Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Archiv aktualit

Průzkum IDC mezi účastníky ISSS 2016

13. 6. 2016

Společnost IDC CEMA, která je již řadu let analytickým partnerem konference ISSS/V4DIS, provedla během března a dubna průzkum mezi registrovanými účastníky největší tuzemské ICT akce pro veřejnou správu. Šetření se zaměřilo na dvě hlavní oblasti – bezpečnost a cloudová řešení. Potvrdila se očekávání – zatímco kybernetická bezpečnost má ve veřejné správě vysokou prioritu, rozvoj cloudu se prakticky zastavil.

Konference ITAPA 2016 – jednotný digitální trh EU, regulace digitálních platforem a mnoho dalšího

6. 6. 2016

Blíži sa termín Jarnej konferencie ITAPA 2016, ktorá sa bude konať už 9. júna 2016 v Bratislave v Grand Hoteli River Park. Program Jarnej ITAPA 2016 je jedinečný jeho európskym dopoludním, ktoré pokrýva absolútne horúcu tému jednotného digitálneho trhu aj s ohľadom na dlho očakávaný balíček Európskej komisie k elektronickému obchodu, ktorý len pred pár dňami predstavili v Bruseli a ktorý je kľúčovým v rámci Stratégie EÚ pre jeho rozvoj.

Videoklip z ISSS/V4DIS 2016

9. 5. 2016

20. ročník konference ISSS: 3.–4. dubna 2017

28. 4. 2016

Dvacatý ročník konference ISSS se bude konat ve dnech 3.–4. dubna 2017, opět v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Závěrečná zpráva a hodnocení 19. ročníku konference

22. 4. 2016

Setkání Tchajwanské obchodní mise v České republice

21. 4. 2016

Soutěže a ocenění

14. 4. 2016

Během dvoudenního programu konference ISSS 2016 byly jako obvykle vyhlášeny výsledky oblíbených soutěží Český zavináč, Zlatý erb, JuniorErb, Eurocrest a Biblioweb a udělena Cena ministra vnitra za přínos k rozvoji informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.

Projev eurokomisařky Věry Jourové v rámci slavnostního zahájení konference

14. 4. 2016

ISSS/V4DIS 2016 – 19. ročník renomované konference je minulostí

6. 4. 2016

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis skončil v úterý 5. dubna odpoledne 19. ročník konference ISSS, jedné z největších akcí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy, kterou již potřinácté doplnila i visegrádská konference V4DIS. Každoročně se zde schází politici, vedoucí pracovníci ministerstev, hejtmani, primátoři, šéfové státních organizací, poslanci Parlamentu ČR i hosté ze zahraničí se zástupci veřejné správy, odborníky na informatizaci i dodavateli technologií a služeb do segmentu státní správy a samosprávy.

Co zajímá města a obce?

5. 4. 2016, 12.00

V Malém sále jako obvykle probíhá od 9 hodin rozsáhlý blok věnovaný aktuálním problémům města a obcí. V prvním bloku zazní informace o možnostech financování projektů z evropských fondů (MMR), hodnocení přívětivosti úřadů a vize dalšího směřování veřejné správy (MV), databázích obcí (MV) a nástroji pro zlepšování kvality veřejné správy – „místní Agendě 21“ (CENIA).

Kybernetická bezpečnost – od rána do odpoledne

5. 4. 2016, 10.15

Rozsáhlý blok věnovaný kybernetické bezpečnosti, jehož odborným partnerem je letos vedle Českého institutu manažerů informační bezpečnosti i společnost Deloitte, probíhá ve Velkém sále kongresového centra Aldis již od 9 hodin, a to za účasti řady renomovaných expertů a desítek zástupců veřejné správy.

Geoinformační strategie, směrnice INSPIRE a mapy

5. 4. 2016, 10.00

Úterní dopoledne na konferenci ISSS patří již tradičně uživatelům a příznivcům geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat.

Ministerstvo vnitra představilo koncept elektronické identity občana

5. 4. 2016

Biblioweb 2016 – 17. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

4. 4. 2016, 20.35

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již sedmnáctý ročník Bibliowebu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.

Soutěž Zlatý erb 2016 zná své vítěze

4. 4. 2016, 20.30

V průběhu slavnostního galavečera 19. ročníku konference ISSS byly předány ceny soutěže Zlatý erb 2016 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí.

Hradec Králové – kongresové město

4. 4. 2016, 15.00

Krátce po poledni se ve VIP prostorách KC Aldis sešli na uzavřeném diskusním jednání zástupci Královéhradeckého kraje, vedoucí představitelé i zastupitelé města Hradec Králové, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, odborníci a další osobnosti, které nějakým způsobem ovlivňují nebo chtějí ovlivnit kongresový turismus (MICE) ve městě a regionu. Hlavním cílem setkání bylo sjednocení názorů na postavení kongresového cestovního ruchu, zhodnocení aktuální situace v kraji a městě a upřesnění dalších kroků, které povedou k výraznému posílení vnímání Hradce Králové jako uznávané kongresové destinace.

JuniorErb 2016 již zná všechny své vítěze

4. 4. 2016, 14.30

Jelikož letošní konference Junior Internet je posunuta na pozdější termín, došlo k vyhlášení celostátních vítězů soutěže JuniorErb na konferenci ISSS v Hradci Králové. Stalo se tak při příležitosti setkání účastníků soutěže s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Přemyslem Sobotkou v kongresovém centru Aldis.

Eurocrest 2016 – Bruntál a Martin

4. 4. 2016, 14.00

V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Bruntál (www.mubruntal.cz), loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb, a vedle toho také oficiální stránky města Martin (www.martin.sk).

Karla Šlechtová přivítala účastníky konference ISSS

4. 4. 2016, 12.10

Slavnostní zahájení – eurokomisařka, kavárenská diskuse a „cena MV“

4. 4. 2016, 12.00

Velký sál kongresového centra Aldis – jako obvykle plný až do poslední řady balkónu – sledoval od 10.30 slavnostní zahájení devatenáctého ročníku konference ISSS. Mezi osobnostmi na pódiu letos dominovala eurokomisařka Věra Jourová a zastoupena zde byla většina rezortů, Parlamentu ČR, státních institucí a přítomna byla i řada osobností ze světa ICT.

Roste zájem o „chytrá města“

4. 4. 2016, 11.30

Zkušenosti z posledních měsíců i dotazy účastníků konference jasně ukazují, že v poslední době výrazně roste zájem o záležitosti spojené s „internetem věcí“ a konceptem tzv. „chytrých měst“. Je to způsobeno částečně tím, že do této množiny implementací nejmodernějších technologií do oblasti komunikace státu, samospráv, občanů i dodavatelů služeb a na druhé straně celkem jednoznačných benefitů pro občany lze zahrnout prakticky vše – ať už jde o řízení dopravy, parkování, inteligentní osvětlení či sběr dat z měřidel sítí.

Elektronizace zdravotnictví

4. 4. 2016, 10.30

Eliščin sál je po většinu prvního dne konference vyhrazen odbornému bloku „ICT ve zdravotnictví“. Při nepřítomnosti jednoho z hlavních aktérů eHealth v ČR hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka se úvodního slova ujal jeho náměstek Libor Joukl společně s náměstkyní ministra zdravotnictví Lenkou Ptáčkovou Melicharovou, po nich pak následovaly prezentace Jiřího Boreje a Martina Zemana z Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkaly celkové strategie eHealth a „Národní architektury eHealth“. Úvodní dopolední blok poté uzavřel Milan Blaha z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Tradiční „Výroční zpráva MV ČR“

4. 4. 2016, 10.30

Jako obvykle již před devátou hodinou začal v zaplněném Malém sále kongresového centra Aldis oblíbený a netrpělivě očekávaný blok Ministerstva vnitra ČR zaměřený jak na hodnocení současného stavu e-governmentu, tak na výhledy do nejbližší budoucnosti.

Visegrádská konference V4DIS 2016 zahájena

4. 4. 2016, 10.00

Čtvrt hodiny před desátou byl ve Visegrádském salonku kongresového centra Aldis za přítomnosti zástupců veřejné správy zemí Visegrádu zahájen třináctý ročník konference V4DIS. Za předsednickým stolem se objevili Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, který je tradičním spoluorganizátorem mezinárodní části konference, István Zachariaš, podpredseda Košického samosprávného kraja, ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín a řada dalších osobností z ČR, Polska, Maďarska a Slovenska. Moderátorem zahájení byl Jaroslav Šolc radní městské části Praha 2.

V4DIS již potřinácté

4. 4. 2016, 10.00

Současně s renomovanou národní konferencí ISSS, která se koná ve dnech 4.–5. dubna 2016 v Hradci Králové, se uskuteční již potřinácté i tradiční mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Setkání zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky opět přivítá řadu významných hostů nejen z visegrádského regionu, ale i z dalších evropských zemí. Oficiální záštitu konferenci tradičně poskytuje místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Akce se jako obvykle zúčastní desítky zástupců veřejné správy ze zemí V4 a řada tuzemských i zahraničních odborníků věnujících se problematice informatizace společnosti a reformě veřejné správy. Mezi vzácnými hosty konference ISSS/V4DIS 2016 nebude chybět ani eurokomisařka Věra Jourová, která je členem unijního týmu „Digital Single Market Project“.

Zdravice Jana Bartoška, místopředsedy Poslanecké sněmovny, účastníkům konference ISSS 2016

4. 4. 2016, 9.00

Nařízení eIDAS ve vztahu k legislativnímu prostředí ČR

4. 4. 2016, 8.00

V neděli 3. dubna proběhla v sídle Královéhradeckého kraje první z akcí spojených s konferencí ISSS/V4DIS 2016, a to seminář věnovaný nařízení eIDAS ve vztahu legislativnímu prostředí ČR. Pořadatelem bylo sdružení CACIO a k přednášejícím patřili zástupci Ministerstva vnitra, Kraje Vysočina a společnosti Oracle. V následné diskusi se k nim pak připojili odborníci z oblasti práva i ICT.

ISSS/V4DIS 2016 – eurokomisařka Jourová, elektronická identita občana, chytrá města a diskuse o nových trendech

4. 4. 2016

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové dnes začíná již 19. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti a jak se již stalo pravidlem, doprovází ji tradiční visegrádská konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Do hradeckého Aldisu míří stovky zástupců veřejné správy, odborníci a zástupci dodavatelů technologií a služeb, stejně jako řada vrcholných politiků, vedoucích pracovníků ministerstev, hejtmanů, primátorů, šéfů státních organizací, poslanců Parlamentu ČR i desítky zahraničních hostů. Evropskou komisi letos zastupuje komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, která je zároveň členem týmu „Digital Single Market Project“ a aktivně se zapojí do pondělního programu.

Český zavináč pro pedagoga, publicistu a radního ČTÚ Jiřího Peterku

3. 4. 2016, 20.00

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 19. ročníku konference ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Porota v letošním roce vybírala z řady různorodých projektů, které byly nominovány a po složitém zvažování se nakonec rozhodla ocenit pedagoga, publicistu a současného radního ČTÚ Jiřího Peterku, a to především za dlouhodobou publicistickou a analytickou činnost v oblasti elektronických komunikací a zároveň za odvahu přejít na druhou stranu barikády a měnit tento segment z pozice radního Českého telekomunikačního úřadu.

Registrace přes Internet byla zastavena

1. 4. 2016, 13.00

V případě zájmu o účast se registrujte na místě na prezencích dne 4. dubna 2016 do 10.00 hodin (aktuální výše registračních poplatků).

Autobus do Hradce Králové

1. 4. 2016, 13.00

Nedělní seminář k nařízení eIDAS

1. 4. 2016, 12.30

Nabízíme k rozebrání několik posledních volných míst na nedělním semináři k dopadům eIDAS do legislativního prostředí ČR pořádaném CACIO (program a registrační formulář).

Upozornění pro přednášející

1. 4. 2016, 8.00

Pokud jste doposud neodevzdali doprovodnou prezentaci k vaší přednášce, je nutné ji předat v dostatečném předstihu před začátkem příslušného programového bloku na expozici Triady v prvním patře Kongresového centra Aldis, kde je po celou dobu konference přítomen k tomu určený personál.

Twiter hashtag #issscz

31. 3. 2016

Jako Twitter hashtag prosíme používejte od letoška #issscz.

IROP se v nové výzvě opět zaměří na elektronizaci veřejné správy

29. 3. 2016

Hradecko – správný cíl vaší cesty!

22. 3. 2016

„Seznam vystavovatelů a plán kongresového centra Aldis“ a „Katalog firemních prezentací“

21. 3. 2016

Zemřel Marián Minarovič, generální tajemník Únie miest a obcí Slovenska

8. 3. 2016

Včera jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že v pátek 4. března náhle zemřel Marián Minarovič, generální tajemník Únie miest a obcí Slovenska.

Předběžný program ISSS 2016 k dispozici

7. 3. 2016

V sekci „Předběžný program“ je již k nahlédnutí aktuální verze celého dvoudenního programu 19. ročníku konference ISSS 2016. Přesné časy přednášek a prezentací, případně jejich řazení, ještě mohou doznat změn.

Prezentace tchajwanských dodavatelů

3. 2. 2016

Dlouhodobá spolupráce Tchajwanu a Kraje Vysočina v oblasti digitalizace veřejné správy a dalších oblastí, jako je například zdravotnictví, přinesla další plody. Odstartovalo to pozvání ředitele Ekonomické divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře, která v České republice vykonává funkci zastupitelského úřadu Tchaj-wanu, ze strany hejtmana Jiřího Běhounka na loňský ročník konference. Ředitel Ben Wu seznámil v rámci své prezentace účastníky s výsledky, jichž dosáhla tchajwanská vláda v oblasti e-governmentu a e-health v posledních letech.

Kraj Vysočina opět spolupořadatelem konference

1. 2. 2016

Zahájení 18. ročníku soutěže Zlatý erb

7. 1. 2016

Záštita Asociace krajů ČR

8. 12. 2015

Konference se osobně zúčastní komisařka Věra Jourová

15. 10. 2015

Z kabinetu komisařky Věry Jourové přišla dobrá zpráva, která potvrzuje její osobní účast na 19. ročníku konference ISSS/V4DIS. Podle předběžného scénáře by se komisařka, která je rovněž členem „Digital Single Market Project Team“ měla aktivně zapojit do programu v pondělí 4. dubna.

Firemní prezentace

14. 10. 2015

Přípravy 19. ročníku konference ISSS/V4DIS jsou v plném proudu

13. 10. 2015

Ve dnech 4.–5. dubna 2016 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční již 19. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Jak se již stalo pravidlem, doprovodí ji také další ročník visegrádské konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). V posledních letech se na akci pravidelně registruje více než 2300 hostů, během dvoudenního programu se odehraje zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představí přes stovku dodavatelů technologií a služeb.

Záštita nad konferencí V4DIS 2016

21. 9. 2015

Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Faksimile dopisu Přemysla Sobotky (JPG, 28 kB)

Záštitu nad konferencí V4DIS převzal Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

Registrace zahájena

14. 9. 2015, 9.00

Byla zahájena registrace pro účastníky konference ISSS 2016 v Hradci Králové. V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte sekretariát konference na e-mailu sekretariat@isss.cz nebo na tel. 284 001 284.

Závěrečná zpráva a hodnocení 18. ročníku konference

8. 9. 2015

Konference nabídne odpovědi na tyto otázky:

8. 9. 2015

  • Co je v (nejen) tuzemském e-governmentu nového, co se chystá a jaký vliv budou mít aktuální záměry Evropské komise? Stávající projekty, jejich budoucnost, nové trendy a plány…
  • Jak je to s elektronickou identitou a důvěryhodnými službami (eIDAS)?
  • Kdy budeme moci využívat úplné elektronické podání?
  • Jak přispět vlastními daty k větší transparentnosti veřejné správy? Otevřená data pro všechny…
  • Kde získat prostředky na financování projektů e-governmentu?
  • Jak úspěšně zvládnout vypsání veřejné zakázky? Jak na elektronická tržiště a dynamické nákupní systémy?

Závěrečná zpráva ISSS 2015

21. 5. 2015

Kompletní závěrečná zpráva 18. ročníku konference ke stažení ve formátu PDF – vedle souhrnu všech důležitých informací o konferenci a doprovodných akcích zde najdete seznam pořadatelů, partnerů i spolupracujících organizací, oficiální statistiky týkající se účastníků, jejich hodnocení obsahu konference i nejzajímavější názory a komentáře politiků a zástupců veřejné správy.

ISSS 2015