Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Registrační poplatky na konferenci ISSS 2016

Konferenční poplatek zahrnuje: vstup na přednášky po oba dny konference, sborník přednášek včetně ostatních materiálů k akci, 2× oběd, pozvánka na pondělní společenský večer, v případě samostatné registrace i doprava zdarma autobusem z Prahy do Hradce Králové (pondělí) a zpět (úterý). Vstupenka nezahrnuje ubytování ani rezervaci parkování. Ceny platí do uvedených uzávěrek, v případě pozdní platby bude rozdíl ceny dofakturován. Cenu akčních poplatků naleznete při registraci ve výběru „Typ vstupenky“.

V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Odvolat účast lze nejpozději 7 dní před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací. Vstup na konferenci je možný pouze na základě vstupenky, která bude zaslána po uhrazení účastnického poplatku. V případě pozdní platby vstupenka zaslána již nebude a bude nutné předložit při prezenci doklad o zaplacení. Pokud nebude doložena platba, bude úhrada vstupného požadována na místě v hotovosti. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas s využitím elektronické adresy lze odvolat v souladu se zákonem 480/2004 Sb.

Prezence účastníků probíhá 4. 4. 2016 od 7.30 hod. do 11.00 hod.