Premiér Bohuslav Sobotka v Malém sále

, Hradec Králové

Již v 8.45 se v Malém sále sešla reprezentativní sestava – předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, hejtman kraje Vysočina a poslanec MUDr. Jiří Běhounek, zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová, členka Výboru pro veřejnou správu, a Ivan Pilný, předseda Hospodářského výboru, a prezident ICT Unie a vedoucí osobnost Iniciativy 202020 Zdeněk Zajíček. Moderátorem očekávaného bloku byl Jan Pokorný.

Jako první se za předsednickým pultem objevil premiér Bohuslav Sobotka a ve stručném projevu zhodnotil aktuální stav e-governmentu v ČR. Zmínil také význam posílení kybernetické bezpečnosti, nutnost dalšího rozvoje komunikační infrastruktury a oznámil i výběr nového koordinátora digitální agendy ČR.

Nad problematikou e-governmentu se pak stručně zamyslel hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, a to především z pohledu samospráv. Zdůraznil také potřebu dobré koordinace aktivit na všech úrovních veřejné správy.

Na tyto dva vstupy pak navázali zástupci PS Parlamentu Věra Kovářová a Ivan Pilný, kteří se věnovali především otázkám elektronické identity, sdílení dat mezi orgány státní správy, dostupným elektronickým službám a jejich využívání, respektive nevyužívání občany.

Jako poslední řečník úvodního bloku jubilejního ročníku konference ISSS pak vystoupil prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček – po představení iniciativy 202020 a jejích aktivit hovořil o online službách, dostupných aplikacích a nevyhýbal se ani značně kritickému hodnocení. Na to poté reagoval premiér Sobotka a zdůraznil, že pro rychlejší změny je třeba mít konkrétní návrhy k projednání v poslanecké sněmovně.