Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Ministerstvo pro místní rozvoj na ISSS 2016

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00

pondělí, 4. dubna

Velký sál

10.30–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_1fink.mp3 (654 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_2sobotka.mp3 (0,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_3slechtova.mp3 (1,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_4franc.mp3 (1,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_5jourova.mp3 (6,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_6strouhal.mp3 (3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_7diskuse.mp3 (29 MB)

Slavnostní zahájení

Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, Evropská komise
MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR
Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr, Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad
Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj
Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj
MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Hradec Králové
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně, Ministerstvo vnitra
Ing. Zdeněk Adamec, náměstek, Ministerstvo zemědělství
Mgr. Robert Baxa, náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Jan Landa, státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Josef Postránecký, náměstek, Ministerstvo vnitra
JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina
Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Ron Sheau-Jung Lu, ambassador, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze
Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
Ing. Petr Kuchař, hlavní architekt eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2016

Jednací sál

12.45–13.00
Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB)

Aplikace obcepro.cz – tvorba a hodnocení programu rozvoje obce Aplikace je výstupem projektů, které byly podpořeny z OP LZZ. Umožňuje uživatelům – obcím zpracování programů rozvoje. Dále jim nabízí nástroje pro realizaci (řízení) a vyhodnocování cílů uvedených v těchto rozvojových dokumentech.

Výraznou přidanou hodnotou je možnost využití statistických dat konkrétních obcí ze zdrojů ČSÚ. Tato data zpracovatelé využívají zejména při tvorbě analytických částí programů rozvoje, a to i ve formě automaticky generovaných grafů, tabulek či výroků.

Obce mohou využívat aplikaci bezplatně a v současně době je v ní registrováno již přes 900 obcí.

Ing. Josef Vlk, CSc., Ing. Martin Kolmistr, Bc. František Kohout, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Velký sál

13.15–13.30
Adobe Acrobat prezentace (1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (7,4 MB)

Možnosti čerpání v novém období 2014–2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti eGovernmentu a zkušenosti z podpory ICT projektů veřejné správy v minulém programovém období 2007–2013 Příspěvek představí možnosti čerpání evropských prostředků na projekty v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti z vyhlášených a plánovaných výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle IROP 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Rovněž budou představeny zkušenosti z financování, kontrol a auditů ICT projektů veřejné správy v minulém programovém období z Integrovaného operačního programu (IOP) a jejich přenos do nového programového období.

Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

13.30–13.45
Adobe Acrobat prezentace (360 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,8 MB)

Představení MS 2014+

JUDr. Olga Letáčková, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

13.45–14.00
Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (4,6 MB)

Význam MIS pro strategické rozhodování destinace Příspěvek/prezentace/blok se zabývá problematikou informační podpory při strategickém rozhodování destinace a řešení úlohy alokace zdrojů ke konkrétním trhům/kanálům. Představeny jsou hlavní zdroje sekundárních dat nezbytných pro marketingové řízení destinace a ukázky výstupů z vlastního marketingového šetření. Na příkladech „best practice“ jsou představeny různé přístupy k řešení marketingového informačního systému v cestovním ruchu a nástroje umožňující agregaci dat z různých zdrojů na jedné technicko-interpretační platformě. Představen bude Marketingový informační systém, který realizuje agentura CzechTourism, a to včetně nastínění dalšího rozvoje systému.

Ing. Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Přednáškový sál

16.40–17.00
Adobe Acrobat prezentace (241 kB)

Národní elektronický nástroj po půl roce provozu Obsahem prezentace bude informování publika o datech vzešlých z 6měsíčního využívání NEN (kdo NEN využívá, finanční objem veřejných zakázek v NEN, trendy ve využívání NEN, atd.); výhledu využívání NEN v budoucnu v návaznosti na přijatou Strategii elektronizace veřejných zakázek pro období 2016–2020; krocích, které MMR podniká k zajištění stabilního průběžného rozvoje NEN.

Ing. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'


úterý, 5. dubna

Malý sál

9.00–9.20
Adobe Acrobat prezentace (2,3 MB)

MS2014+ – finance z Evropských fondů na jednom místě

RNDr. Blanka Fischerová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'

Velký sál

9.20–9.55
Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB) Adobe Acrobat prezentace (544 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 – kyber_1kucinsky.mp3 (12,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – kyber_2pekarek.mp3 (16,3 MB)

Představení výzvy č. 10 IROP – Kybernetická bezpečnost

PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Adam Kučínský, Národní bezpečnostní úřad, 35'

Malý sál

12.00–14.30

Diskuse a dotazy

Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ing. Robert Piffl, Ministerstvo vnitra; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.; a další