Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Podrobný program podle sálu

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00

pondělí, 4. dubna

Labský sál

9.15–10.10

eSbírka

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

eSbírka a eLegislativa Cílem projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronického legislativního procesu (e-Legislativa) je usnadnit občanům přístup k platnému právu, pomoci jim v pochopení jeho obsahu a vnímání souvislostí v právním řádu ČR, modernizovat podobu právního předpisu a zároveň zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost tvorby práva. Projekt připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky a oběma komorami Parlamentu. Prezentace představí východiska, cíle a principy řešení projektu, včetně konceptu nástrojů e-Sbírky a e-Legislativy.

Ing. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (542 kB)

„eSbírkou to nekončí“ aneb Představení úspěšného projektu implementace eSbírky a eLegislativy na SK a dopad elektronizace Sbírky zákonů do organizací veřejné správy

Roman Behúl, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (365 kB)

Informační systém ODok Úřadu vlády České republiky – efektivní systém oběhu legislativních a nelegislativních dokumentů Představení informačního systému ODok – k čemu slouží, kdo ho využívá. Elektronická výměna dat mezi informačním systémem ODok a informačními systémy kanceláří Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Záměr elektronické výměny dat mezi IS ODok a IS eSbírka a eLegislativa. Realizované a plánované programové úpravy a vylepšení v informačním systému ODok s důrazem na okruh uživatelů, kteří systém využívají.

JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D., Ing. Lenka Dynterová, Úřad vlády České republiky, 15'

Diskuse a dotazy

5'

12.30–13.40

Současné technologie a současné postupy

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Asistovaná cesta ke třetí platformě Ve světě blízké budoucnosti jsou miliony aplikací využívány miliardami uživatelů. Společným jmenovatelem jsou sociální sítě, mobilita, cloudové orchestrace a analytické nástroje prostřednictvím big dat. Ochrana se už ani tak netýká fyzického, jako především kybernetického prostoru. Nové technologie a nové příležitosti pro firmy, organizace i občany vedou ke změně v jejich zažitých modelech fungování. Co je to tzv. třetí platforma? Proč už na ní dávno všichni nejsou? A dostanou se tam vůbec někdy, alespoň technologicky? O2 IT Services, od 1. 1. 2016 integrovaná společnost s rozšířenými kompetencemi, podporuje transformaci na třetí platformu. Zveme vás ke krátké ukázce, jak tento přechod může vypadat.

RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan, O2 IT Services s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Řízení softwarových aktiv (SAM) bez starostí – COMPAREX SoftCare Fungující správa softwarových aktiv přináší nejen soulad s legislativou a licenčními podmínkami výrobců, ale především transparentnost, řiditelné náklady na IT, efektivnější a úspornější využití ICT technologií, podporu a pomoc při nasazování nebo údržbě IT technologií a to včetně cloudových či mobilních služeb. Největším problém v oblasti řízení softwarových aktiv je však absence „in-house“ specialistů. Zákazníci dnes již mají možnost zbavit se komplexity licenčních podmínek a přenechat tuto starost na SAM partnerovi. Tuto službu již lze realizovat jako definovaný soubor aktivit, které vás zbaví strachu ze softwarového auditu, standardizuje celý proces provozu SW aktiv a dále, jako vedlejší efekt, nabízí významné úspory v oblasti nákladů na licence a zdroje, jejichž zodpovědností je péče o tuto oblast.

Jaroslav Šabacký, COMPAREX CZ s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Nový rozměr progresivní, bezpečné a efektivní správy rostoucího množství dat Aktuální pohled na současné trendy v oblasti velkých datových integrací s důrazem na spolehlivější, bezpečnější i levnější ICT služby, a to včetně progresivních cloudových řešení. Následují inspirativní reálné příklady z bankovnictví, kde spolehlivost, bezpečnost a optimalizace nákladů tvoří základní faktory tvorby nových a úprav stávajících řešení.

David Kozelka, Martin Bém, Adastra, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (359 kB)

Výstavba síťové a telefonní infrastruktury Ústeckého kraje Prezentace představuje implementaci moderních síťových a komunikačních technologií v rámci projektu Modernizace komunikační infrastruktury Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Popisuje vývoj od základního prozkoumání stávajících technologií, přes návrhové a implementační práce až po reálné napojení a integrace s ostatním složkami IZS a kraji PČR. Základním cílem projektu bylo vybudovat moderní, robustní, vysoce dostupnou a spolehlivou komunikační infrastrukturu pro řešení datových a hlasových služeb MV a PČR s perspektivou využitelnosti minimálně 10 let. Modernizace byla především zaměřena na následující cíle: Zvýšení datové propustnosti; Zvýšení stupně ochrany přenášených informací; Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti komunikační infrastruktury; Zajištění podpory nejmodernějších komunikačních a informačních technologií; A v neposlední řadě snížení celkových nákladů. Těchto cílů bylo dosaženo implementací moderního IP telefonního systému, který zajišťuje urychlení…

Pavel Číž, ICZ a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (663 kB)

Mobilní aplikace podporující sběr dat pro index spotřebitelských cen Cílem projektu je pomoci terénním pracovníkům ČSÚ při sběru rozsáhlých statistických dat o spotřebitelských cenách v prodejnách a provozovnách služeb na celém území ČR. Úkolem sběru dat pro index spotřebitelských cen je každý měsíc zaznamenat přes padesát tisíc cen téměř sedmi set výrobků a služeb ve stovkách obchodů a provozoven služeb po celé České republice. Tento soubor dat je třeba zkontrolovat a opravit vždy v požadovaném termínu před koncem měsíce. Projekt podporuje zpracování agendy sběru dat pro index spotřebitelských cen. Spolehlivé, uživatelsky přívětivé a bezchybné zaznamenání dat v terénu snižuje náklady, zvyšuje spolehlivost zpracování a důvěryhodnost výsledného ukazatele jako takového.

RNDr. Jiří Skřivánek, OKsystem a. s., 15'

13.45–15.25

Současné technologie a současná komunikace

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Dokumenty v oblacích – informace plně pod kontrolou

Vladislav Krásný, Pilscom, s. r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Jak lépe, spolehlivěji a i bezpečněji dělat datové integrace a přitom ještě ušetřit na platformě Oracle Praktické možnosti zajištění spolehlivějších, bezpečnějších a levnějších databázových služeb s využitím Oracle Database 12c včetně možností využití Oracle Exadata Database Machine a Oracle cloudových služeb pro tyto účely. To vše se zvláštním důrazem na možné provozní a nákladové optimalizace. Představení reálných příkladů nasazení zcela konkrétních technologií.

David Kozelka, Martin Bém, Adastra, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Cloud pro veřejnou správu bezpečně Soulad cloudových služeb společnosti Microsoft s regulatorními požadavky ve veřejné správě je tvořen následujícím rámcem:

• Smluvní podmínky pro poskytování online služeb (vyhledávač: „Microsoft Online Services Terms“ – k dispozici v češtině a dalších jazycích) zahrnují klíčové body jako jsou ochrana osobních údajů, použití zákaznických dat, místo uložení dat, oznámení incidentu, až po vyjmenování bezpečnostních opatření a výčet auditů a certifikací.

• Microsoft garantuje místo uložení dat v Evropské unii ve službě Office 365 i v dalších službách; pro krajní případy kdy by mohlo dojít k přenosu dat mimo EU (jako např. při řešení technických problémů v nočních hodinách), Microsoft standardně nabízí tzv. Standardní smluvní doložky EU dle Rozhodnutí Komise 2010/87/EC jako Přílohu č. 3 výše uvedených Smluvních podmínek. Smluvní model cloudových služeb společnosti Microsoft (Office 365, Azure, CRM Online) splňuje požadavky kladené zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. na předávání osobních údajů do jiných států, včetně zemí mimo Evropskou unii. Standardní smluvní doložky jsou uvedeny na webu ÚOOÚ (sekce „Předávání osobních údajů do zahraničí“, dále „Přehled případů…, u nichž není nutné žádat Úřad o povolení“ – dole na stránce: Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.“

• Microsoft umožní povinným osobám splnit požadavky na dodavatele, vyplývající ze Zákona o kybernetické bezpečnosti. Microsoft obdržel v červnu 2015 vyjádření Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), které stanoví rozsah dokumentace, které poskytovatelé cloudových služeb musí poskytnout povinným osobám ze ZoKB (a jeho Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb.) tak, aby povinné osoby mohly splnit požadavky vyplývající z tohoto zákona. Microsoft může tyto podklady povinným osobám poskytnout za podmínek předávání důvěrných informací (Non-Disclosure Agreement).

• Požadavky kladené současným zněním zákona o ISVS č. 365/2000 Sb. a jeho vyhláškou č. 529/2006 na cloudové služby jsou dobře splnitelné stejnými podklady jako výše uvedená dokumentace požadovaná v rámci Zákona o kybernetické bezpečnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že využití cloudu společnosti Microsoft v oblasti komoditních služeb a mimo oblast utajovaných informací ve veřejné správě nestojí v cestě žádná principiální překážka.

Ing. Zdeněk Jiříček, Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Chytrá Cisco Meraki wifi v cloudu – Nová generace bezdrátových sítí Cisco Meraki V rámci této přednášky vám představíme cloudový způsob řešení správy síťové a bezpečnostní infrastruktury, pomocí kterého společnost Cisco netradičním způsobem adresuje současné výzvy v oblasti sítí. Ukážeme vám zajímavé elementy řešení jako:

• Centralizovaná správa: všechny produkty lze spravovat prostřednictvím webového řídicího portálu, který poskytuje přehled o všech uživatelích, zařízeních a aplikacích, jejich stavu a pozici v síti.

• Integrované nástroje: mnohostranně použitelné výkazy a nástroje pro sledování sítě a řešení problémů v reálném čase.

• Zabezpečení: plně integrované zabezpečení pro iniciativy BYOD, firemní sítě a WiFi sítě pro hosty.

• Jak jsme připravení na budoucnost: součástí řešení je průběžné rozšiřování řešení o nové funkce a nepřetržitá podpora.

• Příklady nasazení ve školství, městských úřadech.

Hana Balášová, Alef Nula, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (500 kB)

Cisco SPARK aneb píšeme si ve SPARKU, ale vidět se můžeme i u vás na videu Platforma SPARK není omezena na místo či způsob komunikace. SPARK nabízí privátní komunikaci jednotlivců i širokou škálu týmových nástrojů.

Ivan Sýkora, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Cisco a Microsoft platforma pro vzdálenou komunikaci a spolupráci

Jiří Plátek, Viktor Gyönyör, AV Media, a. s., 25'

15.30–17.20

Současné technologie a současné hrozby

Adobe Acrobat prezentace (575 kB)

Hrdinové a padouši v boji o kybernetickou (ne)bezpečnost státní správy

Pavel Duchan, Corpus Solutions a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (306 kB)

Lze v českých podmínkách dělat antifraud nástroje?

Ing. Marek Sušický, Profinit, s. r. o., 15'

Chraňte své obchodní tajemství – Komplexní správa, klasifikace a bezpečnost dat Produkt Varonis komplexně řídí/audituje práva pro nestrukturované data, tzn. data mimo databázové systémy. Řeší veškeré práva a události uživatelů na systémech: MS File System, MS Active Directory, MS Sharepoint, MS Exchange, tyto data umí velmi dobře klasifikovat/kategorizovat a vyhledávat tak „citlivý“ obsah, aby se k němu nedostali nežádoucí osoby. Tento SW perfektně napomahá plnit ISO 27001 a ZoKB.

Jakub Karvánek, FreeDivision s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (351 kB) Adobe Acrobat prezentace (334 kB)

Kybernetický polygon a kybernetická bezpečnost

Viktor Gyönyör, AV Media, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (661 kB)

MS Azure a jeho zdroje pro bezpečné zálohování, levný disaster recovery a VDI infrastrukturu Řešení problematiky zajištění dostupnosti kritických IT systémů organizace a přístupu uživatelů k nim s využitím služeb Microsoft Azure. Na co se nesmí zapomenout při definici zajištění dostupnosti a přístupů k těmto systémům s poukazem na možné přínosy při použití právě Microsoft Azure.

Pavel Vomáčka, Anect a. s.; Ing. Lubomír Bandžuch, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (306 kB) Adobe Acrobat prezentace (207 kB)

Kraje pro bezpečný internet

Ing. Lucie Časarová, Kraj Vysočina; Ing. Luděk Tichý, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby, 15'

Diskuse a dotazy

5'

18.00–19.30
Adobe Acrobat prezentace (222 kB) Adobe Acrobat prezentace (492 kB) Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) Adobe Acrobat prezentace (534 kB)

Setkání vítězů soutěží Zlatý Erb a Biblioweb

uvádí Ing. Tomáš Holenda


úterý, 5. dubna

Labský sál

9.30–11.30

Setkání vítězů soutěží – ICT v propagaci obcí a regionů

Adobe Acrobat prezentace (372 kB) Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) Adobe Acrobat prezentace (5,8 MB)

Setkání vítězů soutěží Zlatý erb CZ a Zlatý erb SK

uvádí Ing. Tomáš Holenda, 120'