Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS/V4DIS 2016 – 19. ročník renomované konference je minulostí

6. 4. 2016, Praha

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis skončil v úterý 5. dubna odpoledne 19. ročník konference ISSS, jedné z největších akcí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy, kterou již potřinácté doplnila i visegrádská konference V4DIS. Každoročně se zde schází politici, vedoucí pracovníci ministerstev, hejtmani, primátoři, šéfové státních organizací, poslanci Parlamentu ČR i hosté ze zahraničí se zástupci veřejné správy, odborníky na informatizaci i dodavateli technologií a služeb do segmentu státní správy a samosprávy.

Jedním z významných účastníků letošního ročníku byla i komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví EK Věra Jourová, která je zároveň členkou unijního týmu „Digital Single Market Project“. Podle předběžných statistik se během dvou dnů konference zaregistrovalo 2372 účastníků, zaznělo přes 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představila firem a organizací včetně oficiální delegace několika tchajwanských společností pod hlavičkou Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře.

„Konference ISSS si vybudovala renomé, které přesahuje hranice regionu či naší republiky,“ poznamenala eurokomisařka Věra Jourová v odpovědi na otázku redakce jednoho z mediálních partnerů konference. „Jsem ráda, že nejsem první členkou Evropské komise, která se konference účastní, a zároveň nejde ani o mou první účast – bude pro mě zajímavé navázat na mé vystoupení z roku 2014 i uvedením širší, evropské dimenze.“

Slavnostní zahájení a přehlídka osobností

Největší počet vzácných hostů se sešel na podiu Velkého sálu při slavnostním zahájení konference, které je každoročně jednou z nejsledovanějších částí programu. Příležitost k úvodní zdravici dostali již tradičně primátor Zdeněk Fink, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, hejtman Lubomír Franc jménem Asociace krajů ČR a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová zastupující zde vládu. Klíčovou částí úvodního bloku bylo vystoupení komisařky Věry Jourové, která se vedle zmínky o digitálním jednotném evropském trhu věnovala především otázkám bezpečnosti a ochrany dat. Oficiální část slavnostního zahájení pak uzavřel jménem ministra vnitra jeho náměstek Jaroslav Strouhal.

V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si mohli účastníci konference vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, předseda ČÚZK Karel Večeře, podpredseda Košického samosprávného kraje István Zachariaš, náměstkyně MV ČR Jana Vildumetzová, náměstek MV ČR Josef Postránecký, náměstek MZe ČR Zdeněk Adamec, náměstek MPSV Robert Baxa, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl, poslanec a předseda hospodářského výboru sněmovny Ivan Pilný, ředitel odboru hlavního architekta e-governmentu MV ČR Petr Kuchař, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon nebo obchodní ředitel Cisco Systems ČR Ivo Němeček. Dlouholetý digitální šampion ČR Ondřej Felix převzal v závěru diskusní části z rukou Jaroslava Strouhala „Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos k rozvoji e-governmentu“ a poté celé slavnostní zahájení uzavřel ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín, který všechny posluchače zaujal zajímavým přirovnáním:

„Vzhledem k tomu, že jsme v Hradci Králové, chtěl bych vzpomenout architekta Josefa Gočára. On ve své době, kdy zde bylo registrováno 137 automobilů, navrhl okruh, po kterém sem jezdíte, na průjezdnost 35 tisíc vozů. Dokonce je to opravdu okruh, který nekončí někde v lesích. Zásluhu na tom měli tehdejší hradečtí radní, kteří mu dali důvěru a nechali ho pracovat. Myslím si, že toto je velice vhodná paralela s naším IT světem. Je vynikající, když lidé, kteří vědí, co tvoří, jako je třeba právě Ondřej Felix, dostanou důvěru a mohou své myšlenky a nápady někam posunout. Když jeho nadřízení a stát mu moudře umožní tyto záměry plnit. Přál bych si, aby na všech úrovních veřejné správy byli takto moudří radní a politici, kteří nechají ty, kdo tomu rozumí, dělat, co umějí nejlépe. A je jedno, zda je to Josef Gočár nebo Ondřej Felix.“

Témata, prezentace a diskuse, doprovodné akce

Obsáhlý dvoudenní program konference začal již v neděli v podvečer seminářem věnovaným nařízení eIDAS ve vztahu k legislativnímu prostředí ČR a poté VIP setkáním v Klicperově divadle. Od pondělního rána pak běžely prezentace, jednání a diskusní setkání až do úterního odpoledne. Mezi tématy se objevilo jako obvykle hodnocení aktuálního stavu e-governmentu, plány pro nejbližší budoucnost, problematika unijního nařízení eIDAS, důvěryhodných elektronických služeb a elektronické identity obecně, otevřená data, informace o nových trendech a technologiích, stejně jako záležitosti spojené s populárním „internetem věcí“ a konceptem tzv. „chytrých měst“. Nechyběla ani další témata včetně komunikační infrastruktury veřejné správy, mobilních technologií a sdílených služeb, kybernetické bezpečnosti apod. Stranou nezůstaly ani specifické oblasti jako třeba veřejné zakázky, elektronizace zdravotnictví a sociálních služeb, e-justice či geoinformační politika státu.

V rámci programu se uskutečnila i řada doprovodných akcí, jako například setkání Komise pro informatiku SMO ČR, diskuse zástupců akademické sféry s poslanci Parlamentu ČR a odborníky na téma vědy, výzkumu, hodnocení vysokých škol a spolupráce s veřejnou správou, jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů či diskusní setkání věnované budoucnosti kongresového turismu v Hradci Králové.

Soutěže

Podobně jako v předchozích letech byly v průběhu 19. ročníku konference ISSS/V4DIS vyhlášeny výsledky populárních soutěží. Ocenění Český zavináč je tradičně udělováno během nedělního večera v Klicperově divadle, předání „Ceny ministra vnitra“ letos proběhlo během pondělního slavnostního zahájení a pamětní listy vítězům soutěží JuniorErb a Eurocrest předal místopředseda Senátu Přemysl Sobotka v projektové laboratoři v pondělí odpoledne. Úspěšní soutěžící ve Zlatém erbu a Bibliowebu si pak pro ceny došli během úvodního programu slavnostního pondělního galavečera.

Organizátoři, partneři

Hlavním organizátorem konference byla jako obvykle společnost Triada, tradičně se podílel spolek Český zavináč, časopis Obec a finance, společnost Ponca a významnou roli při přípravě celkové koncepce hrál i Kraj Vysočina.

Pořádání podobně rozsáhlé akce by ale nebylo možné bez podpory a zapojení spolupracujících firem a institucí. Generálním partnerem konference se stala již tradičně Česká spořitelna, hlavními partnery jsou společnosti Atos, Bureau of Foreign Trade Tchajwan, Cisco, Česká pošta, ICZ a VITA software, hlavním odborným partnerem Microsoft, partnery pak Adastra, Alef, Asseco, Autocont, AV Media, Citrix, Comparex, Fujitsu a Gordic. Díky patří i partnerům odborných bloků a spolupracujícím subjektům veřejné správy, mezi nimiž nechybí Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, fond Regina, ČTÚ, ČÚZK, CZ.NIC, ČIMIB, Deloitte, ICT Unie, NSM cluster, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů či analytický partner konference, společnost IDC CEMA.

„Celý organizační tým velmi těší, že v celém spektru státní správy i samospráv, stejně jako mezi odborníky a dodavateli produktů a služeb, je o účast na hradecké konferenci stále velký zájem,“ uzavírá RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Velice si vážíme také toho, že si sem každoročně najdou cestu vrcholní představitelé státu, mohou sdělit své vize a plány více než dvěma tisícovkám účastníků a v mnoha případech se i seznámit s jejich pohledem na věc. Již nyní se těšíme na jubilejní dvacátý ročník, který je naplánován na 3.–4. dubna 2017. Věřím, že bude stejně úspěšný jako ročníky předchozí a že zde všichni účastnící najdou mnoho potřebných informací i inspirace pro svou další práci.“

Prokop Konopa