Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Visegrádská konference V4DIS 2016 zahájena

4. 4. 2016, 10.00, Hradec Králové

img_8977.jpg img_8901.jpg img_8904.jpg img_9002.jpg img_9014.jpg img_9039.jpg

Čtvrt hodiny před desátou byl ve Visegrádském salonku kongresového centra Aldis za přítomnosti zástupců veřejné správy zemí Visegrádu zahájen třináctý ročník konference V4DIS. Za předsednickým stolem se objevili Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, který je tradičním spoluorganizátorem mezinárodní části konference, István Zachariaš, podpredseda Košického samosprávného kraja, ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín a řada dalších osobností z ČR, Polska, Maďarska a Slovenska. Moderátorem zahájení byl Jaroslav Šolc radní městské části Praha 2.

Během uvítání hostů Tomáš Renčín připomněl i památku generálního sekretáře Únie miest a obcí Slovenska Mariána Minaroviče, který zemřel 4. března tohoto roku a který se v uplynulých dvou dekádách nejen výrazně zasloužil o rozvoj e-governmentu na Slovensku, ale celou dobu také velmi úzce spolupracoval na koncepci konference ISSS/V4DIS.

Součástí konference V4DIS 2016 jsou i letos vedle zahraničních přednášek a příspěvků do diskusí také prezentace aktivit mladých talentovaných lidí, kteří se aktivně zapojují do správy věcí veřejných a prostřednictvím soutěže Junior Erb porovnávají vlastní projekty a vyměňují si cenné zkušenosti. Ocenění soutěžící se letos jako obvykle setkají se zástupci veřejné správy a z rukou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky převezmou pamětní listy. Během odpoledních hodin budou předána také ocenění udělená v rámci tradiční soutěže EuroCrest.