Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Český úřad zeměměřický a katastrální na ISSS 2016

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00

pondělí, 4. dubna

Velký sál

10.30–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_1fink.mp3 (654 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_2sobotka.mp3 (0,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_3slechtova.mp3 (1,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_4franc.mp3 (1,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_5jourova.mp3 (6,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_6strouhal.mp3 (3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_7diskuse.mp3 (29 MB)

Slavnostní zahájení

Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, Evropská komise
MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR
Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr, Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad
Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj
Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj
MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Hradec Králové
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně, Ministerstvo vnitra
Ing. Zdeněk Adamec, náměstek, Ministerstvo zemědělství
Mgr. Robert Baxa, náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Jan Landa, státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Josef Postránecký, náměstek, Ministerstvo vnitra
JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina
Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Ron Sheau-Jung Lu, ambassador, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze
Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
Ing. Petr Kuchař, hlavní architekt eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2016

Eliščin sál

13.45–14.00
Adobe Acrobat prezentace (572 kB)

Hybridní sbírka listin v katastru nemovitostí

Ing. Pavel Doubek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Velký sál

15.20–15.35
Adobe Acrobat prezentace (163 kB)

Implementace eIDAS pohledem ČÚZK

Mgr. Lenka Vrzalová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'


úterý, 5. dubna

Jednací sál

9.20–9.40
Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Činnost katastrálních úřadů po digitalizaci katastrálních map

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

9.40–9.55
Adobe Acrobat prezentace (2 MB)

Služby ČÚZK pro Geoinfostrategii

Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

10.35–10.55
Adobe Acrobat prezentace (2,8 MB)

Zkušenosti z projektu ELF

Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

10.55–11.10
Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Služby INSPIRE na ČÚZK

Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

11.20–11.35
Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Pořízení leteckých senzorů pro informační systém zeměměřictví a Geoportál ČÚZK

Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad, 15'

Přednáškový sál

11.45–12.05
Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Otevřená prostorová data ČÚZK Přehled otevřených prostorových dat ČÚZK a jejich podmínky použití. Související otevřené služby. Novinky při stahování dat (ATOM). Novely v oblasti legislativy (vyhláška o poskytování údajů z KN). Portál otevřených dat MVČR a prostorová data (aneb jak sladit dva nesladitelné standardy)

Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Jednací sál

12.20–12.35
Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Data a služby Zeměměřického úřadu pro státní správu a samosprávu

Mgr. Jana Volná, Zeměměřický úřad, 15'

13.25–13.40
Adobe Acrobat prezentace (660 kB)

Zkvalitňování datového fondu RÚIAN

Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'