Komentář místopředsedy PSP ČR Jana Bartoška k ISSS 2017

Letošní, již dvacátý, ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě ukázal, že jsou stále nová témata, kterým se informatici státu věnují. Kdykoliv použiji služeb Czech POINTu, tak si uvědomím, jak se dají elektronické služby státu zlepšit a doufám, že se nám bude i nadále dařit. Velmi vítám iniciativu pana Zdeňka Zajíčka 202020 a moc bych si přál, abychom konečně v oblasti elektronických služeb státu začali zase dohánět vyspělý svět.

V Poslanecké sněmovně jsem uspořádal již několik seminářů na téma eIDAS a podle zájmu o toto téma soudím, že nadšení a energie pro zlepšování a zpřístupnění služeb státu elektronickou formou, a to do každého zařízení s přístupem k internetu, tu neschází. Se zavedením elektronické identity občana by se měly možnosti ověřené komunikace skokově zlepšit a já osobně věřím, že se brzy dočkáme i voleb po internetu.

Nadšení a vzájemná informovanost jsou klíčové prvky toho, aby se vše podařilo. Informace i nadšení, to je to, co opět provázelo konferenci ISSS a tak moc děkuji jejím organizátorům za energii a čas, které její přípravě a realizaci věnují. Přeji jí další desítky let trvání.

Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR