Průzkum IDC: Porovnání priorit veřejného sektoru ČR v oblasti ICT

Společnost IDC CEMA, která je již řadu let analytickým partnerem konference ISSS/V4DIS, provedla během března a dubna průzkum mezi registrovanými účastníky konference ISSS, největší tuzemské akce pro veřejnou správu. Šetření se zaměřilo především na priority v oblasti ICT a porovnání rozpočtů, s nimiž subjekty veřejné správy na zajištění základních požadavků současnosti počítají.

Ze šetření rovněž vyplynulo, že ve srovnání posledních tří let poměrně rychle vzrostly nároky na rozšíření elektronických služeb pro občany a tradičně velký význam se klade na bezpečnost dat a informačních systémů. Roste také význam spolupráce mezi jednotlivými subjekty veřejné správy i vládními institucemi a pomalu, ale jistě přibývají cloudová řešení a požadavky na jejich využívání – k posílení tohoto trendu a k dalšímu rozšiřování inovací v rámci konceptu „smart city“ zvláště v segmentu municipalit směřují i závěrečná doporučení zprávy IDC, jejíž plné znění je k dispozici zde.