Elektronizace zdravotnictví

, Hradec Králové

Eliščin sál je po většinu prvního dne konference vyhrazen odbornému bloku „ICT ve zdravotnictví“. V úvodu programu, který začíná v 9.15, vystoupil hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a poté se slova ujali zástupci ministerstva zdravotnictví Jiří Borej a Martin Zeman s informacemi o eHealth strategii ČR. Úvodní dopolední blok uzavřely přednášky Renaty Golasíkové a Petra Kouckého ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a poté prezentace „eHDSI – evropská infrastruktura elektronických služeb pro zdravotnictví“ v podání dvojice přednášejících (Licinio Kustra Mano z Evropské komise a Klára Jiráková z Kraje Vysočina).

Další dvě sekce odborného bloku eHealth jsou naplánovány od 12.30 hod. Hned zpočátku představí zástupci Kraje Vysočina projektový záměr „Národního centra výměny zdravotní dokumentace – NIX-ZD.CZ“, další prezentace se budou týkat elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění (Kraj Vysočina), integrace mobilních zařízení K-jump a cloudového systému Oucare (K-jump Health Co.) Vitakarty OZP (Styrax) či obrazové dokumentace v elektronickém zdravotnictví (ICZ).

Třetí sada přednášek od 14.05 pak přináší informace o službách e-governmentu ve zdravotnictví (MV ČR), moderních API (IBA CZ), hybridním datovém centru v prostředí Všeobecné FN (Microsoft), eHealth platformě na míru (Zdravel) a obrazové spolupráci pro eHealth (AV Media).