Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Elektronizace zdravotnictví

4. 4. 2016, 10.30, Hradec Králové

Eliščin sál je po většinu prvního dne konference vyhrazen odbornému bloku „ICT ve zdravotnictví“. Při nepřítomnosti jednoho z hlavních aktérů eHealth v ČR hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka se úvodního slova ujal jeho náměstek Libor Joukl společně s náměstkyní ministra zdravotnictví Lenkou Ptáčkovou Melicharovou, po nich pak následovaly prezentace Jiřího Boreje a Martina Zemana z Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkaly celkové strategie eHealth a „Národní architektury eHealth“. Úvodní dopolední blok poté uzavřel Milan Blaha z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Další tři sekce odborného bloku eHealth jsou naplánovány od 14.10 hod. Hned zpočátku představí zástupci Kraje Vysočina projektový záměr „Národního centra výměny zdravotní dokumentace“, další prezentace se budou týkat videokonferencí (AV Media), zkušeností s eHealth ze Slovenska (Ness Czech), zdravotnické dokumentace (Plzeňský kraj) a Vitakarty OZP (Styrax).

Po krátké přestávce následuje další sada přednášek – zkušenosti velké fakultní nemocnice s eHealt (FN Hradec Králové), prezentace řešení eSestra (ICZ), praktická ukázka implementace eIDAS ve zdravotnictví (Kraj Vysočina a Státní tiskárna cenin), příspěvek z EU (Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky, European Centre of Information Society Technology, SGH Warsaw School of Economics) a informace o eHealth iniciativě České lékařské společnosti. Celý odborný blok pak uzavírá panelová diskuse.