Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Zdravice Jana Bartoška, místopředsedy Poslanecké sněmovny, účastníkům konference ISSS 2016

4. 4. 2016, 9.00

Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci tradiční konference ISSS,

Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

jsem velmi rád, že se tato konference již devatenáctým rokem těší tak velké oblibě a že se i letos v hradeckém kongresovém centru Aldis sešlo téměř dva a půl tisíce odborníků a dalších příznivců internetu a jeho bezpečného využití ve státní správě a samosprávě. Také letos jsem proto s velkou radostí přijal nabídku převzetí záštity a velmi jsem se těšil na příležitost osobních setkání s vámi všemi. Bohužel zahraniční služební cesta mne odvedla na druhou stranu polokoule a tak se na vás mohu obrátit pouze touto cestou. Vy všichni právě prožíváte dva dny naplněné zajímavými prezentacemi, dva dny odborných setkání přinášejících jednu zajímavější informaci za druhou, dva dny podnětných shledání. O to jsem bohužel ochuzen, ale věřím, že to podstatné se ke mně po mém návratu dostane.

Jsem rád, že dnes již nejsou hudbou daleké budoucnosti, s nádechem sci-fi, myšlenky a konkrétní snahy o efektivní propojení státní správy a internetu. Jsem rád, že s bleskurychlým pokrokem v oblasti technologií drží krok i státní správa, resp. nahlas deklaruje svou snahu o intenzivní zapojení se do elektronizace svých služeb. Jsem rád, že termíny jako e-government, elektronická identita, důvěryhodné služby (eIDAS), elektronické podání, mobilní a cloudové technologie, kybernetická bezpečnost, systémy GIS, jednotný identifikátor, Smart city a řada dalších patří dnes již do běžného každodenního slovníku.

Velmi si vážím vašeho nadšení uvést všechny vaše IT sny do reálného života, protože spolu s vámi sdílím přesvědčení o jejich neoddiskutovatelné efektivitě a širokých možnostech využití v celé řadě oblastí. Jsem velmi rád, že mám tu možnost aktivně spolupracovat s vámi na projektech, které usnadní život našim občanům, sníží byrokratickou náročnost jednání s úřady, umožní jednotlivým institucím vzájemnou komunikaci, zjednoduší jednání na lince občan-municipality-stát, a to všemi směry… Jsem rád, že zároveň s cílem elektronizace celé této oblasti zodpovědně myslíte na bezpečnost celého procesu. Bezpečnost dat a všech informací, které jsou již nyní obsahem celého projektu, je naprosto zásadní. Nic není cennějšího než informace, nic není osobnějšího, než osobní informace, nic není hodno větší ochrany, než osobní data jednotlivců. To vše za předpokladu vysoké odbornosti, korektnosti a transparentnosti.

Proto vám všem ještě jednou děkuji za vše, co v oblasti elektronizace státní správy a samosprávy děláte, za vaše nadšení, za vaše rozhodnutí nenechat se „otrávit“ tou dosavadní ne zcela ideální pružností státní správy. Děláte to proto, že víte, že děláte správnou věc a já jsem rád, že toho mohu být účasten.

Přeji všem účastníkům konference hojnost zajímavých informací a podnětů ke své další práci a věřím, že příští, již dvacátý ročník této akce si budu moci pět užít s vámi.

Závěrem dovolte citát amerického básníka, esejisty, diplomata a učence 19. století Jamese Russela Lowella, který se mi vybavil v souvislosti s elektronizací státní správy, resp. který si myslím, že je aplikovatelný na celou tuto oblast: „Kompromis je dobrý deštník, ale špatná střecha“. Proto nedělejme kompromisy, hledejme nejefektivnější řešení!

Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky