Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Hradec Králové – kongresové město

4. 4. 2016, 15.00, Hradec Králové

img_9148.jpg

Krátce po poledni se ve VIP prostorách KC Aldis sešli na uzavřeném diskusním jednání zástupci Královéhradeckého kraje, vedoucí představitelé i zastupitelé města Hradec Králové, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, odborníci a další osobnosti, které nějakým způsobem ovlivňují nebo chtějí ovlivnit kongresový turismus (MICE) ve městě a regionu. Hlavním cílem setkání bylo sjednocení názorů na postavení kongresového cestovního ruchu, zhodnocení aktuální situace v kraji a městě a upřesnění dalších kroků, které povedou k výraznému posílení vnímání Hradce Králové jako uznávané kongresové destinace.

Úvodního uvedení do problematiky kongresového turismu se ujal autor Koncepční studie cestovního ruchu pro město Hradec Králové, Ing. Petr Kratochvíl a na něj pak navázal městský radní pro cestovní ruch a předseda představenstva KC Aldis PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Následovalo krátké vystoupení RNDr. Tomáše Renčína jako organizátora největší kongresové akce, která se každoročně v Hradci Králové koná, a poté bouřlivá diskuse většiny přítomných, mezi nimiž nechyběli například hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj a kandidátka do krajských voleb Ing. Klára Dostálová, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a současný opoziční zastupitel Ing. Oldřich Vlasák a další osobnosti.

Výsledkem diskuse bylo nejen utřídění názorů na další rozvoj tohoto mimořádně perspektivního segmentu cestovního ruchu, ale také návrh jakéhosi akčního plánu a detailní SWOT analýza.