Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Schema programu konference ISSS 2016, pondělí, 4. dubna

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00. [ Úterý, Podrobný program, Titulní stránka ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
8.45
„Výroční zpráva Ministerstva vnitra“
Co nás čeká v roce 2016, JUDr. Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra
9.00
Digitální dokumenty a spisové služby I.
Úvod, Miroslav Šírl, Co po nás zbude, z. s.
ICT ve zdravotnictví I.
Úvodní slovo, Ing. Libor Joukl, Kraj Vysočina; Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA, Ministerstvo zdravotnictví
Budoucnost občanských průkazů jako základ komunikace občanů s veřejnou správou, Mgr. Jana Vildumetzová, Ministerstvo vnitra
Teorie a praxe spisové služby, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., VŠE v Praze
eHealth strategie ČR, Ing. Jiří Borej, Ing. Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví
9.15
Veřejný katalog spisových služeb, Jan Frk, Co po nás zbude, z. s.
Koncept Smart cities I.
Smart city s rozumem, Ondřej Profant, Hlavní město Praha
eSbírka
eSbírka a eLegislativa, Ing. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra
Státní služba aktuálně a Informační systém o státní službě, RNDr. Josef Postránecký, Ministerstvo vnitra
9.30
Koncept rozvoje eGovernmentu, Ing. Roman Vrba, Ministerstvo vnitra
Metodika kontroly výkonu spisové služby, Miroslav Kunt, Národní archiv
Národní architektura eHealth, Ing. Jiří Borej, Ing. Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví
City Dashboard – město v číslech, Zdeněk Jiráček, DATRON, a. s.; Ing. Lubomír Bandžuch, Microsoft s. r. o.; Jaroslav Bureš, Liberecká IS, a. s.
„eSbírkou to nekončí“ aneb Představení úspěšného projektu implementace eSbírky a eLegislativy na SK a dopad elektronizace Sbírky zákonů do organizací veřejné správy, Roman Behúl, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
9.45
Strategie rozvoje ICT VS, NAP, opendata, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra
Příprava správy utajovaných dokumentů v digitální podobě, Národní bezpečnostní úřad
Zahájení konference V4DIS 2016, MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR; Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina; Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj; Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2016
Národní zdravotnický informační systém v eHealth, Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky
Od chytrého úřadu k chytrému městu, Ing. Michal Svoboda, Simac Technik ČR, a. s.
Informační systém ODok Úřadu vlády České republiky – efektivní systém oběhu legislativních a nelegislativních dokumentů, JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D., Ing. Lenka Dynterová, Úřad vlády České republiky
NIA, Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů
10.00
Činnost CNZ a závěry konference CNZ 2015, Jan Heisler, Co po nás zbude, z. s.
e-sbírka, e-legislativa a Národní digitální archiv, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
10.15
10.30
Slavnostní zahájení, Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, Evropská komise; MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR; Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj; JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr, Ministerstvo spravedlnosti; Ing. Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad; Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj; Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj; MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Hradec Králové; Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně, Ministerstvo vnitra; Ing. Zdeněk Adamec, náměstek, Ministerstvo zemědělství; Mgr. Robert Baxa, náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ing. Jan Landa, státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí; RNDr. Josef Postránecký, náměstek, Ministerstvo vnitra; JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra; Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina; Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ron Sheau-Jung Lu, ambassador, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze; Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.; Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.; Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.; Ing. Petr Kuchař, hlavní architekt eGovernmentu, Ministerstvo vnitra; Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2016
Přenos slavnostního zahájení
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
Digitální dokumenty a spisové služby II.
Důvěryhodný dokument, Ing. Jaroslav Lubas, ICT Unie, z. s.
ICT pro města, obce a kraje
Jak efektivně a transparentně řídit město (obec) v duchu „Strategického plánu rozvoje města (obce)“ s využitím současné infrastruktury úřadu, Ing. František Troják, Jakub Zítka
Současné technologie a současné postupy
Asistovaná cesta ke třetí platformě, RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan, O2 IT Services s. r. o.
12.45
Skolióza páteřních informačních systémů spisové služby institucí veřejné správy: léčba a prevence, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv; PhDr. Jiří Úlovec, Ministerstvo vnitra
Aplikace obcepro.cz – tvorba a hodnocení programu rozvoje obce, Ing. Josef Vlk, CSc., Ing. Martin Kolmistr, Bc. František Kohout, Ministerstvo pro místní rozvoj
Řízení softwarových aktiv (SAM) bez starostí – COMPAREX SoftCare, Jaroslav Šabacký, COMPAREX CZ s. r. o.
13.00
Koncept Smart cities II.
Chytré město, Marcel Babczynski, MBA, Česká spořitelna, a. s.
ICT v resortu životního prostředí
Realizace zákona o kybernetické bezpečnosti v prostředí resortu životního prostředí, Ing. Jaroslav Stuchlý, Ministerstvo životního prostředí
Elektronická spisová služba a elektronické skartační řízení, Ing. Pavel Jirásek, Městská část Praha 16; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Praktické přínosy datových skladů a BI pro územně samosprávné celky, Ing. Michal Polák, Gordic spol. s r. o.
Nový rozměr progresivní, bezpečné a efektivní správy rostoucího množství dat, David Kozelka, Martin Bém, Adastra, s. r. o.
13.15
Financování a hodnocení
Možnosti čerpání v novém období 2014–2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti eGovernmentu a zkušenosti z podpory ICT projektů veřejné správy v minulém programovém období 2007–2013, Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj
Mapujeme s BioLogem, Mgr. Jan Zárybnický, Agentura ochrany přírody a krajiny
eIDAS a digitální důvěra, Jan Tejchman, Sefira spol. s r. o.
Výměna dat s celostátními IS – komunikace s IS Evidence přestupků, ISEO, ISÚI atd., Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o.
Výstavba síťové a telefonní infrastruktury Ústeckého kraje, Pavel Číž, ICZ a. s.
Nový způsob poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů, RNDr. Vít Štrupl, Česká geologická služba
Mobilní aplikace podporující sběr dat pro index spotřebitelských cen, RNDr. Jiří Skřivánek, OKsystem a. s.
13.30
Představení MS 2014+, JUDr. Olga Letáčková, Ministerstvo pro místní rozvoj
Smart cities: Moderní technologie již dokáží vyřešit palčivé problémy městské správy. A bez nákladných investic, Ing. Petr Sichrovský, České Radiokomunikace a. s.
Vývoj informačního systému města, Ing. Jaroslav Kordina, Město Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Zkušenosti z realizace zabezpečení sítě a koncových stanic pro provoz významného informačního systému, Ing. Jiří Hofman, Česká inspekce životního prostředí
13.45
Význam MIS pro strategické rozhodování destinace, Ing. Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj
Cesta od marketingu Smart City ke konceptu Inteligentního města, Jiří Stich, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Diskuse a dotazy
Hybridní sbírka listin v katastru nemovitostí, Ing. Pavel Doubek, Český úřad zeměměřický a katastrální
Začlenění AIS VITA do Portálu občana a Portálu úředníka, IDM, …, Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o.
Současné technologie a současná komunikace
Dokumenty v oblacích – informace plně pod kontrolou, Vladislav Krásný, Pilscom, s. r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Chytrá městská infrastruktura v éře IoT, Pavel Smolík, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
14.00
Agri-IT v roce 2, Ing. Zdeněk Adamec, Ministerstvo zemědělství
eJustice
ISEP – registr přestupků, Mgr. Radka Paulová, Ing. Jan Ladin, Ministerstvo spravedlnosti
Mobilní rozhlas – Nový fenomén v komunikaci s občany, Mgr. Ondřej Švrček, Neogenia s. r. o.
Jak lépe, spolehlivěji a i bezpečněji dělat datové integrace a přitom ještě ušetřit na platformě Oracle, David Kozelka, Martin Bém, Adastra, s. r. o.
Diskuse a dotazy
ICT ve zdravotnictví II.
Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – projektový záměr krajů, Mgr. David Zažímal, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
14.15
NAP a hodnocení projektů, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra
eJustice 2020, Ing. Jan Ladin, Mgr. Pavel Vyškovský, Ministerstvo spravedlnosti
Diskuse a dotazy
Cloud pro veřejnou správu bezpečně, Ing. Zdeněk Jiříček, Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
eGovernment z pohledu dodavatelů
Realizovaná a připravovaná propojení s celostátními a lokálními IS, RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o.
14.30
Justice a její rozvoj, Ing. Jan Ladin, Ministerstvo spravedlnosti
Krajská videokonference pro e-health, Radim Šejnoha, AV Media, a. s.
Koncept Smart cities III. – Praktická aplikace
IOT – příklady použití v praxi, Ing. František Nedvěd, ČD – Telematika a. s.
Chytrá Cisco Meraki wifi v cloudu – Nová generace bezdrátových sítí Cisco Meraki, Hana Balášová, Alef Nula, a. s.
eAccessibility – Přístupnost informací a služeb
Jak jsme se posunuli v oblasti přístupnosti informací?, Michal Rada, Ministerstvo vnitra
Implementace eHealth jako součást strategie eGOV – zkušenosti ze Slovenska, Peter Linhardt, Vítězslav Mačuda, Ness Czech s. r. o.
Cesta do duše dodavatele software?, Ing. Bohumír Zoubek, Ph.D., Profinit, s. r. o.
14.45
Dopady nařízení eIDAS I.
Nařízení eIDAS v kontextu digitální transformace, Stanislav Novák, IDC CEMA
Lokalizace – největší potenciál Internetu věcí, Ing. Patrik Jalamudis, České Radiokomunikace a. s.
Cisco SPARK aneb píšeme si ve SPARKU, ale vidět se můžeme i u vás na videu, Ivan Sýkora, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
Výměna zdravotnické dokumentace v Plzeňském kraji, Eliška Pečenková, Plzeňský kraj
Koordinované stanovisko, Životní prostředí, Dopravní agendy, …, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s. r. o.
IS na centrálních úřadech I.
Desetileté výročí provozu IS RŽP, Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., Ing. Bc. Petr Kameník, Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Antonín Běhounek, ICZ a. s.
Co bude European accessibility act a k čemu poslouží?, Vilém Veselý, Ministerstvo průmyslu a obchodu
15.00
eIDAS změny v roce 2016, Ing. Robert Piffl, Ministerstvo vnitra
Cisco a Microsoft platforma pro vzdálenou komunikaci a spolupráci, Jiří Plátek, Viktor Gyönyör, AV Media, a. s.
Strategie České pošty v oblasti elektronických služeb a eGovernmentu, Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p.
VITAKARTA OZP – když to jde opravdu ONLINE, Ing. Radovan Kouřil, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX Consulting, a. s.
New Business Model – from ETC to IoT to Smart City, Richard Wu, Far Eastern Electronic Toll Collection Co, Ltd. Přednáška v cizím jazyce
15.15
Jak optimálně využít široké možnosti mobilních a cloudových technologií a přitom se vyhnout jejich nástrahám?, Radomír Kolínský, Radovan Urban, ICZ a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Nástroje pro testování přístupnosti webu, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Implementace eIDAS pohledem ČÚZK, Mgr. Lenka Vrzalová, Český úřad zeměměřický a katastrální
Smart City – Smart Card and Energy Efficiency, Cynthia Chow, Institute for Information Industry Přednáška v cizím jazyce
15.30
Služební zákon a praxe PAM, Mgr. Petr Panec, OKsystem a. s.
Současné technologie a současné hrozby
Hrdinové a padouši v boji o kybernetickou (ne)bezpečnost státní správy, Pavel Duchan, Corpus Solutions a. s.
eIDAS ve zdravotnictví – návaznost na projekty CEF, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
Úskalí úplného elektronického podání, Luděk Louda, ICZ a. s.
Smart Energy Management in Smart City–Taiwan Experiences, Lu Yung Ren, Tatung Co. Přednáška v cizím jazyce
Diskuse a dotazy
ICT ve zdravotnictví III.
eHealth a velká fakultní nemocnice, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové
15.45
Zemědělská architektura – praxe a vize, David Šetina, Ministerstvo zemědělství
Lze v českých podmínkách dělat antifraud nástroje?, Ing. Marek Sušický, Profinit, s. r. o.
Dopady nařízení eIDAS II.
NIA a princip identifikace a autentizace přes eOP, Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů
GINIS + Azure = Spisovka moderně a bez starostí, Ing. Jakub Fiala, Gordic spol. s r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
eSestra, Josef Černý, ICZ a. s.
16.00
Koncept Smart cities IV. – Dopravní telematika a IZS
Dopravní přestupky – automatizované měřící systémy a agendy dopravních přestupků, Aleš Šantora, ICZ a. s.
Chraňte své obchodní tajemství – Komplexní správa, klasifikace a bezpečnost dat, Jakub Karvánek, FreeDivision s. r. o.
IS na centrálních úřadech II.
Využití principů Case Managementu v agendách státní správy, Lukáš Vacek, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
eIDAS ve zdravotnictví – praktická ukázka, Jaroslav Krotký, Kraj Vysočina
CZ.PEPS: budování infrastruktury pro eIDAS již začalo, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Řízení softwarových aktiv (SAM) bez starostí – COMPAREX SoftCare, Jaroslav Šabacký, COMPAREX CZ s. r. o.
ACTi Intelligent Surveillance Solutions for Smart Cities–Case Study of Smart City on Auto License plate recognition Surveillance System in East Europe, Jessie Huang, ACTi Corporation Přednáška v cizím jazyce
16.15
European Union on her way towards e-Health systems efficiency in the context of health threats as well as the life of its citizens, Monika Walczak, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland; Piotr Filipkowski, European Centre of Information Society Technology and SGH Warsaw School of Economics Přednáška v cizím jazyce
Otevřenost veřejné správy
Registr smluv, Nové služby CzechPOINT, RVIS, Mgr. Lucie Novotná, Ing. Roman Vrba, Ing. Jiří Kolda, Ministerstvo vnitra
ePortál ČSSZ – jeho rozvoj a potenciál, Ing. Karel Chod, Česká správa sociálního zabezpečení
eIDAS a správa elektronických identit, Radim Drgáč, AutoCont CZ a. s.
Advanced Passenger Processing System–Taiwan e-Gate experience, Shu-Hao Chang, MiTAC Information Technology Corp. Přednáška v cizím jazyce
16.30
eHealth iniciativa České lékařské společnosti, Ing. Hynek Kružík, Česká lékařská společnost
Kybernetický polygon a kybernetická bezpečnost, Viktor Gyönyör, AV Media, a. s.
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů, uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s. (uzavřené jednání)
Dopady nařízení eIDAS na správní úřady, Ing. Robert Gogela, Asseco Central Europe, a. s.
Open data přicházejí, Ing. Jiří Ileček, Gordic spol. s r. o.
Národní elektronický nástroj po půl roce provozu, Ing. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj
Krizové řízení v oblasti přepravy nebezpečného nákladu v EU s využitím složek IZS a systému Azure, Petr Mikunda, Vítkovice IT Solutions a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
16.45
Diskuse a dotazy
MS Azure a jeho zdroje pro bezpečné zálohování, levný disaster recovery a VDI infrastrukturu, Pavel Vomáčka, Anect a. s.; Ing. Lubomír Bandžuch, Microsoft s. r. o.
Možnosti využití mojeID v samosprávě i knihovnách, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Transparentní úřad, Michal Rezler, Obec Malá Skála; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Diskuse a dotazy
17.00
Diskuse a dotazy
Národní strategie cloud computingu – kulatý stůl, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra; Dušan Kučera, Státní pokladna – Centrum sdílených služeb, s. p.; Mgr. Jiří Károly, Ministerstvo práce a sociálních věcí; David Šetina, Ministerstvo zemědělství; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.; Ing. Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.; uvádí Ing. Petr Koubský
Kraje pro bezpečný internet, Ing. Lucie Časarová, Kraj Vysočina; Ing. Luděk Tichý, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby
Dopady eIDAS na datové schránky, Mgr. Jiří Průša, Metropolitní univerzita Praha
Propojení personalistiky, procesů a Základních registrů, JUDr. Kateřina Černá, Městská část Praha 13
17.15
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
17.30
Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR (uzavřené jednání)
17.45
18.00
Setkání vítězů soutěží Zlatý Erb a Biblioweb, uvádí Ing. Tomáš Holenda
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15

TopList