Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Slavnostní zahájení – eurokomisařka, kavárenská diskuse a „cena MV“

4. 4. 2016, 12.00, Hradec Králové

img_8944.jpg img_9094.jpg img_9102.jpg img_9144.jpg img_9177.jpg img_8980.jpg

Velký sál kongresového centra Aldis – jako obvykle plný až do poslední řady balkónu – sledoval od 10.30 slavnostní zahájení devatenáctého ročníku konference ISSS. Mezi osobnostmi na pódiu letos dominovala eurokomisařka Věra Jourová a zastoupena zde byla většina rezortů, Parlamentu ČR, státních institucí a přítomna byla i řada osobností ze světa ICT.

Příležitost k úvodní zdravici dostali již tradičně primátor Zdeněk Fink, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, hejtman Lubomír Franc jménem AK ČR a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová zastupující zde vládu. Klíčovou částí úvodního bloku bylo vystoupení komisařky EK Věry Jourové, které se týkalo jak jednotného digitálního trhu, tak dalších výzev v oblasti informatizace společnosti a celé EU. Oficiální část slavnostního zahájení pak uzavřel svým příspěvkem náměstek ministra vnitra ČR Jaroslav Strouhal.

V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si účastníci konference mohli vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, předseda ČÚZK Karel Večeře, podpredseda Košického samosprávného kraje István Zachariaš, náměstkyně ministerstva zdravotnictví Lenka Ptáčková Melicharová, náměstkyně MV ČR Jana Vildumetzová, náměstek MV ČR Josef Postránecký, náměstek MZe ČR Zdeněk Adamec, náměstek MPSV Robert Baxa, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl, předseda SMO ČR František Lukl, poslanec PS Parlamentu ČR Ivan Pilný, ředitel odboru hlavního architekta e-governmentu MV Petr Kuchař, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon nebo obchodní ředitel Cisco Systems ČR Ivo Němeček. Dlouholetý digitální šampion ČR Ondřej Felix převzal v závěru diskusní části z rukou Jaroslava Strouhala „Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos k rozvoji e-governmentu“ a poté celé slavnostní zahájení uzavřel ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín, který pozval všechny přítomné k dalšímu programu.