Problematika „chytrých měst“ prochází celé pondělí

, Hradec Králové

Rostoucí zájem o záležitosti spojené s „internetem věcí“ a konceptem tzv. „chytrých měst“ zapříčinil to, že blok zaměřený na tuto problematiku probíhá od dopoledních hodin až do pozdního odpoledne.

V programu odborného bloku, který začíná již v 9 hodin v Jednacím sále, pokračuje po poledni tamtéž a navíc je doplněn dalším programem od 13.50 do 15.10 v Malém sále, proběhne řada prezentací hlavních aktérů, dodavatelů technologií a řešení či investorů na tuzemském trhu (včetně společností jako jsou Atos, Cisco, ČD-Telematika, Česká spořitelna, České radiokomunikace, ČEZ ESCO, Fujitsu Technology Solutions, Gordic, ICZ, VITA software a dalších) i zástupců veřejné správy, institucí a měst, které již mají s podobnými řešeními své zkušenosti. Pro zájemce o tuto problematiku mohou být velice zajímavé i přednášky několika tchajwanských dodavatelů, kteří jsou členy delegace organizované Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří v Praze.

Témata prezentací v bloku „Smart City“ pokrývají celé spektrum problematiky chytrých měst od obecnějších koncepcí a přístupů jednotlivých rezortů přes konkrétní prvky včetně inteligentní dopravy, internetu věcí, hospodaření s energií, financování projektů, příklady dobré praxe apod.