Hlavní témata ISSS 2017

  • Co je v e-governmentu nového na národní i evropské úrovni
  • Elektronická identita, důvěryhodné služby (eIDAS)
  • Koncept Smart Cities – chytrá řešení pro chytrá města, internet věcí (IoT)
  • Otevřená data a transparentnost veřejné správy
  • Mobilní technologie, cloud, konektivita, kybernetická bezpečnost
  • Elektronizace zdravotnictví, e-justice, e-turismus, GIS
  • Financování projektů, veřejné zakázky, podpora regionálního rozvoje
  • V4DIS – informatizace veřejné správy v regionu V4
  • Zlatý erb, Český zavináč, Biblioweb a další populární soutěže
  • Doprovodné akce (setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, SMO ČR, jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů apod.), panelové diskuse