Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

ICZ na ISSS 2016

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00

pondělí, 4. dubna

Labský sál

13.15–13.25
Adobe Acrobat prezentace (359 kB)

Výstavba síťové a telefonní infrastruktury Ústeckého kraje Prezentace představuje implementaci moderních síťových a komunikačních technologií v rámci projektu Modernizace komunikační infrastruktury Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Popisuje vývoj od základního prozkoumání stávajících technologií, přes návrhové a implementační práce až po reálné napojení a integrace s ostatním složkami IZS a kraji PČR. Základním cílem projektu bylo vybudovat moderní, robustní, vysoce dostupnou a spolehlivou komunikační infrastrukturu pro řešení datových a hlasových služeb MV a PČR s perspektivou využitelnosti minimálně 10 let. Modernizace byla především zaměřena na následující cíle: Zvýšení datové propustnosti; Zvýšení stupně ochrany přenášených informací; Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti komunikační infrastruktury; Zajištění podpory nejmodernějších komunikačních a informačních technologií; A v neposlední řadě snížení celkových nákladů. Těchto cílů bylo dosaženo implementací moderního IP telefonního systému, který zajišťuje urychlení…

Pavel Číž, ICZ a. s., 10'

Přednáškový sál

14.55–15.15
Adobe Acrobat prezentace (171 kB)

Desetileté výročí provozu IS RŽP IS RŽP je informačním systémem, který za desetileté období své existence umožnil významné změny v oblasti výkonu veřejné správy na úseku živnostenského podnikání, vedoucí ke snížení administrativní náročnosti podnikatelského prostředí a ke zvýšení efektivity i kvality výkonu veřejné správy: centrální, procesně orientovaný informační systém veřejné správy; umožnil odstranit místní příslušnost živnostenských úřadů při podání podnikatele; implementoval úplné elektronické podání, vč. daňové registrace, přihlášky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a ohlášení volných pracovních míst (oceněno jako IT projekt roku – I. místo); umožnil odstranit povinnost opakovaně dokládat tytéž skutečnosti živnostenským úřadům (novela zavádějící toto opatření, získala od podnikatelské veřejnosti ocenění za nejlepší zákon r. 2014); je plně napojen na základní registry VS, největší editor údajů ROS; veřejná část ŽR poskytuje služby v režimu „otevřená data“ bez věcného omezení.

Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., Ing. Bc. Petr Kameník, Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Antonín Běhounek, ICZ a. s., 20'

15.15–15.30
Adobe Acrobat prezentace (460 kB)

Jak optimálně využít široké možnosti mobilních a cloudových technologií a přitom se vyhnout jejich nástrahám?

Radomír Kolínský, Radovan Urban, ICZ a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Malý sál

15.35–15.50
Adobe Acrobat prezentace (164 kB)

Úskalí úplného elektronického podání Jaká úskalí čekají uživatele a s čím se musí vyrovnat úřady v případě implementace budoucího řešení pro úplné elektronické podání? Podíváme se na poznatky z již hotových implementací a budoucí plánované změny.

Luděk Louda, ICZ a. s., 15'

Eliščin sál

15.55–16.05
Adobe Acrobat prezentace (397 kB)

eSestra Informační podpora práce sestry lůžkového oddělení prostřednictvím aplikace ICZ eSestra přispívá ke snižování nákladů na zdravotní péči a zvyšování její kvality i bezpečnosti a do prostředí nemocnic zavádí postupy a technologie moderní logistiky.

Josef Černý, ICZ a. s., 10'

Jednací sál

16.00–16.10
Adobe Acrobat prezentace (277 kB)

Dopravní přestupky – automatizované měřící systémy a agendy dopravních přestupků MUR, MOR, WIM, … možnosti, plusy i mínusy aktuálně nabízených měřících systémů a navazujících agend pro správu dopravních přestupků. Jen správná volba zaručí, že automatizované měření bude sloužit vašemu městu, ne vaše město měřícím systémům.

Aleš Šantora, ICZ a. s., 10'


úterý, 5. dubna

Jednací sál

11.35–11.45
Adobe Acrobat prezentace (164 kB)

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Příspěvek představuje přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture v rámci orgánu veřejné moci. Popisuje cestu od poznání cílů a potřeb organizace, posouzení současného stavu GIS přes legislativní, bezpečnostní a výkonové požadavky až k návrhu efektivního zajištění poskytovaných služeb s plným respektováním Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 a projektového okruhu č. 5.2 Prostorová data a služby implementačního plánu pro strategický cíl č. 3. Zaměřuje se zejména na motivační, procesní a aplikační vrstvu architektury GIS s přesahem do celkové architektury organizace. Součástí příspěvku je představení možného referenčního modelu GIS za využití metodického rámce TOGAF a v souladu s Metodickým pokynem k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu.

Ing. Tomáš Hrabík, ICZ a. s., 10'