA, Všeobecná fakultní nemocnice; Ing. Rostislav Babarík, Microsoft s. r. o.
Váš pracovní den, váš pracovní mítink (Spark a vše kolem)
Ivan Sýkora, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
Transparentnost a otevřenost veřejné správy I
Perspektiva elektronizace podle nového zákona a nových směrnic
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ovlivňování cestovního ruchu prostřednictvím geolokačních her
Vít Pechanec, GEOFUN, s. r. o.
Fujitsu Smart Mobility – řešení nejen pro chytrá města
Ing. Jiří Nováček, Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
eHealth platforma na míru pro české zdravotnictví
Jan Petřík, Michal Potůček, Zdravel, a. s.
Nový rozměr týmové spolupráce v digitálním světě
Jiří Plátek, AV Media, a. s.
Proč potřebujete certifikaci v oblasti eIDAS?
Ing. Jarmil Mikulík, Elektrotechnický zkušební ústav
eSbírka a eLegislativa
Ing. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra ČR
ATEN – připojte se!
Michal Šenk, Aten International Co., Ltd.
Obrazová spolupráce pro eHealth
Radim Šejnoha, AV Media, a. s.
Informační systémy veřejné správy
Dokážeme využít možností digitálního katastru nemovitostí?
Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
eAccessibility – Přístupnost informací a služeb
Přístupnost – co loni a co letos?
Dagmar Hornychová, Úřad vlády
CZ.PEPS: základ infrastruktury pro vzájemné uznávání eID
Jaromír Talíř, CZ.NIC, z. s. p. o.
GDPR I
Citlivé údaje v obecném nařízení o ochraně osobních údajů
Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů
Smart city IV
Smart energy – velmi blízká budoucnost
Roman Košický, Foxconn CZ s. r. o.
Letos se do toho opřeme
Michal Rada, Úřad vlády
Stručné představení služby Zákony pro lidi
Ing. Pavel Gardavský, AION CS s. r. o.
Diskuse a dotazy
Smart City v živých příkladech – Digitalní město = Digitalizovaná Doprava (Concept Smart Transportation)
Zuzana Humajová, Pavel Smolík, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
Bezpečný web a využití cloudových služeb v SPCSS
Mgr. Jana Venclíková, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.; Ing. Pavel Vomáčka, ANECT a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Bez zaručené mobilní identity eGovernment nespustíme
Ing. Miroslav Řihák, ADUCID s. r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Návod, jak dát co nejrychleji vaši IT infrastrukturu do souladu s GDPR
Ing. Jaroslav Novotný, Oracle Czech, s. r. o.
Diskuse a dotazy
Cloudové technologie a veřejné správa
Aplikace v cloudu nebo cloudová aplikace
Jan Petr, Software602 a. s.
Transparentnost a otevřenost veřejné správy II
Transparentní nakládání s nepotřebným veřejným majetkem
Ing. Petr Uhlíř, DiS., Ing. Zdeňka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Evidence smluv a registr smluv na ostro
Ing. Petra Kubíková, Kamila Kolbová, Městská část Praha-Zličín; Mgr. Petr Wohanka, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Přístupnost digitálního prostředí úřadu – auditem webu to nekončí, ale začíná
Mgr. Radek Pavlíček, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity
Diskuse a dotazy
GDPR – jak se připravit?
Miroslav Klimeš, Asseco Central Europe, a. s.
Smart Energy and Community experience in Taiwan
Jaroslav Tauber, Tatung Company
Sbírka listin v dálkovém přístupu katastru nemovitostí
Bc. Jana Apeltauerová, Český úřad zeměměřický a katastrální
Diskuse a dotazy
eIdentita
Elektronická identita, národní identitní autorita
Ing. Petr Kuchař, Ing. Roman Vrba, Ing. Ondřej Felix, CSc., Bc. Filip Bílek, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Josef Knotek, Správa základních registrů
FajnOVA tvorba Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017–2023
Mgr. Ondřej Dostál, Statutární město Ostrava
GDPR II
Jak se vyrovnat s GDPR – technická opatření
Horymír Šíma, Fortinet, Inc.
Oracle Cloud Machine – „Kousek“ Cloudu přímo ve vašem datovém centru
Ing. Josef Krejčí, Oracle Czech, s. r. o.
Intelligent Energy Management System
Marko Nguyen, Ogreen Co., Ltd.
Jak dosáhnout transparentnosti obce
Mgr. Dana Ullwerová, Vrané nad Vltavou; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Informační systémy Ústavu územního rozvoje ČR
Ing. arch. Hana Šimková,  Ph.D., Ing. Michal Artim, Ing. Dana Chlupová, Ústav územního rozvoje ČR
Není cloud jako cloud, správné řešení je hybridní cloud
Tomáš Poslušný, Citrix Systems Inc.
Smart city V
Smart City Implementation in Health, Transportation, Energy and Environment
Cynthia Chow, Institute for Information Industry
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.
Diskuse a dotazy
Od chytrého úřadu po chytrá města a regiony
Ing. Ladislav Mazač, GORDIC spol. s r.o.
Jak na GDPR?
Ing. Petr Mayer, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Diskuse a dotazy
Limity tradičního Security Perimetru: Jak s nástupem Cloudu ochránit poskytované služby (aplikace)?
Filip Kolář, F5 Networks, Inc.
Diskuse a dotazy
Hexagon SMART CITY – řešení pro podporu rozhodování nejen v kritických situacích
Ing. Jakub Svatý, Hexagon Safety & Infrastructure; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
GDPR
Mgr. Bc. Tomáš Mudra, UEPA advokáti, s. r. o.; Mgr. Vladimíra Hloušková, ICT Unie, z. s.
Jak chytrá města formují oblast energetiky
Robert Wawerka, ČEZ ESCO, a. s.
Diskuse a dotazy
Government cloud v ČR – kulatý stůl
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ing. Nika Metzová, Ministerstvo vnitra ČR; Dušan Kučera, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.; Vladimír Rohel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.; plk. Ing. Tomáš Hampl, Policejní prezidium ČR; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.; Ing. Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.; Ing. Jaroslav Novotný, Oracle Czech, s. r. o.; prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., ČSSI; uvádí Ing. Petr Koubský
Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý Erb a Biblioweb
Setkání zástupců zemí V4 v rámci konference V4DIS 2017
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj; JUDr. Milan Galanda, generálny sekretár, Únia miest Slovenska; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2017
Diskuse a dotazy
Poskytovanie údajov z prepojených evidencií mestského úradu a geoinformácií na webe mesta
Ing. Mariana Hurná, Mesto Prešov
Multilingual municipal portal
Atilla Ughy, City district of Budapest XVIII
Oceněné weby z pohledu povinných informací, Ing. Marie Kostruhová, Ministerstvo vnitra ČR
Předávání druhých a třetích míst v jednotlivých kategoriích soutěží Zlatý erb a Nejlepší online služba eGovernmentu, uvádí Ing. Tomáš Holenda
Prezentace oceněných projektů