Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Roste zájem o „chytrá města“

4. 4. 2016, 11.30, Hradec Králové

Zkušenosti z posledních měsíců i dotazy účastníků konference jasně ukazují, že v poslední době výrazně roste zájem o záležitosti spojené s „internetem věcí“ a konceptem tzv. „chytrých měst“. Je to způsobeno částečně tím, že do této množiny implementací nejmodernějších technologií do oblasti komunikace státu, samospráv, občanů i dodavatelů služeb a na druhé straně celkem jednoznačných benefitů pro občany lze zahrnout prakticky vše – ať už jde o řízení dopravy, parkování, inteligentní osvětlení či sběr dat z měřidel sítí.

V programu odborného bloku, který začíná již po deváté dopolední v Jednacím sále, pokračuje po poledni tamtéž a navíc je doplněn dalším programem od 13 hod. v Malém sále, proběhne řada prezentací hlavních aktérů, dodavatelů technologií a řešení či investorů na tuzemském trhu (včetně společností jako jsou Atos, Cisco, ČD-Telematika, Česká spořitelna, České radiokomunikace, VITA software a dalších) i zástupců veřejné správy, institucí a měst, které již mají s podobnými řešeními své zkušenosti. Pro zájemce o tuto problematiku mohou být velice zajímavé i přednášky několika tchajwanských dodavatelů, kteří jsou členy delegace státní agentury pro podporu podnikání a investic TAITRA a mimo jiné budou hovořit i o výsledcích dlouhodobé spolupráce s Krajem Vysočina.