Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Podrobný program podle sálu

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00

pondělí, 4. dubna

Malý sál

8.45–10.15

„Výroční zpráva Ministerstva vnitra“

Adobe Acrobat prezentace (228 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (7,7 MB)

Co nás čeká v roce 2016

JUDr. Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (438 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (6,9 MB)

Budoucnost občanských průkazů jako základ komunikace občanů s veřejnou správou

Mgr. Jana Vildumetzová, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (510 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,8 MB)

Státní služba aktuálně a Informační systém o státní službě

RNDr. Josef Postránecký, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (499 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (6,3 MB)

Koncept rozvoje eGovernmentu

Ing. Roman Vrba, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (323 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (8 MB)

Strategie rozvoje ICT VS, NAP, opendata

Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (181 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (2,4 MB)

NIA

Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů, 10'

Adobe Acrobat prezentace (337 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (3,5 MB)

e-sbírka, e-legislativa a Národní digitální archiv

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 10'

10.30–12.00

Přenos slavnostního zahájení

13.00–14.10

Koncept Smart cities II.

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Chytré město

Marcel Babczynski, MBA, Česká spořitelna, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Smart cities: Moderní technologie již dokáží vyřešit palčivé problémy městské správy. A bez nákladných investic Zlepšení dopravy, zlevnění veřejného osvětlení, optimalizaci svozu odpadu i elektronickou školní docházku může spolehlivě vyřešit koncept Smart City. Moderní technologie se dostávají do všech koutů našeho života a občané, kteří si již zvykli využívat chytré telefony, chytré topení nebo chytré domácí osvětlení, začínají očekávat, že města budou schopna moderní technologie také využít. Vedení měst, která dokáží moderní technologie využít pro zlepšování kvality života svých občanů, si v popularitě stojí výrazně lépe, než ty která se stále drží sice známých, ale již zastaralých a nedostačujících řešení. První síť pro Internet věcí přichází do ČR.

Ing. Petr Sichrovský, České Radiokomunikace a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (331 kB)

Cesta od marketingu Smart City ke konceptu Inteligentního města Velký marketing versus koncepční řešení. Čtyři pilíře konceptu: energetika, doprava, bezpečnost, sociologie. Inteligentní město – lepší, zdravější a bezpečnější místo pro život. Data jsou základem veškeré inteligence. Možnosti financování. Reálné zkušenosti Atos IT Solutions and Services.

Jiří Stich, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (2,5 MB)

Chytrá městská infrastruktura v éře IoT V naší přednášce představíme globální Cisco architekturu pro řešení různých úloh souvisejících se SmartCity problematikou, od parkování, přes řízení dopravy, fyzické bezpečnosti, nakládání s odpady až po městské osvětlení. Na konkrétních případových studiích pak ukážeme příklady úspěšného nasazení těchto konceptů v praxi v rámci různých světových měst.

Pavel Smolík, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o., 10'

Diskuse a dotazy

5'

14.20–16.20

eGovernment z pohledu dodavatelů

Adobe Acrobat prezentace (220 kB)

Realizovaná a připravovaná propojení s celostátními a lokálními IS

RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (418 kB)

Cesta do duše dodavatele software? V této přednášce probereme pohled dodavatele software do převážně korporátní sféry na příležitosti ve veřejné správě. Probereme jak vnímáme zadávací dokumentaci a jak ji posuzujeme. Podíváme se, jaké informace potřebujeme, abychom mohli relevantně na poptávku odpovědět a co jsou nejčastější důvody, kdy se nabídku rozhodneme nepodat. Vysvětlíme jak probíhá odhad pracnosti, co jsou typické „bianco šeky“ v zadávací dokumentaci. Pobavíme se o termínech a aspektech, které vedou k omezené soutěži. Vše na příkladech a od člověka, který je zodpovědný za tvorbu nabídek do veřejné i korporátní sféry.

Ing. Bohumír Zoubek, Ph.D., Profinit, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Koordinované stanovisko, Životní prostředí, Dopravní agendy, …

Ing. Jiří Štochel, VITA software, s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Strategie České pošty v oblasti elektronických služeb a eGovernmentu

Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p., 30'

Adobe Acrobat prezentace (164 kB)

Úskalí úplného elektronického podání Jaká úskalí čekají uživatele a s čím se musí vyrovnat úřady v případě implementace budoucího řešení pro úplné elektronické podání? Podíváme se na poznatky z již hotových implementací a budoucí plánované změny.

Luděk Louda, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (425 kB)

GINIS + Azure = Spisovka moderně a bez starostí Svá data spravujte komplexně. Dokumenty mějte bezpečně pod kontrolou. Plaťte jen za to, co skutečně využíváte.

Ing. Jakub Fiala, Gordic spol. s r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Řízení softwarových aktiv (SAM) bez starostí – COMPAREX SoftCare

Jaroslav Šabacký, COMPAREX CZ s. r. o., 10'

16.20–17.30

Otevřenost veřejné správy

Adobe Acrobat prezentace (479 kB) Adobe Acrobat prezentace (287 kB)

Registr smluv, Nové služby CzechPOINT, RVIS

Mgr. Lucie Novotná, Ing. Roman Vrba, Ing. Jiří Kolda, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (351 kB)

Open data přicházejí V poslední době stále častěji skloňované sousloví „Otevřená data“ se dříve či později stane jedním z klíčových témat úřadů veřejné správy s požadavkem, aby jejich informační systémy byly na tento nový standard poskytování dat připraveny. GINIS Standard je prvním informačním systémem, který disponuje přímou podporou otevřených dat.

Ing. Jiří Ileček, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (391 kB)

Transparentní úřad Pro obec Malá Skála není transparentnost jen prázdné slovo bez významu, ale má zcela jasnou a konkrétní náplň.

Michal Rezler, Obec Malá Skála; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (470 kB)

Propojení personalistiky, procesů a Základních registrů

JUDr. Kateřina Černá, Městská část Praha 13, 15'

Diskuse a dotazy

5'


úterý, 5. dubna

Malý sál

9.00–10.05

Co zajímá města a obce I.

Adobe Acrobat prezentace (2,3 MB)

MS2014+ – finance z Evropských fondů na jednom místě

RNDr. Blanka Fischerová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Hodnocení přívětivosti úřadů a další vize směřování veřejné správy

Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (616 kB)

Databáze obcí

PhDr. Mgr. Zdeněk Šimek, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (586 kB)

Místní Agenda 21 – dobrovolný nástroj zlepšování kvality veřejné správy a elektronizace procesu hodnocení při jeho zavádění v obcích a regionech Místní Agenda 21 – představuje nástroj pro podporu systematického postupu při uplatňování zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Prezentace představí hlavní koncepční i technické nástroje, sloužící k řízení a hodnocení procesu implementace MA21 v podmínkách samospráv, průběžné výsledky vyhodnocení naplňování Koncepce podpory MA21 v letech 2012–2015 a úkoly nového Akčního plánu na roky 2016–2018.

Ing. Jarmila Cikánková, CENIA, 15'

10.10–11.10

Co zajímá města a obce II.

Adobe Acrobat prezentace (340 kB) Adobe Acrobat prezentace (317 kB)

KIVS a centrální nákupy

Ing. Vladimír Velas, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (441 kB)

eGON vs. eIDAS. eGON jde na podání… Stále častěji se setkáváme s novou zkratkou „eIDAS“, která se mnohdy stává tak trochu neoprávněným strašákem. Co si zase ten Brusel na nás vymyslel? Jak „to“ splnit co nejjednodušeji? Podívejme se tedy stručně, o co jde a co to bude znamenat pro uživatele systému GINIS.

Ing. Stanislav Fiala, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (624 kB)

Úplné elektronické podání prakticky

Ing. Pavel Nemrava, Software602 a. s., 30'

11.15–11.55

Co zajímá města a obce III.

Adobe Acrobat prezentace (470 kB)

Bezpečná komunikace s občany Co vše je třeba řešit z hlediska bezpečnosti při komunikaci s občany prostřednictvím webových stránek města/úřadu? Jste připraveni např. na elektronické podání? Řešení a nástroje existují a jsou dostupné.

Roman Kapitán, Citrix, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Přístup k centrálním sdíleným službám z pohledu kraje Vazba kraje na národní architektonický plán. Představení projektu architektury ICT Moravskoslezského kraje, prosazení principu krajské korporace, metodika přístupu a spolupráce s MV ČR. Příklad modelování správy uživatelů v rámci krajské korporace, využití centrálního systému, dopad eIDAS.

Ing. Tomáš Vašica, Moravskoslezský kraj; Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra, 20'

12.00–14.00

Co zajímá města a obce IV.

Adobe Acrobat prezentace (188 kB) Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (91,5 MB)

Identifikace občana vůči veřejné správě – identifikace občana na Portálu občana provozovaných obcemi, povolené a doporučené nosiče certifikátů eIDAS (čipová karta, token, …), využití eOP pro ověření občana, lokální správce identit a ověření ZR

Jak vysoutěžit IT systém a udržet ho následně v chodu

Jak komunikovat z pohodlí domova – elektronické formuláře, vytěžování dokumentů, zpětná vazba úřad–občan

Problematika Registru smluv – zveřejňování smluv a oboustranně podepsané objednávky nad 50 tis. Kč, povinnosti a problematika anonymizace smluv, úskalí zveřejňování smluv přes DS

Výzvy – filozofický pohled na smysl dotací (pokřivení smysluplnosti požadavků VS), schvalování projektů na OHA, co je vyhlášeno a co se připravuje

Diskuse a dotazy

Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ing. Robert Piffl, Ministerstvo vnitra; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.; a další