Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Microsoft na ISSS 2016

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00

pondělí, 4. dubna

Jednací sál

9.35–9.50
Adobe Acrobat prezentace (532 kB)

City Dashboard – město v číslech City Dashboard je součástí konceptu „chytrých měst/úřadů“, která pro komunikaci s občany využívají nejmodernější prostředky. Zároveň umožňuje vedení města/úřadu prezentovat, jakých výsledků dosáhlo během svého volebního období (plnění programového prohlášení, zlepšování konkrétních ukazatelů kvality života apod.). Občané a návštěvníci webových stránek dostanou jednoduchou, přehlednou a atraktivní formou informace o rozvoji a fungování města/úřadu, který je vyjádřen sadou ukazatelů. Tyto ukazatele jsou rozděleny do několika témat podle jednotlivých priorit a cílů města/úřadu. Nové řešení v podobě komplexní služby City Dashboard využívá technologickou vyspělost společnosti DATRON expertní schopnosti společnosti PwC, zkušenosti společnosti Liberecká IS s informačními technologiemi ve veřejné správě a technologie společnosti Microsoft. Služba obsahuje výchozí katalog doporučených ukazatelů a nástroje pro správu dat a je nezávislá na existujících datových zdrojích. Pomocí této služby lze vyvolat pozornost, otevřenou a transparentní diskuzi a prohloubit vztah důvěry s voliči. V případě trvalého využívání služby lze představit „permanentní volební kampaň“. City Dashboard je nástroj komunikace chytrého města nebo úřadu. Službu lze přizpůsobit konkrétním potřebám města nebo úřadu a jeho vedení, a to nejen z pohledu použitých ukazatelů a jejich interpretace, ale i vizuálního ztvárnění internetových stránek tak, aby se co nejvíce blížily Vaší představě, jak propagovat a prezentovat chytré město/úřad. Součástí služby City Dashboard je i možnost poskytnou data města veřejnosti cestou konceptu Open Data.

Zdeněk Jiráček, DATRON, a. s.; Ing. Lubomír Bandžuch, Microsoft s. r. o.; Jaroslav Bureš, Liberecká IS, a. s., 15'

Labský sál

13.45–14.00
Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Dokumenty v oblacích – informace plně pod kontrolou

Vladislav Krásný, Pilscom, s. r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

14.15–14.30
Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Cloud pro veřejnou správu bezpečně Soulad cloudových služeb společnosti Microsoft s regulatorními požadavky ve veřejné správě je tvořen následujícím rámcem:

• Smluvní podmínky pro poskytování online služeb (vyhledávač: „Microsoft Online Services Terms“ – k dispozici v češtině a dalších jazycích) zahrnují klíčové body jako jsou ochrana osobních údajů, použití zákaznických dat, místo uložení dat, oznámení incidentu, až po vyjmenování bezpečnostních opatření a výčet auditů a certifikací.

• Microsoft garantuje místo uložení dat v Evropské unii ve službě Office 365 i v dalších službách; pro krajní případy kdy by mohlo dojít k přenosu dat mimo EU (jako např. při řešení technických problémů v nočních hodinách), Microsoft standardně nabízí tzv. Standardní smluvní doložky EU dle Rozhodnutí Komise 2010/87/EC jako Přílohu č. 3 výše uvedených Smluvních podmínek. Smluvní model cloudových služeb společnosti Microsoft (Office 365, Azure, CRM Online) splňuje požadavky kladené zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. na předávání osobních údajů do jiných států, včetně zemí mimo Evropskou unii. Standardní smluvní doložky jsou uvedeny na webu ÚOOÚ (sekce „Předávání osobních údajů do zahraničí“, dále „Přehled případů…, u nichž není nutné žádat Úřad o povolení“ – dole na stránce: Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.“

• Microsoft umožní povinným osobám splnit požadavky na dodavatele, vyplývající ze Zákona o kybernetické bezpečnosti. Microsoft obdržel v červnu 2015 vyjádření Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), které stanoví rozsah dokumentace, které poskytovatelé cloudových služeb musí poskytnout povinným osobám ze ZoKB (a jeho Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb.) tak, aby povinné osoby mohly splnit požadavky vyplývající z tohoto zákona. Microsoft může tyto podklady povinným osobám poskytnout za podmínek předávání důvěrných informací (Non-Disclosure Agreement).

• Požadavky kladené současným zněním zákona o ISVS č. 365/2000 Sb. a jeho vyhláškou č. 529/2006 na cloudové služby jsou dobře splnitelné stejnými podklady jako výše uvedená dokumentace požadovaná v rámci Zákona o kybernetické bezpečnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že využití cloudu společnosti Microsoft v oblasti komoditních služeb a mimo oblast utajovaných informací ve veřejné správě nestojí v cestě žádná principiální překážka.

Ing. Zdeněk Jiříček, Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Přednáškový sál

15.15–15.30
Adobe Acrobat prezentace (460 kB)

Jak optimálně využít široké možnosti mobilních a cloudových technologií a přitom se vyhnout jejich nástrahám?

Radomír Kolínský, Radovan Urban, ICZ a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Malý sál

15.50–16.10
Adobe Acrobat prezentace (425 kB)

GINIS + Azure = Spisovka moderně a bez starostí Svá data spravujte komplexně. Dokumenty mějte bezpečně pod kontrolou. Plaťte jen za to, co skutečně využíváte.

Ing. Jakub Fiala, Gordic spol. s r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 20'

Jednací sál

16.40–16.55
Adobe Acrobat prezentace (1,8 MB)

Krizové řízení v oblasti přepravy nebezpečného nákladu v EU s využitím složek IZS a systému Azure Vítkovice IT Solutions a.s. jako člen celoevropského projektu I-HeERO je spoluřešitelem monitoringu přepravy nebezpečných nákladů tzv. HGV (High Goods Vehicle) v režimu ADR (Accord Dangereuses Route – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Tento projekt navazuje na projekt e-call HEERO pro osobní vozidla, která si v případě dopravní nehody dokáží automaticky zavolat na linku tísňového volání 112 v rámci celé Evropské unie a poskytnut potřebné informace o havárii pro složky IZS – Integrovaného Záchranného Systému http://iheero.eu. Pro nákladní vozidla, autobusy dálkové, autobusy městské a vozidla přepravující nebezpečný náklad vzniká mnoho dalších krizových situací a variant, které mohou v případě dopravní nehody nastat. Proto je nezbytně nutné zapojit do tohoto řešení i speciální programy pro krizové řízení a plánování včetně zohlednění plánování možných rizik tzv. Risk Managementu, aby jakmile tato krizová situace vznikne, neprodleně měly všechny složky IZS k dispozici veškeré důležité informace. Např. Kde ve které lokalitě k havárii došlo?, Jaký nebezpečný náklad se na vozidle nachází?, Kdo přepravuje zajišťuje?, pokud havaruje autobus, Kolik lidí v něm bylo v době nehody? Proto součástí řešení musí být online komunikace mezi řidičem a přepravcem po celou dobu přepravy, jak hlasová, tak obrazová, aby řidič v každé situaci měl možnost si ověřit, co má dělat. Rovněž je potřeba do takových řešení zahrnout nejmodernější prvky, které nabízí využití nového Evropského družicového systému Galileo (EGNSS – European Global Navigation Satellite System). Rovněž je nutné mít k dispozici datové úložiště, které v případě krizové situace má možnost navýšit ve velmi krátké době velikost, která je potřeba v daný okamžik, což umožňuje využití systému MS Azure. V případě dopravní nehody nebezpečného nákladu je nezbytností okamžitě poskytnout IZS do místa zásahu veškeré potřebné kritické informace z různých zdrojů, které je možné zajistit pouze díky nejmodernějších technologiím, jak komunikačním, tak informačním.

Petr Mikunda, Vítkovice IT Solutions a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Labský sál

16.45–17.00
Adobe Acrobat prezentace (661 kB)

MS Azure a jeho zdroje pro bezpečné zálohování, levný disaster recovery a VDI infrastrukturu Řešení problematiky zajištění dostupnosti kritických IT systémů organizace a přístupu uživatelů k nim s využitím služeb Microsoft Azure. Na co se nesmí zapomenout při definici zajištění dostupnosti a přístupů k těmto systémům s poukazem na možné přínosy při použití právě Microsoft Azure.

Pavel Vomáčka, Anect a. s.; Ing. Lubomír Bandžuch, Microsoft s. r. o., 15'

Eliščin sál

17.00–18.00
zvukový záznam ve formátu MP3 (35,9 MB)

Národní strategie cloud computingu – kulatý stůl

Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra; Dušan Kučera, Státní pokladna – Centrum sdílených služeb, s. p.; Mgr. Jiří Károly, Ministerstvo práce a sociálních věcí; David Šetina, Ministerstvo zemědělství; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.; Ing. Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.; uvádí Ing. Petr Koubský