Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Asseco na ISSS 2016

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00

pondělí, 4. dubna

Velký sál

16.40–16.55
Adobe Acrobat prezentace (472 kB)

Dopady nařízení eIDAS na správní úřady Nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (eIDAS) přináší do činností správních úřadů dvě zásadní změny. První změna se týká on-line služeb s uživatelským přístupem poskytovaných správními úřady veřejnosti prostřednictvím Internetu. K přihlašování k on-line službám budou muset být uznávány prostředky pro elektronickou identifikaci fyzických a právnických osoby, které byly vydány v jiném členském státě EU. Druhá změna se týká využívání elektronických podpisů k úkonům prováděných elektronickými dokumenty. Bude zrušen stávající zákon o elektronickém podpisu a právní rámec bude upravovat přímo nařízení eIDAS. Podstatou změny je zavedení kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí, které budou muset být ověřovány a vytvářeny podle nových požadavků, jež se od stávajících významně odlišují.

Ing. Robert Gogela, Asseco Central Europe, a. s., 15'


úterý, 5. dubna

Jednací sál

9.55–10.10
Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Geoprostorové řešení Asseco Central Europe jako základ procesů Registru pasivní infrastruktury Registr pasivní infrastruktury ( RPI ) představuje jeden z pilířů podpory rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu. Jeho hlavním účelem je shromáždění a poskytování informací o pasivní infrastruktuře, vhodné pro výstavbu a provoz zejména přístupových sítí nové generace (NGA). Představení technologií společnosti Asseco Central Europe, které splňují technologické i procesní požadavky včetně požadavků na další rozvoj registru. Technologie jsou vyvíjené v České republice a jsou ověřeny více než dvaceti pěti lety provozování u zákazníků v řadě zemí.

Filip Kadeřábek, Asseco Central Europe, a. s., 15'