Podrobný program konference ISSS 2017

Zasedací sál, Pivovarské nám. 1245/2

 • Anotace
  Seminář bude zaměřen zejména na praktické dopady týkajících se architektury a principů IT řešení, dopady související s činností pověřence na ochranu osobních údajů a další související aspekty. Vhodné zejména pro tajemníky a manažerské funkce v organizaci s ohledem na charakter a rozsah dopadů na dotčené organizace.
 • Jiří Polák, CACIO, 10'
  Soubory ke stažení
 • Robert Piffl, poradce náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Vít Zvánovec, vedoucí oddělení legislativního, Úřad pro ochranu osobních údajů, 20'
  Soubory ke stažení
 • Odborná diskuse

Velký sál

 • RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, Senát Parlamentu ČR
  Ing. Andrej Babiš, místopředseda, Vláda ČR
  MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda, Vláda ČR
  Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
  PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj
  Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka, Hlavní město Praha
  MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Statutární město Hradec Králové
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Mesto Kežmarok
  Ing. Jiří Havlíček, MBA, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  RNDr. Josef Postránecký, MPA, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  Ing. Marek Ebert, náměstek, Český telekomunikační úřad
  Chung-I Wang, nejvyšší představitel Tchaj-wanu, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze
  Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
  Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
  Ing. Renata Dvořáková, MBA, obchodní ředitelka, Oracle Czech, s. r. o.
  Ing. David Frantík, ředitel pro sektor veřejné správy, Microsoft s. r. o.
  Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
  Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize
  Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR
  RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2017
  Ivan Pilný, ANO
  Martin Kupka, ODS
  Martin Plíšek, TOP 09
  Jan Klán, KSČM
 • Aktuální projekty veřejné správy
 • Ing. Vladimír Dzurilla, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., 20'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Zdeněk Semorád, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 25'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Příspěvek představí otevřené výzvy IROP v oblasti eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a informačních systémů krajů a obcí. Dále budou uvedeny příklady projektů již doporučených k financování, a rovněž budou uvedeny nejdůležitější plánované projekty. Stručně bude představen i předpokládaný výhled v čerpání v této oblasti ve druhé polovině programového období 2014–2020.
 • Ing. Petr Očko, Ph.D., Technologická agentura České republiky, 10'
  Soubory ke stažení
 • eIDAS
 • Bc. Filip Bílek, Ing. Radek Horáček, Ministerstvo vnitra ČR, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Ministerstvo vnitra plní úkoly orgánu dohledu podle nařízení eIDAS a dále podle nově přijatého zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a plní tak roli garanta za implementaci eIDAS v ČR. Prezentace přinese stručnou rekapitulaci hlavních změn v oblasti služeb vytvářejících důvěru souvisejících s účinností nařízení eIDAS v ČR a s účinností zákona č. 297/2016 Sb. Dále bude představeno, co očekávaný vývoj v oblasti elektronické identifikace v rámci připravovaného návrhu zákona o elektronické identifikaci.
 • Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Je tomu již devět měsíců, co v České republice žijeme s nařízením eIDAS. Cílem přednášky je především shrnout aktuální stav implementace eIDAS jak u nás, tak v dalších evropských státech. Posluchači se tak např. seznámí s jednotlivými službami vytvářejícími důvěru, jejich přínosem pro využití ve veřejné správě, ale třeba i s tím, na co si dát v rámci eIDAS pozor a že ne vše co je „eIDAS ready“, musí skutečně splňovat požadavky tohoto nařízení. Zvláštní pozornost bude věnována ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů. V rámci přednášky budou též ve formě otázek a odpovědí shrnuty dopady eIDAS na veřejnou správu.
 • Ing. Petr Dolejší, SEFIRA spol. s r. o., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Evropské nařízení týkající se elektronické identity a služeb vytvářejících důvěru položilo základ pro vytvoření jednotného digitálního trhu s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci osob a standardizaci procesů vytváření, validace a dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů. Celá Evropa tak dostala jasná pravidla k efektivní elektronizaci státní správy. Jak se s touto výzvou vypořádala Česká republika? Na jaká úskalí jsme při implementaci nařízení eIDAS narazili? Kudy vede cesta k implementaci nařízení ve veřejných organizacích?
 • Ing. Jarmil Mikulík, Elektrotechnický zkušební ústav, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Kdo a proč vlastně potřebuje certifikaci v oblasti elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru? Jak a u koho můžete takovou certifikaci získat? Certifikace přináší hlavně jistotu pro koncové zákazníky. Jistotu toho, že poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru a jejich dodavatelé splňují veškeré požadavky na ně kladené nařízením EP a Rady č. 910/2014 (eIDAS).
 • Jaromír Talíř, CZ.NIC, z. s. p. o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nezbytný předpoklad pro vzájemné uznávání eID dle nařízení eIDAS představuje vybudování národního eID uzlu. Ten musí mít členské státy zprovozněný nejpozději do 29. 9. 2018. V České republice budování tohoto uzlu pojmenovaného CZ.PEPS na základě smlouvy s Evropskou komisí zajišťuje sdružení CZ.NIC.
  V rámci přednášky budou informace o projektu CZ.PEPS zasazeny do širšího kontextu vzájemného uznávání eID včetně legislativního rámce jak na evropské, tak na národní úrovni. V přednášce tak zazní i informace o aktuální situaci ohledně vzájemného uznáváním (m pryč) eID v jiných zemích EU, především pak v Německu, které jako první předložilo popis svého národního eID schématu. Zapomenuto nebude ani na aktuální vývoj v ČR prezentovaný z pohledu soukromého poskytovatele identit a služby mojeID.
 • Ing. Miroslav Řihák, ADUCID s. r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vhodný mobilní telefon v České republice vlastní a denně používají 3 mil. občanů.
  Přirozené a snadné používání pro občana, přitom bezpečné pro stát a jeho partnery.
  Adaptivní dvoufaktorové přihlášení neobtěžuje občana, když to bezpečnostní situace nevyžaduje.
  K registraci (ztotožnění pro značnou a vysokou úroveň záruky) je nutná pouze jediná návštěva pověřeného kontaktního místa (Czech POINT).
  Neprodleně po registraci může občan důvěrně používat všechny dostupné internetové a mobilní aplikace.
  Stejně přirozeně a snadno lze v komunikaci s organizacemi používat zaručené transakce.
  Stejně přirozeně a snadno lze připojit zaručený elektronický podpis formou služby podle požadavků eIDAS.
  Bezpečnou zálohu si občan snadno vytvoří na svém tabletu nebo domácím počítači.
  Snadná a rychlá je integrace do nových i stávajících aplikací.
  Jednoduše se integruje do mobilních aplikací.
 • Diskuse a dotazy
 • eIdentita
 • Ing. Petr Kuchař, Ing. Roman Vrba, Ing. Ondřej Felix, CSc., Bc. Filip Bílek, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Josef Knotek, Správa základních registrů, 45'
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

 • Stav eGovernmentu v České republice
 • Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda, Vláda ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.; Ing. Věra Kovářová, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 30'
 • JUDr. Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra ČR, 30'
  Soubory ke stažení
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • RNDr. Josef Postránecký, MPA, Ministerstvo vnitra ČR, 10'
  Soubory ke stažení
 • Přenos slavnostního zahájení
 • Přednášky partnerů
 • VITA Přestupky a změny právních předpisů od 01.07.2017
 • RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s. r. o.
  Soubory ke stažení
 • Milan Habrcetl, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o., 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Josef Krtil, MBA, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace představuje možný pohled na postavení agendových informačních systémů v rámci eGovernmentu a výkonu státní správy.
 • Přednášky partnerů – Smart city III
 • Marcel Babczynski, M.A., MBA, Česká spořitelna, a. s., 30'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Marek Řezáč, GORDIC spol. s r.o.; Vlastimil Tesař, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Efektivní způsob, jak mohou „chytrá města“ sbírat a zpracovávat data z inteligentních systémů, čímž mohou zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných.
 • Ing. Ján Jacina, České Radiokomunikace a. s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Moderní chytré technologie pro obce a města vyžadují k přenosu dat bezdrátové připojení k Internetu. CRA budují právě takovou telekomunikační síť IoT, která je optimalizována pro chytré technologie měst, obcí a regionů. Přijďte se podívat taky na to, jaké jsou další možnosti IoT sítě s propojením na zabezpečenou infrastrukturu CRA.
 • Ing. Jiří Nováček, Fujitsu Technology Solutions s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vize Intelligent Society a koncept Smart Mobility společnosti Fujitsu. Platformy a řešení zaměřené na problematiku moderních měst.
 • GDPR I
 • Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jaroslav Novotný, Oracle Czech, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V rámci přípravy na zavedení GDPR musí většina organizací přehodnotit a provést často i zásadní změny v oblastech organizačních, procesních i technických. V této přednášce se soustředíme na to, jak je možné co nejvíce usnadnit zavedení GDPR v technické oblasti a jaké prostředky společnost Oracle v této oblasti a nabízí. Ukážeme, že většinu aspektů GDPR, směřujících do technické oblasti (a to ve všech třech technologických doménách, popsaných v GDPR směrnici – 1. assess, 2. protect, 3. detect) je možné poměrně snadno a s minimálním úsilím pomocí těchto nástrojů adresovat.
 • Miroslav Klimeš, Asseco Central Europe, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Téma ochrany osobních údajů se díky blížícímu termínu začátku platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) stalo velmi diskutovaným. Přednáška Asseco Central Europe Vám předloží praktický pohled na nové požadavky a povinnosti, odpoví na to kde a s čím začít a co při realizaci neopomenout.
 • GDPR II
 • Horymír Šíma, Fortinet, Inc., 30'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Mayer, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Rok 2018 bude bohatý na změny v oblasti identity občana a zpracování jeho osobních údajů. K tématům, jakými osobní doklady, eIDAS nebo GDPR má společnost Atos blízko v České republice i v celé Evropě. V tomto příspěvku se bude věnovat stručnému přehledu dopadů evropské regulace EU 2016/679, zvané GDPR. Její implementace do procesů a informačních systémů se dotkne snad každého občana a povinnosti z ní vyplývající musí řešit prakticky každá komerční organizace i orgány státní správy a samosprávy. Je možné vyčkávat, nebo je nezbytné se připravovat již nyní?
 • Mgr. Bc. Tomáš Mudra, UEPA advokáti, s. r. o.; Mgr. Vladimíra Hloušková, ICT Unie, z. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  „Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů EU 2016/679“, které nabude účinnost 25. května 2018, se dotkne každého orgánu státní správy i samosprávy a jejich podřízených organizací. Zpracování osobních údajů v souladu s nařízením, ať již jste v roli správce či zpracovatele osobních údajů přináší nové povinnosti, na které je potřeba se již nyní připravovat. Cílem přednášky je podat souhrn základní povinností a novinek vyplývajících z nařízení a nastínit možné přístupy k jejich řešení.
 • Diskuse a dotazy

Přednáškový sál

 • Archivace a digitalizace
 • Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Národní standard pro elektronické systémy spisové služby je právní předpis vydávaný ve Věstníku Ministerstva vnitra na základě zákonného zmocnění. Novela národního standardu, připravená pracovní skupinou dodavatelů a archivů při spolku CNZ, přináší několik podstatných změn. Jedná se především eliminaci doporučených požadavků – všechny nyní uváděné požadavky je nutné v elektronickém systému spisové služby zohlednit, doplnění rozhraní na jiné informační systémy spravující dokumenty a zavedení transakčního protokolu v XML podobě. Úpravy textové části vycházejí více z praxe než tomu bylo v minulých vydáních, požadavky jsou formulovány přesněji a lépe strukturovány. Příspěvek představí novou podobu národního standardu a upozorní na novinky.
 • Tomáš Dvořák, Hlavní město Praha, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představeny budou klíčové změny nového vydání národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, které se týkají struktury balíčku SIP. Tento datový balíček slouží k posouzení elektronicky vedených dokumentů a k jejich předání do digitálního archivu. První zkušenosti archivů s balíčky SIP u původců, ať už v rámci kontroly, skartačního řízení nebo přejímky, odhalily významné rozdíly v implementaci SIP ze strany dodavatelů a původců a poukázaly na současný nejednoznačný popis struktury SIP. Rovněž nastalá praxe vyjevila slabá místa teoretického návrhu a nedostatečné zohlednění potřeb archivu. Pro široké spektrum návštěvníků z řad veřejnoprávních původců a dodavatelů budou vysvětleny připravované změny ve struktuře SIP, které po téměř pěti letech reagují na uvedené výtky a nové požadavky.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška představí možnosti integrace elektronického systému spisové služby s dalšími informačními systémy spravujícími dokumenty v kontextu poslední novely Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
 • Luděk Louda, ICZ a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Výběr a ukládání dokumentů z elektronických systémů spisových služeb dosud probíhal v off-line režimu na médiích. Spuštěním Národního archivního portálu se otevírá možnost realizovat tyto činnosti on-line. Příspěvek seznámí přítomné s funkcionalitami portálu a s plány jeho dalšího rozvoje v rámci projektu Národní digitální archiv II. Součástí příspěvku bude rovněž shrnutí dosavadních zkušeností z provádění elektronických skartačních řízení.
 • Ing. Jan Heisler, CNZ, z. s., 10'
  Soubory ke stažení
 • ICT v resortu Ministerstva spravedlnosti
 • Jan Ladin, Dominik Divák, Ministerstvo spravedlnosti, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Aneb po 20 letech jsme schopni komunikace.
  20 let se na ISSS řeší potřeba lepší komunikace mezi rezorty a mezi dodavateli.
  V obou případech se neustále vracíme k rivalitě veřejných zakázek nebo kompetenčního zákona. Spory jsou logické a klíč ke spokojenosti neexistuje. MSp, MV, policie, společnost Atlantis (Polycom) a Cisco nyní dokázali, že existuje společná cesta. Rezorty spolu začali intenzivně pracovat a dodavatelé spolu řešit problémy. Rozhodně to nebyla lehká cesta, ale podstatný je výsledek.
  Výsledkem úsilí všech zúčastněných je možnost zrušení ozbrojených eskort a dlouhých cest. Úspora je měřitelná a doslova vidět – míněno užití videokonferenčního setu.
 • Jan Ladin, Eva Vidová, Ministerstvo spravedlnosti, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Obchodní rejstřík, z kterého vznikly „veřejné rejstříky“ si za posledních 10 let užil mnoho změn. Rejstříkové soudy a ministerstvo spravedlnosti ho považuje za jeden ze svých kmenových systémů a náležitě se o něj stará. Proběhlo několik významných změn a další nás čekají, tentokrát dokonce na evropské úrovni.
 • ICT v resortu Ministerstva životního prostředí
 • Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Strukturovaný pohled na ICT program v návaznosti na Strategii ICT v rezortu životního prostředí pro období 2014–2020. Jak pomáhá celostní přístup Enterprise architecture při definování projektů a jejich vztahů v ICT programu (portfoliu). Zkušenosti a příklady z praxe, ukázka architekturních komponent projektů EnviBUS, ISDD, ESSS, RDC. 14:14:14 Architektonická iniciativa – naučíme eGON Service BUS chodit mezi rezortními agendami?
 • Kateřina Nohelová, Ministerstvo životního prostředí ČR; Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy ČR, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V důsledku otevřené datové politiky programu Copernicus, jsou data z družic Sentinel dostupná na bázi otevřeného, volného a bezplatného přístupu a to bez omezení způsobu jejich využití, vč. užití pro potřeby státní správy, vědu a výzkum i komerční aplikace. S ohledem na rychle rostoucí počet uživatelů, kteří stahují data na pravidelné bázi a vzhledem k rostoucímu objemu dat, jenž je třeba skladovat v pro potřeby analýz v časových řadách, se ČR připojí k iniciativě Evropské kosmické agentury (ESA) Sentinel Collaborative Ground Segment (CollGS). Pod záštitou Ministerstva dopravy tak vzniká zrcadlový datový sklad, který bude obsahovat data Sentinel pokrývající území ČR. Účelem národního datového skladu družicových snímků Sentinel je zajistit všem českým uživatelům lepší přístup k datům, vytvořit datovou bázi, nad níž budou moci vznikat národní služby nad daty pozorování Země. Rozšíření funkcionalit CollGS v ČR bude záviset především na požadavcích uživatelů. Národní úložiště se v budoucnu připojí na evropské řešení distribuce družicových snímků Sentinel, které připravuje Evropská komise ve spolupráci s ESA.
 • Jan Zárybnický, Agentura ochrany přírody a krajiny, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) počínaje dnem 1. 6. 2016 provozuje pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) internetovou mapovou aplikaci „Identifikace parcel v ZCHÚ“ (IPAR). Pomocí ní je možné provádět automatickou identifikaci parcely z hlediska její lokalizace vůči prostorovému vymezení zvláště chráněných území ČR. Součástí výstupu z aplikace je digitálně podepsaný dokument ve formátu PDF s informací o tom, zda daná parcela leží, neleží, anebo leží částečně v ZCHÚ a či v jeho ochranném pásmu. Výstup z této aplikace byl vzájemně odsouhlasen příslušnými institucemi (MF, MŽP, ÚZSVM, AOPK ČR) ve vztahu k zákonu 219/2000 Sb., o majetku České republiky a napomáhá snížit agendu spojenou s udělováním schvalovacích doložek na MŽP.
 • Dr. Ing. Martin Možný, Český hydrometeorologický ústav, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace se bude věnovat poskytování informací o různých typech sucha na veřejně přístupném portálu ČHMÚ. Bude obsahovat ukázky výstupů, jejich význam, interpretaci a možné využití. Kromě vlastního popisu sucha zmíní i možnosti předpovídání sucha a jeho dopadů, např. z hlediska vzniku a šíření požárů ve volné krajině.
 • Diskuse a dotazy
 • Transparentnost a otevřenost veřejné správy I
 • JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Cílem projektu elektronické Sbírky a zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronického legislativního procesu (e-Legislativa) je usnadnit občanům přístup k platnému právu, pomoci jim v pochopení jeho obsahu a vnímání souvislostí v právním řádu ČR, modernizovat podobu právního předpisu a zároveň zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost tvorby práva. Projekt připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky a oběma komorami Parlamentu. Prezentace představí východiska, cíle a principy řešení projektu, včetně konceptu nástrojů e-Sbírky a e-Legislativy.
 • Ing. Pavel Gardavský, AION CS s. r. o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Služba Zákony pro lidi poskytuje prostřednictvím webových stránek www.zakonyprolidi.cz předpisy Sbírky zákonů ČR od roku 1945 v aktuálních i historických zněních. S jednoduchou obsluhou, v základní podobě zdarma, případně za drobnou úhradu, pokud potřebujete více, než jen se občas podívat na nějaký zákon.
  Příspěvek službu Zákony pro lidi stručně představí, naživo provede základními funkcemi a shrne základní výhody bezplatné i placené verze Zákony pro lidi PLUS.
  Služba Zákony pro lidi za dobu své existence svou kvalitou, rychlostí a spolehlivostí přesvědčila mnoho set tisíc uživatelů z veřejné i soukromé sféry. Pro mnoho organizací věhlasných jmen a významného dopadu se tak služba Zákony pro lidi stala nástrojem doslova na každý den.
 • Diskuse a dotazy
 • Transparentnost a otevřenost veřejné správy II
 • Ing. Petr Uhlíř, DiS., Ing. Zdeňka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Možné způsoby prodeje majetku z pohledu obcí, jejich výhody, nevýhody, využití elektronických nástrojů pro prodej, jejich výhody a úskalí.
 • Mgr. Ondřej Dostál, Statutární město Ostrava, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V roce 2016 probíhala v Ostravě příprava strategického plánu rozvoje města na období 2017–2023. Specifikem tohoto procesu byla vysoká míra komunikace a zapojení veřejností do tvorby plánu pod jednotnou značkou fajnOVA. Kromě 250 odborníků v různých oblastech městského rozvoje se aktivně zapojilo různými způsoby také 20 tisíc obyvatel Ostravy z řad široké veřejnosti, což je v České republice unikátní výsledek zapojení občanů do řízení města.
 • Mgr. Dana Ullwerová, Vrané nad Vltavou; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška ukáže, že za pomoci implementace informačního systému Munis a využití sdílených služeb portálu iMunis.cz lze skutečně dosáhnout zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy. Konkrétní příklady budou představeny na příkladu obce Vrané nad Vltavou.
 • Diskuse a dotazy

Eliščin sál

 • eHealth I
 • Úvodní slovo
  MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina, 5'
 • Ing. Jiří Borej, Ing. Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Seznámení s aktuálním stavem strategie a návrhem realizačních projektů MZd; akční plán.
 • Ing. Renata Golasíková, Ing. Petr Koucký, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Informace o vývoji, stavu a specifikaci informačního systému eRecept, který je vyvíjen v souvislosti se zavedením povinné elektronické preskripce od 1. 1. 2018. V prezentaci bude shrnutí jak obecných informací o funkcionalitách a využití systému, tak i technické informace o řešení a integracích s ostatními systémy státní správy.
 • Licinio Kustra Mano, Evropská komise; Mgr. Klára Jiráková, Kraj Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Informace o architektuře služeb pro eHealth v EU.
 • eHealth II
 • Mgr. Klára Jiráková, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Projekt národní a přeshraniční výměny zdravotní dokumentace v rámci EU řešený národním konsorciem pod vedením Kraje Vysočina. Technické informace o architektuře řešení a organizaci projektu. Návaznost na informační systémy poskytovatelů zdravotní péče. Souvislosti s nařízením eIDAS.
 • Ladislav Švec, Kancelář zdravotního pojištění, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Informace o projektu elektronické komunikace zdravotních pojišťoven v EU.
 • Daniel Tseng, K-Jump Health Co., Ltd., 10'
  Poznámka
  Přednáška v cizím jazyce
  Soubory ke stažení
  Anotace
  1. Development Trend on Medical Device.
  2. Healthcare Cloud System.
  3. Achievements of K-jump, we are total solution provider.
  4. Our successful story and impact.
  5. Q and A.
 • Ing. Radovan Kouřil, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX Consulting, a. s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  VITAKARTA ONLINE od Oborové zdravotní pojišťovny zdaleka není jen pasivní službou, díky které si může klient zobrazit vyúčtování zdravotní péče. Za roky své existence přinesla kompletní sadu administrativních služeb, preventivních upozornění, byl do ní implementován také benefitový systém. Nově teď přináší některé zajímavé (tele)medicínské funkce a vylepšení.
 • Michal Opatřil, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Výměna zdravotnické obrazové dokumentace představuje v rámci České republiky bezprecedentní a průlomový projekt elektronického zdravotnictví, který má přímý a hmatatelný dopad na rychlost, bezpečnost a kvalitu poskytované zdravotní péče. Jeho rozsah v naší zemi dávno přerostl její hranice a může se směle zařadit mezi nejúspěšnější řešení elektronického zdravotnictví v rámci celé Evropy. Propojení více než tříset zdravotnických zařízení včetně těch největších nemocnic, signalizuje mimořádný úspěch tohoto nízkonákladového projektu.
  Mnozí z nás pacientů nemají ponětí, že rychlost, plynulost a efektivnost jejich léčby pozitivně ovlivňuje již několik let projekt, který nám ostatní země mohou jen závidět. Společně se podíváme na jeho poslední zásadní evoluční proměny a na perspektivu jeho rozvoje v příštích letech.
 • eHealth III
 • Ing. Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra ČR, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  eGovernment v českém prostředí nabízí několik centrálních sdílených služeb, které jsou využívány orgány veřejné moci. Mezi tyto služby můžeme zařadit propojený datový fond (základní registry, eGSB), CzechPOINT, ISDS, KIVS/CMS a v nejbližší budoucnosti i elektronickou identitu reprezentovanou systémem NIA. Většina těchto služeb by oblasti zdravotnictví mohla přinést spoustu výhod, ale jejich využívání brání legislativní připravenost a možná i nepochopení prospěšnosti a důležitosti využívání.
 • Ing. Tomáš Hájek, Státní ústav pro kontrolu léčiv; Vítězslav Košina, IBA CZ, s. r. o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška bude rozebírat možnosti tvorby moderních programových rozhraní (API) i uživatelských rozhraní. A to pro částečný nebo plně automatizovaný online sběr dat z terénu z různých zařízení. Proč jsou mnohá rozhraní komerčních projektů tak populární a jak je možné, že to samé neplatí pro většinu rozhraní ve státní správě a samosprávě? Jak vlastně navrhnout a vytvořit rozhraní, které se nestane noční můrou pro jeho uživatele i implementátory, ale naopak nástrojem, který i uživateli poskytuje přidanou hodnotu? Probereme aktuální technologické trendy a jejich výhody oproti starším, ale stále používaným technologiím. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak s minimem prostředků obsluhovat ve špičkách stovky nebo i tisíce požadavků za vteřinu a jak si vybudovat použitelnou API infrastrukturu. Dotkneme se výhod, které s sebou přináší opensource technologie a jak může významně pomoci v době, kdy je na trhu velký převis poptávky po IT specialistech.
 • Ing. Vlastimil Černý, MBA, Všeobecná fakultní nemocnice; Ing. Rostislav Babarík, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Jan Petřík, Michal Potůček, Zdravel, a. s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nezbytným základním kamenem pro elektronizaci zdravotnictví je tzv. Electronic health record (el. zdrav. záznam), nad kterým mohou vznikat nadstavbová řešení.
 • Radim Šejnoha, AV Media, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy
 • Cloudové technologie a veřejné správa
 • Jan Petr, Software602 a. s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Co je lepší sdílené datacentrum anebo cloud? Co je bezpečnější cloud anebo vlastní server? Jaký je rozdíl mezi aplikací v cloudu a cloudovou aplikací? Konkrétní ukázky aplikací Software602 v cloudu Microsoft Azure.
 • Ing. Josef Krejčí, Oracle Czech, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Cloudové IT služby se pro své nesporné výhody stalo realitou. Co však, když jsou má data příliš citlivá? Co když můj backend systém není možné přenést do Cloudu nebo latence je pro mne překážkou? Co když regulátor vyžaduje datové centrum v EU nebo přímo v ČR. Existuje nějaký jiný model, jak za IT službu platit dle využití? Ano, Oracle Cloud Machine je možnost jak vyřešit všechna omezení a ještě získat moderní bezpečnou Cloud architekturu přímo do vašeho Datového centra. Platit skutečně je za to, co spotřebujete.
 • Tomáš Poslušný, Citrix Systems Inc., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Problematika cloudů není černobílá. Všechno v cloudu nebo nic v cloudu? Ani jedna z variant pravděpodobně není optimální – ideální cesta pro současnou dobu transformace je kombinace více zdrojů (on-premise řešení, lokální cloudy místních poskytovatelů, globální cloudy typu MS Azure, …). Citrix má efektivní řešení, tzv. Hybridní cloud.
 • Filip Kolář, F5 Networks, Inc., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  72 % případů narušení kybernetické bezpečnosti je způsobeno zranitelností aplikací a zneužitím uživatelských přístupových dat. Stále více společností také zvažuje jak elasticky rozšířit kapacitu svých aplikací nad rámec současné infrastruktury a optimalizovat náklady. Kam? Samozřejmě do Cloudu…
  To ale dále zvyšuje riziko, protože naše data a aplikace budou stále více distribuovány mezi těmito prostředími. Prezentace Vás seznámí s aktuálními trendy v oblasti bezpečnosti takových prostředí a jak zajistit stejnou míru ochrany aplikací a dat „doma“ i v Cloudu.
 • Government cloud v ČR – kulatý stůl
  Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ing. Nika Metzová, Ministerstvo vnitra ČR; Dušan Kučera, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.; Vladimír Rohel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.; plk. Ing. Tomáš Hampl, Policejní prezidium ČR; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.; Ing. Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.; Ing. Jaroslav Novotný, Oracle Czech, s. r. o.; prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., ČSSI; uvádí Ing. Petr Koubský

Jednací sál

 • Smart city I
 • Tomáš Chmelík, ČEZ ESCO, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Karel Skokan, CGI IT Czech Republic s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představitelé mnoha českých měst přijali myšlenku SMART CITY. Avšak málokdo ví, jak tuto myšlenku ve svém městě prakticky a smysluplně realizovat. Jednotliví dodavatelé nabízejí více či méně SMART řešení, město se snaží formovat svou SMART strategii povětšinou prostřednictvím vzájemně nekoordinovaných pracovních skupin. Konferenční příspěvek CGI je zaměřen právě na systematický přístup k plánování a realizací SMART projektů. Hlavní důraz je kladen na snadno pochopitelnou vizualizaci přínosů konkrétních projektů ke zlepšení spokojenosti a komfortu občanů při zachování sociální, ekonomické a environmentální rovnováhy. Řízenou spoluprací zástupců jednotlivých pracovních skupin lze efektivně určit průřezové a specifické projekty a tím definovat cestovní mapu k realizaci SMART CITY.
 • Ing. Hana Balášová, Alef Nula, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Infrastruktura města pro propojení jednotlivých funkčních systémů se stává s rostoucí koncentrací obyvatelstva ve městech stále důležitější složkou městského života. Co již dávno funguje a nepotřebuje nálepku „smart“ a naopak co je vlastně to nové a chytré z pohledu provozu města? Předvedeme Vám, jak je možné využít infrastrukturu, kterou má každé město k dispozici a která velmi často v denních hodinách zahálí – chytré osvětlení. A k tomu všechny funkce, které je možné v každé jedné lampě veřejného osvětlení využít. Představíme možnost sdružování lamp do funkčních celků, jejich ovládání a dynamické konfigurování stejně jako ukázku dalších připojených senzorů a získávání údajů o ovzduší, hustotě dopravy, parkovacích místech a dalších funkcích.
 • PhDr. Karel Vít, Ph.D., Město Hradec Králové, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Inteligentní dopravní systém – významný projekt města v oblasti dopravy. Energetický management města. Vzdělávání a další oblasti, které jsou součástí strategie hradecko-pardubické aglomerace. Projekty Dopravního podniku jako významná součást „smart“ dopravy. Rozvoj podnikatelské zóny.
 • Aleš Šantora, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Pohled na problematiku automatizované detekce přestupků v dopravě z pohledu činností městské policie a odboru dopravně správních činností místně příslušných správních orgánů: Zpracovatelnost přestupků; Personální náročnost; Metodika práce; Efektivita možných řešení; Technologie měření a její výhodnost pro potřeby měst a obcí; Využitelné informační systémy (pohled na koncepci skladby IS v prostředí MP a ODSČ); Nejčastější chyby prováděné v rámci procesu řešení přestupků.
 • Anotace
  V rámci semináře budou představeny aktivity rezortů MMR, MŽP, MPO a MD v oblasti konceptu Smart Cities. Základní je přitom metodické uchopení konceptu, které v podmínkách ČR představuje Metodika konceptu inteligentních měst, kterou MMR certifikovalo. Zástupci rezortů ve svých prezentacích představí jejich vnímání konceptu Smart Cities, realizované aktivity i ty plánované a také, kde lze na konkrétní chytré projekty čerpat prostředky. Zároveň bude prostor na případné dotazy a komentáře z řad návštěvníků.
 • Mgr. Jana Korytářová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • PhDr. Tereza Čížková, Ministerstvo dopravy ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy
 • Jan Alexa, IDC CEMA
  Soubory ke stažení
 • Využití moderních technologií
 • Ondřej Kubeček, System4u, s. r. o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Mobile Device Management (MDM) nebo také Enterprise Mobility Management (EMM) jsou pojmy, které označují nástroje pro hromadnou správu a zabezpečení podnikových mobílních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Zaměstnanci dnes pro svou práci běžně používají mobilní zařízení nejen firemní, ale i svá soukromá (BYOD), IT oddělení si nemůže dovolit ztratit nad těmito zařízeními kontrolu.
  Technologie AirWatch VMware slouží výhradně pro správu firemní mobility (Enterprise Mobility Management – EMM) a zahrnuje tři základní oblasti práce s mobilními zařízeními, každá oblast pak slouží k řešení specifických potřeb. Jedná se o:
  1. Mobile Device Management (MDM) – správa zařízení, přístupy do sítě, přidělování práv uživatelům.
  2. Mobile Aplication Management (MAM) – správa mobilních aplikací – řeší problém distribuce, zabezpečování a sledování mobilních aplikací.
  3. Mobile Content Management (MCM) – správa dokumentů, ochrana citlivých firemních dat přístup k jejich úložišti, přístup k intranetu.
 • Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Internet věcí (Internet of Things, IoT) je ve světě informačních a komunikačních technologií jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů. Rozšíření aplikací na principu IoT začne v nadcházejících letech ovlivňovat a měnit náš každodenní život. V rámci prezentace Vám představíme praktické ukázky aplikací IoT, které kombinují využití komunikačních sítí (LoRA, GSM), čidel a koncových zařízení. Společně pak shrneme výzvy, které masové nasazení těchto aplikací přináší (zabezpečení, pokrytí vhodnou komunikační sítí, technologické limity týkající se spotřeby energie apod.). Prodiskutujeme také přínosy nasazení technologií IoT do každodenního života obyvatel měst a obcí nebo fungování organizací ve veřejném sektoru i v komerční sféře. Doménou, ve které naše společnost dlouhodobě působí, je sociální oblast. Závěrem se proto zamyslíme nad tím, jak s využitím IoT zlepšit kvalitu života občanů, kteří se vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu musí vypořádat s různými handicapy.
 • Ivan Sýkora, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Jiří Plátek, AV Media, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
 • Michal Šenk, Aten International Co., Ltd., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Společnost ATEN představí zařízení, která:
  – zajistí vzdálené připojení počítačů a jejich správu
  – šetří čas a peníze na správu pracovních stanic a serverů
  – umožní správu napájení a měření spotřeby připojených zařízení
  – prodlouží přenos audio/video/KVM (Klávesnice/Video/Myš) na delší vzdálenosti
  – řeší připojení informačních, navigačních, reklamních panelů a video stěn ve veřejně přístupných prostorách
  – řídí celý systém pro ovládání projekční techniky/světel/žaluzií/klimatizace/atd. v „chytrých“ domech, kancelářích a školách
  Prezentuje zástupce společnosti COMAR NetLine, spol. s r.o. – dovozce a distributor produktů ATEN pro Českou a Slovenskou Republiku.
 • Smart city IV
 • Roman Košický, Foxconn CZ s. r. o., 10'
  Soubory ke stažení
 • Zuzana Humajová, Pavel Smolík, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o., 30'
  Soubory ke stažení
 • Jaroslav Tauber, Tatung Company, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  1. Smart Energy
  2. Smart Community
  3. Case Study
 • Marko Nguyen, Ogreen Co., Ltd., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Successful applications in Europe and Taiwan.
 • Smart city V
 • Cynthia Chow, Institute for Information Industry, 10'
  Poznámka
  Přednáška v cizím jazyce
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Successful applications in Europe and Taiwan.
 • Ing. Ladislav Mazač, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Co si pod pojmem Smart Cities představit. Přínos jednotlivých platforem společnosti GORDIC pro „chytrá města“, celkové zefektivnění chodu úřadů a zlepšení kvality života obyvatelstva.
 • Ing. Jakub Svatý, Hexagon Safety & Infrastructure; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Padesát procent světové populace žije ve městech. Do roku 2050 to bude již 70 %. Nárůst zvyšuje nároky na infrastrukturu, bezpečnost, zvládnutí všech potřebných procesů. Je potřeba rychle reagovat na změny, ba dokonce být samotným hybatelem, iniciovat změny a zajišťovat tak trvalý růst za udržení komfortu, bezpečnosti, pohody a relevantní správy všech potřeb občanů. Koncept SMART CITY není jen buzzword. Jde o uchopení problematiky glokalizace, jejíž důraz v dnešním občas až přehnaně globalizovaném světě soustavně narůstá. Pouhé reakce nahrazuje proaktivita. SMART CITY je budoucnost, plánování, boření bariér tradičního způsobu myšlení. Není obtížné získat Big Data, avšak je potřeba i smysluplný Data Crunching a plné využití všech dostupných nástrojů ICT fungujících v jednom propojeném celku. Jde o nezbytnost a standard vyspělých měst. HEXAGON nabízí spolehlivé systémy a procesy podporující aktuální požadavky krizového plánování a řízení, analýzy incidentů, plánování oprav infrastruktury, témata voleb apod.
 • Robert Wawerka, ČEZ ESCO, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy

Labský sál

 • Informatizace územních samospráv
 • Ing. Kateřina Burešová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V současné době probíhá editace dat RÚIAN pouze prostřednictvím interaktivní aplikace ISÚI, většina editorů, zejména ze stavebních úřadů, tak vyplňuje stejné údaje do několika systémů. ČÚZK připravil řešení, které editorům umožní zapisovat údaje do ISÚI prostřednictvím informačních systémů sloužících k plnění jejich úkolů.
  Editační webové služby ISÚI mohou nahradit přímou editaci v interaktivní aplikaci. Podle příslušné role a územní působnosti lze editovat údaje o stavebních objektech, adresních místech, ulicích, volebních okrscích nebo zasílat podklady pro zápis změny ve vymezení hranic městských obvodů/městských částí. Služby umožňují zaslat i lokalizační údaje pro zápis definičních bodů nebo hranic volebních okrsků vedených v geoinformačních systémech obcí. Řešení je však nezbytné doplnit řešením na straně dodavatelů aplikačního softwaru pro obce a stavební úřady.
 • Ing. Jiří Zíka, CERMAT; Ing. Zdeněk Jiříček, Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Pavel Jirásek, Městská část Praha 16; Mgr. Věra Hottmarová, Město Smiřice; Bc. Irina Rálišová, Město Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška se zaměří na aspekty skartačního řízení v elektronické podobě z hlediska teoretického, historického, technologického a metodického. Stěžejní bude představení tři případových studií praktické realizace a přípravy úřadů na elektronické skartační řízení.
 • Miroslav Wolf, Zuzana Pločková, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V rámci prezentace Vám představíme výhody elektronizace procesů a digitalizace dat v prostředí úřadu, praktické zkušenosti z realizace vybraných referenčních projektů a novinky v oblasti schvalování (mobilní řešení eIDAS). Hostem prezentace bude pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí Města Černošice – Ondřej Gerstendörfer.
 • Mgr. Jan Křížek, Miroslav Štochel, VITA software, s. r. o., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Portál občana, Portál úředníka, MIS, GIS, EKO, …
 • Jan Vobruba, DATASYS s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Proč chatboti, proč pro město – proč tu jsme, mladí na mobilech, postaveno na MS Azure cloud, příklady komerční BoA. Co to je a jak funguje – základní popis fungování bota. Video – parkování KV nebo občanka case. Co se dá dělat – usecases z města (viz leták). Další příklady z public i komerční – poradce imigranta, pokuty parkování Londýn – hlavně jejich úspěšnost,, najdu i další – Tessa, TX, … , AXA CZ pojištovna. Technologie, architektura – rychlé nasazení na MS Azure, … Proč s DS – Vizionáři 2016 od TA, Dell support, Keboola, …
 • Ing. Marek Ebert, Český telekomunikační úřad, 30'
  Soubory ke stažení
 • Informační systémy veřejné správy
 • Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od roku 1993 pracují úřady v resortu ČÚZK na naplňování Koncepce digitalizace katastru nemovitostí. Konec roku 2017 bude důležitým milníkem, protože dokončením digitalizace katastrálních map budou splněny základní úkoly stanovené Koncepcí a budou vytvořeny potřebné podmínky pro využívání všech výhod práce s elektronickými daty a službami katastru nemovitostí v ČR. Kromě souboru popisných informací a katastrálních map je dnes v digitální formě přístupná i sbírka listin a geodetické firmy mají zpřístupněny i výsledky zeměměřických činností. Softwarové aplikace využívající databázi údajů katastru umožňují nejen prohlížení a stahování dat, ale i přípravu elektronického podání vůči katastrálnímu úřadu. Tyto služby chce ČÚZK dále rozvíjet a proto má zájem na rozvoji eGovernmentu v ČR způsobem, který bude umožňovat plně elektronické podání i pro vícestranná smluvní ujednání na trhu s nemovitostmi kde hraje klíčovou roli bezpečnost.
 • Mgr. Jana Venclíková, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.; Ing. Pavel Vomáčka, ANECT a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vhled do praktického využití služeb Microsoft Azure pro dlouhodobé uložení dat, testovací prostředí a jiné v prostředí SPCSS.
 • Ing. Petra Kubíková, Kamila Kolbová, Městská část Praha-Zličín; Mgr. Petr Wohanka, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška se soustředí na povinnosti zveřejňování smluv a příklad dobré praxe implementace informačního systému Munis, modulu Evidence smluv a vazby na Registr smluv.
 • Bc. Jana Apeltauerová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od 1. 1. 2016 aplikace dálkový přístup (DP) umožňuje získat ověřený výstup nebo duplikát ze sbírky listin katastru nemovitostí (listiny). Listiny jsou poskytovány podle § 7 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, kde je definována podoba žádosti, způsob ověření totožnosti žadatele a náležitosti výstupu. Listiny od roku 2014 jsou uživatelům DP k dispozici ihned, listiny starší je možné objednat a v DP jsou pak dostupné do dvou pracovních dnů, přičemž o dokončení objednávky je uživatel informován elektronickou poštou. Za rok 2016 bylo prostřednictvím DP poskytnuto 376 586 listin.
 • Ing. arch. Hana Šimková,  Ph.D., Ing. Michal Artim, Ing. Dana Chlupová, Ústav územního rozvoje ČR, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace se zabývá třemi vybranými Informačními systémy Ústavu územního rozvoje. Jedná se o Portál územního plánování (Portál ÚP), Evidenci územně plánovací činnosti v ČR (Evidence ÚPČ) a Systém stavebně technické prevence (SSTP). Portál ÚP je otevřený, průběžně aktualizovaný systém odkazů na informace v oboru územního plánování a územního rozvoje. Jednotná Evidence ÚPČ slouží k celostátnímu vyhodnocování ÚPČ na úrovni obcí a krajů a zveřejňuje se způsobem, umožňujícím dálkový přístup. SSTP shromažďuje, sleduje a analyzuje informace o závažných nebo opakujících se vadách ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování.
 • Diskuse a dotazy
 • Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý Erb a Biblioweb
 • Setkání zástupců zemí V4 v rámci konference V4DIS 2017
  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj; JUDr. Milan Galanda, generálny sekretár, Únia miest Slovenska; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2017, 15'
 • Ing. Mariana Hurná, Mesto Prešov, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Príbeh ako vznikol a ako sa rozvíja zaujímavý spôsob publikovania a zverejňovania rôznych údajov z vnútorného informačného systému mesta Prešov navyše aj s vizualizáciami v mape. Ide o reálne a živé, denne automaticky aktualizujúce sa prehľady a zobrazenia na netriviálnom množstve údajov. Zverejnené informácie sú vo formátoch, ktoré sa dajú ďalej spracovávať. Cieľom je ukázať nové možnosti ako „dať informáciám nový zmyslel“.
 • Atilla Ughy, City district of Budapest XVIII, 15'
  Poznámka
  Přednáška v cizím jazyce
 • Ing. Marie Kostruhová, Ministerstvo vnitra ČR
  Soubory ke stažení
 • uvádí Ing. Tomáš Holenda
 • Soubory ke stažení

Visegrádský salonek

 • Diskusní panel České bankovní asociace (uzavřené jednání)
  uvádí Ing. Pavel Štěpánek, CSc., Česká bankovní asociace
 • Využití ICT v cestovním ruchu I
 • Ing. Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • prof. RNDr. Josef Zelenka, Univerzita Hradec Králové; RNDr. Tomáš Renčín, Český zavináč, z. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Účel soutěže.
  Kritéria hodnocení a proč.
  Vývoj kvality, konceptu a pojetí webů měst a regionů.
  Budoucí změny (zejména sociální sítě, konkretizace řady kritérií hodnocení, …).
  Příklady dobré praxe s důrazem na přihlášené prezentace.
  Příklady špatné praxe.
 • Mgr. Aleš Pangrác, CzechTourism, 15'
  Soubory ke stažení
 • Využití ICT v cestovním ruchu II
 • Ing. Václav Jáchim, Kraj Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  První instalace chytrého městského turistického průvodce založeného na technologii iBeacon v ČR. Kraj Vysočina ve spolupráci s tchajwanským Institutem pro informační průmysl a městem Žďár nad Sázavou představuje řešení pro podporu turistického ruchu, které využívá nejmodernější mobilní technologie, poskytuje multimediální obsah v několika světových jazycích a podporuje místní podnikání přímo prostřednictvím průvodcovské aplikace. Více se dozvíte v samotné prezentaci, kterou přednese Václav Jáchim z Kraje Vysočina.
 • Roman Štěpánek, AV Media, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
 • Vít Pechanec, GEOFUN, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Lze pomocí mobilních geolokačních her směřovat cestovní ruch? Může k tomu pomoci i rozšířená realita? Přijďte a dozvíte, jak jsme hledali turisticky přetížená místa v ČR a jak jsme v nich řešili rozptyl návštěvníků.
 • eAccessibility – Přístupnost informací a služeb
 • Dagmar Hornychová, Úřad vlády, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jako vždy si řekneme, co se za uplynulý rok stalo a hlavně, co se bude dít letos? A tentokrát zbystřete, čeká nás velká práce a řada povinností.
 • Michal Rada, Úřad vlády, 25'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V uplynulém roce se stalo několik věcí, na které ČR reaguje aktivně. Je zřízena odborná skupina pro governance accessibility, pracuje se na transpozici nové směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a přístupnost se stává součástí vládních strategických dokumentů. Podrobně vám všechny tyto aktivity představí Michal Rada.
 • Mgr. Radek Pavlíček, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nechali jste si udělat audit přístupnosti webu? Gratuluji, první krok k lepší přístupnosti virtuálního prostředí úřadu máte zdárně za sebou. Ale protože tématika přístupnosti se dnes netýká jen webu, ale i multimedií, dokumentů či mobilních aplikací, další kroky by měly následovat. Protože není nic horšího, než když se na přístupném webu dostane uživatel k dokumentu, který si nemůže přečíst, protože nemá textovou vrstvu. Nebo si stáhne mobilní aplikaci, kterou ale nemůže používat, protože její rozhraní není přístupné. Pojďme si společně ukázat a poskládat všechny dílky přístupnostního puzzle tak, aby zapadly na správná místa, a úsilí, věnované přístupnosti, nepřišlo vniveč. Podíváme se společně na to, co je třeba udělat, aby vaše weby, dokumenty, aplikace či multimédia byly přístupné pro co nejšírší skupinu uživatelů.
 • Diskuse a dotazy
 • Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
  uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Expozice Triada

 • Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení aktuálních novinek v rozvoji informačního systému Munis.
 • Ing. Jan Vávra, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Konkrétní příklady použití sdílené služby portálu iMunis.cz umožňující přehledné prezentování hospodaření měst a obcí na Internetu.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Přehled základních dopadů GDPR na obce, předpokládané změny v oblasti ochrany osobních dat.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Postavení elektronického systému spisové služby jako páteřní agendy provázané na další systémy pro tvorbu dokumentů, konkrétní příklady v informačním systému Munis.
 • Mgr. Pavel Hryzlík, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení způsobu, jak si udělat pořádek ve smlouvách a jak snadno realizovat zveřejňování smluv prostřednictvím vazby s elektronickou spisovou službou Munis ERMS.

Salonek VIP 1

 • Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
  uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

všechny prostory kongresového centra Aldis

 • Večerní společenský program
 • Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb, Biblioweb
 • Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz
 • Vystoupení hudební skupiny Vltava

Velký sál

 • Synergie ZKB, GDPR a eIDAS
 • přednášejí Ing. Aleš Špidla, ČIMIB; MUDr. et Mgr. Ivan Langer, CEVRO institut; Ing. Radko Sáblík, Smíchovská střední průmyslová škola; Ing. Václav Mach, Microsoft s. r. o.; uvádí Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s., 75'
 • Kybernetická bezpečnost I – Spolupráce a technologie
 • Ing. Jan Dienstbier, Ing. Jan Heisler, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení platformy KYBEZ, jejích členů, zaměření, cíle a nabídky služeb.
 • Ing. Michal Řezáč, MSc., Ing. Vojtěch Hvězda, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení nového bezpečnostního analytického nástroje a partnerského programu platformy KYBEZ.
 • Ing. Jiří Sedláček, NSMCluster, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Kybernetická bezpečnost je fenoménem dnešní doby. Ptáte se proč? Je to díky masivnímu rozvoji elektronických technologií.
  Ve všech pádech se skloňují pojmy „zákon o kybernetické bezpečnosti“, „ochrana informací“, „kybernetické hrozby a zranitelnosti“, „internet věcí“, „průmysl 4.0“. Jak jsou ale na změny, které rozvoj elektronických technologií přináší, připraveny organizace? Jak jsou připraveni jejich zaměstnanci? Jak je připraven pracovní trh? Čísla nejsou přesná, ale je zřejmé, že na pracovním trhu chybí řádově tisíce kvalifikovaných odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  Z výše uvedeného je zřejmé, že s trendem dnešní doby musí držet krok i vzdělávací soustava. V NSMC prezentaci se dozvíte, jak se nám to daří ve středním školství.
 • Ing. Lukáš Přibyl, AXENTA, a. s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Posluchači budou seznámeni se zkušenostmi, které Axenta získala při stavbě a provozu SOC za poslední rok.
 • Jindřich Šavel, Novicom, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Myslíte si, že se vám podařilo zabezpečit vaši síť na perimetru proti vnějším útokům a vaše klienty proti nákaze škodlivým kódem? Jste si opravdu jisti, že tato ochrana nemůže být překonána? Zkušenosti s kybernetickými útoky však hovoří o tom, že každá ochrana může být dříve nebo později překonána. Jak tedy zodolnit vaši ochranu? Dalšími nástroji pokročilé detekce (SIEM, NBA apod.). Ty vám mohou pomoci najít útok nebo anomálii v interní síti. Avšak ani tyto nástroje vám nepomohou při nutnosti provést rychlou identifikaci a izolaci závadného zařízení. Pokud ale postoupíte dále a využijete integrovaný DDI/NAC nástroj AddNet, stane se pro vás lokalizace (L2 monitoring) a izolace takového zařízení hračkou (NAC – řízení přístupu do sítě). A navíc si můžete výrazně zvýšit produktivitu práce při každodenní vysoce efektivní správě IP adresního prostoru (IPAM) a spolehlivému provozu základních síťových služeb (DHCP/DNS). To vše v drátových i wi-fi sítích, pro vaše i BYOD zařízení.
 • Ing. Miroslav Knapovský, Ing. Pavel Pikhart, Sirwisa a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace nabídne základní důvody proč se věnovat logmanagementu z různých úhlů pohledu – provozního a operačního, bezpečnostního a z hlediska shody se zákony a předpisy.
  Představení systému LOGmanager – českého systému pro centralizovaný sběr a správu událostí a logů z libovolných zdrojů – operačních systémů a aplikačního software, síťových a bezpečnostních zařízení a dalších. Je založen na novém typu databáze se škálovatelnou kapacitou a výkonným systémem prohledávání a prezentace nalezených dat. Umožňuje dlouhodobě ukládat data v nezpochybnitelné podobě pro potřeby shody s předpisy, požadavky pro forenzní analýzu a bezpečnostní audity.
  LOGmanager se stal vítězem soutěže „IT produkt roku 2016“ v kategorii Bezpečnostní zařízení.
 • Patrick Zandl, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  S postupující digitalizací státní správy a prorůstáním internetu do všech aspektů našich životů se stále důležitějším tématem stává bezpečnost a ochrana před digitálními hrozbami. Jenže ta vyžaduje značné znalosti a stálé vzdělávání. Jaká jsou rizika digitálních útoků a jak se mohou běžné instituce bránit? Podívejme se na zkušenosti z bezpečného a otevřeného routeru Turris Omnia vyvíjeného sdružením CZ.NIC. Turris se sám aktualizuje, brání se před běžnými bezpečnostními hrozbami a snaží se detekovat i ty nové, kdy využívá zkušeností získaných z ostatních routerů k tomu, aby ochránil i vaši síť. Na příkladu botnetů a provozu služeb Internetu věcí si ukážeme přínosy tohoto přístupu.
 • Kybernetická bezpečnost II – Veřejná správa
 • Adam Kučínský, Tomáš Krejčí, Národní bezpečnostní úřad, 45'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  1. Představení novely zákona o kybernetické bezpečnosti a shrnutí změn.
  2. Nové povinné osoby podle ZKB (definice, určování, kritéria).
  3. Kontrola plnění povinností ze ZKB, průběh a nejčastější zjištění.
 • Kyberbezpečnost v rámci rezortu MV
  Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

 • Blok Ministerstva vnitra ČR
 • Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR, 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Roman Vrba, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra ČR, 35'
  Soubory ke stažení
 • Pavel Karásek, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jan Bůžek, Ministerstvo vnitra ČR, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Koncem roku 2016 byl zahájen produktivní provoz modulu Organizační struktura a systemizace (OSYS), jehož prostřednictvím je možné od 1. 1. 2017 elektronicky předkládat a schvalovat návrhy systemizace a organizační struktury. V rámci prezentace budou stručně popsány možné způsoby předkládání návrhů systemizace a organizační struktury služebními úřady, možnosti tvorby a editace návrhů v grafickém prostředí či samotný proces schvalování z pozice služebních úřadů.
 • Informace centrálních úřadů pro samosprávy
 • Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V projektu RÚIAN je definováno několik klíčových oblastí. Vedle vlastní správy a poskytování dat ISÚI a RÚIAN, průběžného vzdělávání editorů z obcí a stavebních úřadů a jejich podpory, rozšiřování obsahu RÚIAN, je to především neustále zkvalitňování datového fondu. Cílem pro další období je, v součinnosti s editory, postupné snižování počtu chybějících údajů, oprava prokazatelně špatně zapsaných údajů a kontrola dat, u kterých vznikla pochybnost o jejich správnosti. To je podpořeno aplikací na kontroly, která je k dispozici editorům z obcí a stavebních úřadů. Co ale dělat, pokud je v RÚIAN nalezena prokazatelná chyba nebo mám jako uživatel pochybnost o správnosti údaje? Na koho se mám obrátit? Co mám udělat pro to, aby údaj byl opraven? Co když je údaj označen jako nesprávný?
 • Ing. Miroslav Charbuský, Český telekomunikační úřad, 30'
  Soubory ke stažení
 • Soubory ke stažení
  Anotace
  Výzvy IROP v oblasti eGovernmentu nabízejí obcím podporu pořízení a rozvoje informačních systémů v oblastech, jako je např. úplné elektronické podání, správa majetku, řízení příspěvkových organizací, správa dokumentací apod. V diskusi budou představeny nejčastější problémy, s kterými se žadatelé potýkají a budou diskutovány možná řešení vedoucí k podání úspěšného projektu.
 • Problematika GDPR na obcích a související bezpečnost
 • Problematika eOP a EIDAS
 • PMA – procesní modelování agend
 • SmartCity – módní téma, ale jak s ním naložit?
 • Připravované dotační tituly 2017 a dále
 • Popis a informace o službách Egon ServiceBus a CMS 2.0
 • Povinnost elektronické komunikace s uchazeči o VZ
 • Diskuse a dotazy
  Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.; Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů; a další

Přednáškový sál

 • GIS
 • RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR, 30'
  Soubory ke stažení
 • Filip Kadeřábek, Tomáš Hrabík, Asseco Central Europe, a. s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Na počátku roku 2017 Evropská komise zveřejnila aktuální výsledky Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Tento index shrnuje relevantní ukazatele digitální výkonnosti Evropy a zároveň sleduje vývoj členských států EU v digitální konkurenceschopnosti. Česká republika je v indexu digitalizace DESI na 18. místě. Za digitálně vyspělými zeměmi EU nejvíce ztrácíme ve využívání digitálních veřejných služeb (eGovernmentu), a to i přesto, že existuje celá řada velmi kvalitních řešení. Bohužel tyto služby nejsou dostatečně propagovány a připraveny k užití veřejností, a co je nejdůležitější, nejsou zpravidla zasazeny do kontextu životních situací a událostí. Příspěvek Asseco Central Europe představuje možný přístup k řešení této problematiky.
 • Ing. Jitka Faugnerová, CENIA, 25'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  První konference INSPIRUJME se… proběhla v r. 2008 a od té doby se v jejím konceptu leccos změnilo. Hlavním tématem, které se jednotlivými prezentacemi prolínalo více než kdy dříve, byl udržitelný rozvoj na místní úrovni – v obcích, městech a regionech.V příspěvcích zazněla řada podnětných informací, jak mohou různá data, a to nejen ta shromažďovaná v rámci INSPIRE, přispívat pro lepší fungování úřadu a vyšší informovanost veřejnosti; zkrátka tak, aby město fungovalo lépe, bylo otevřenější vůči svým občanům a lidé se v něm cítili dobře.
 • Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, 25'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V roce 2008 zahájil Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zemědělství České republiky Projekt nového výškopisného mapování celého území České republiky. Základní metodou pořizování zdrojových dat byla metoda leteckého laserového skenování terénu. Od roku 2010 do poloviny roku 2016 zabezpečoval Zeměměřický úřad ve spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem zpracování dat a vytváření finálních výškopisných modelů. V současné době již existují vysoce přesný Digitální model reliéfu 5. generace a Digitální model povrchu 1. generace z celého území České republiky. Prezentace informuje o průběhu řešení projektu, o využití výsledků projektu v praxi a o perspektivách dalšího rozvoje a udržitelnosti nových základních výškopisných modelů České republiky.
 • Diskuse a dotazy

Jednací sál

 • Open source ve veřejné správě
 • Ondřej Profant, Hlavní město Praha, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Pavlinec, Bc. Martin Hadrava, Kraj Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Cílem příspěvku je představení cílů, činnosti a produktů spolku.
 • Michal Bláha, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Je ČR moderní stát? Jak vypadájí moderní, digitální služby státu? Co musíme udělat, abychom nastartovali přeměnu Česka v moderní, digitální stát? Evoluce nestačí
 • Otevřená data I
 • Michal Kubáň, Martin Nečaský, Ministerstvo vnitra ČR, 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V příspěvku shrneme nejnovější aktuality z oblasti otevřených dat v České republice. Představíme změny za uplynulý rok a jejich dopady na veřejnou správu ČR. Také se zaměříme na nové závazky vyplývající z nařízení vlády č. 425/2016 o seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data. V závěru příspěvku představíme plánované aktivity MV ČR v oblasti otevřených dat a nabídneme podporu institucím státní správy a samospráv při publikaci a katalogizaci otevřených dat.
 • Jakub Míšek, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Příspěvek pojednává o aktuální podobě právní úpravy poskytování informací ve formě otevřených dat. Zákonem č. 298/2016 Sb. byl novelizován zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a s účinností od 1. 1. 2017 zanesl do českého právního řádu zákonnou definici otevřených dat. Zásadní změnou je pak existence nové povinnosti poskytovat určité informace právě ve formě otevřených dat. Příspěvek rozebírá systematiku nové právní úpravy a detailně vysvětluje podstatu povinností, které přináší. Zejména se věnuje otázkám, kterých povinných subjektů se uvedené povinnosti týkají, a které informace mohou být do seznamu tzv. povinných otevřených dat zařazeny.
 • Benedikt Kotmel, Ministerstvo financí ČR; Tomáš Pecha, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Praktické zkušenosti s řízení projektů otevřených dat v prostředí veřejné správy. Jak začít a jak úspěšně zvládat projekt otevřených dat? Jak organizačně zajistit otevírání dat? Jak má vypadat interní legislativa? Vzorová směrnice a její hlavní myšlenky (představení obsahu vzorů směrnic i jejich rozdílů, možnosti přizpůsobení).
 • Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od 1. ledna 2017 vede sdružení CZ.NIC mezinárodní projekt „Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed Internet”, který se zaměřuje na měření kvality (QoS) mobilního internetu.
  Hlavním cílem projektu je sjednotit a rozšířit uživatelské aplikace jako je český NetMetr či rakouský NetTest a zároveň vypracovat jednotnou celoevropskou metodologii měření. V rámci přednášky bude nejen stručně představen tento projekt financovaný Evropskou komisí v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF), ale především demonstrován přínos spolupráce v oblasti otevřených dat v rámci Evropy, který může posloužit jako inspirace i pro další české projekty.
 • Otevřená data II
 • Ing. Jiří Poláček, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Dostupnost údajů katastru nemovitostí (KN) v ČR je v porovnání s většinou evropských států nadstandardní. Zásadní zlom v poskytování prostorových dat byl vyvolán implementací Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) jehož gestorem je právě Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), neboť data RÚIAN, poskytovaná od 1. 7. 2012, mají podle zákona č. 111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech) charakter otevřených dat. ČÚZK také rozhodl, že podmnožina těchto údajů, představující témata „Katastrální parcely“, „Budovy“, „Adresy“ a „Územní členění“ směrnice INSPIRE budou rovněž poskytována jako otevřená, a to ve formě předpřipravených datových sad, tak jako stahovací služby s přímým přístupem (WFS). V rámci legislativy související s novým katastrálním zákonem byly pak stejnou formou od 1. 1. 2014 zpřístupněny i digitální katastrální mapy ve vektorové podobě. Přenos metadat (harvesting) těchto prostorových dat na Národní katalog otevřených dat (NKOD), zprovozněný v r. 2015 Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR), představoval technický problém jednak z důvodu nekompatibility standardů pro katalogizaci otevřených dat (DCAT) a obdobných standardů pro prostorová data (CSW), jednak kvůli velkému počtu souborů otevřených dat ČÚZK. Implementace harvestingu na NKOD v r. 2016 byla spojena se zprovozněním ATOM ČÚZK (webový standard pro publikaci syndikovaného obsahu) a přes jisté obtíže se podařilo tento úkol zvládnout. Po vyhodnocení zkušeností s tímto provozem se v letošním roce plánuje ve spolupráci MV ČR a ČÚZK další optimalizace přenosu metadat a uživatelského rozhraní NKOD.
 • Mgr. Vladimír Dlouhý, Mgr. Iveta Císařová, Generální finanční ředitelství; Benedikt Kotmel, Ministerstvo financí ČR, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Obsahem prezentace je realizované řešení publikace otevřených dat z Centrálního registru dotací (CEDR) spravovaného resortem Ministerstva financí v propojitelném formátu otevřených dat RDF5. Datové sady jsou připraveny na propojení s jinými datovými sadami a jsou nedílnou součástí dlouhodobé strategie Ministerstva financí zpřístupňovat data resortu veřejnosti.
 • Ing. Jiří Šunka, Česká správa sociálního zabezpečení, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) publikuje svá data na portálu otevřených dat na adrese https://data.cssz.cz ve formátu propojených dat (RDF/Trig) a CSV včetně jejich interaktivních vizualizací. Během doby uplynulé od první publikace ČSSZ získala bohaté praktické zkušenosti, především s přípravou vstupních dat pro publikaci, procesem jejich zpracování a následné transformace pro publikační účely. Volbou vlastního řešení katalogu otevřených dat byla otevřena cesta k přizpůsobení si portálu přesně dle požadavků a potřeb ČSSZ. Získané praktické zkušenosti ČSSZ mohou být podnětné a inspirativní pro ostatní organizace, které zvažují publikaci svých otevřených dat. Rovněž se nabízí naznačit možnosti využití otevřených dat ČSSZ a dalších publikujících institucí pro analytické účely při řízení sociální politiky na úrovni např. samosprávných celků – krajů, okresů – či jiných organizací.
 • Ing. Eduard Durník, Ing. Martin Černý, Český statistický úřad, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ondřej Profant, Hlavní město Praha, 15'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy

Expozice Triada

 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Postavení elektronického systému spisové služby jako páteřní agendy provázané na další systémy pro tvorbu dokumentů, konkrétní příklady v informačním systému Munis.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Mgr. Pavel Hryzlík, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení způsobu, jak si udělat pořádek ve smlouvách a jak snadno realizovat zveřejňování smluv prostřednictvím vazby s elektronickou spisovou službou Munis ERMS.
 • Ing. Jan Vávra, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Konkrétní příklady použití sdílené služby portálu iMunis.cz umožňující přehledné prezentování hospodaření měst a obcí na Internetu.
 • Vyhodnocení znalostní soutěže Munis