Malý sál: MV ČR, centrální úřady a samosprávy

, Hradec Králové

V Malém sále začal program po deváté hodině – první část je v režii Ministerstva vnitra, které přichází s detailnějšími informacemi o aktuálních otázkách veřejné správy, činnosti Hlavního architekta e-governmentu, úplném elektronickém podání, sdíleném datovém fondu veřejné správy, centrálním místě služeb (CMS 2.0) a modulu Organizační struktury a systemizace (OSYS).

Ve druhé části od 11 h pak zazní informace dvou centrálních úřadů pro samosprávy – nejprve zástupce ČÚZK o chybách v RÚIAN a poté ČTÚ o rušení DVB-T signálem LTE.

Ve 12 h pak začíná oblíbený diskusní panel za účasti zástupců KISMO, krajů, MV ČR, Správy základních registrů, MMR, ÚOOÚ, CZ.NIC a dalších zaměřený na řadu aktuálních problémů samospráv od problematiky GDPR, eOP a eIDAS přes procesní modelování agend, módní téma Smart City a dotační tituly pro rok 2017 až po služby Egon ServiceBus a CMS 2.0 či povinnost elektronické komunikace s uchazeči o veřejné zakázky.