Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Geoinformační strategie, směrnice INSPIRE a mapy

5. 4. 2016, 10.00, Hradec Králové

Úterní dopoledne na konferenci ISSS patří již tradičně uživatelům a příznivcům geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat.

Program začíná po deváté hodině úvodními prezentacemi „Implementace GeoInfoStrategie“ (MV ČR), „Činnost katastrálních úřadů po digitalizaci katastrálních map“, „Služby ČÚZK pro GeoInfoStrategii“ (ČÚZK) a případovou studií společnosti Asseco.

V druhé části tohoto bloku jsou na programu informace o implementaci směrnice INSPIRE, zkušenosti z projektu ELF a ukázky služeb INSPIRE na ČÚZK.

Třetí a čtvrtá část bloku se věnuje především mapovým službám a podkladů a vystřídají se v ní jak odborníci z oblasti státní správy a samosprávy (ČÚZK, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Plzeňský kraj), tak zástupci firem, které dodávají do této oblasti svoje řešení (ICZ, Arcdata, Intergraph).

Na závěr celého odborného bloku je naplánována diskuse a odpovědi na případné dotazy.