Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS/V4DIS 2016 – eurokomisařka Jourová, elektronická identita občana, chytrá města a diskuse o nových trendech

4. 4. 2016, Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové dnes začíná již 19. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti a jak se již stalo pravidlem, doprovází ji tradiční visegrádská konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Do hradeckého Aldisu míří stovky zástupců veřejné správy, odborníci a zástupci dodavatelů technologií a služeb, stejně jako řada vrcholných politiků, vedoucích pracovníků ministerstev, hejtmanů, primátorů, šéfů státních organizací, poslanců Parlamentu ČR i desítky zahraničních hostů. Evropskou komisi letos zastupuje komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, která je zároveň členem týmu „Digital Single Market Project“ a aktivně se zapojí do pondělního programu.

V posledních letech se na akci pravidelně registruje více než 2300 hostů, během dvoudenního programu se odehraje zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představí přes stovku dodavatelů technologií a služeb.

Konference se jako obvykle koná pod oficiální záštitou premiéra, místopředsedů obou komor Parlamentu, vicepremiéra, ministra vnitra, několika dalších ministrů a Asociace krajů ČR. Spolupořadatelem mezinárodní části konference je opět Kraj Vysočina, který je rovněž garantem obsáhlého odborného bloku věnovaného elektronizaci zdravotnictví.

„Pro Kraj Vysočina je podpora informačních a komunikačních technologií od začátku důležitou rozvojovou prioritou, proto si už ani neumíme představit, že bychom u tohoto svátku informatiky chyběli,“ poznamenává MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. „Jako lékař bych rád upozornil na eHealth blok, kde se mohou zájemci seznámit se zajímavými, ale především v praxi fungujícími projekty ve zdravotnictví. Své místo zde budou mít i naši přátelé z Tchajwanu, s nimiž už dlouhá léta právě v oblasti IT spolupracujeme.“

„Celý organizační tým velmi těší, že v celém spektru státní správy i samospráv, stejně jako mezi odborníky a dodavateli produktů a služeb, je o účast na hradecké konferenci stále velký zájem,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Velice si vážíme také toho, že si sem každoročně najdou cestu vrcholní představitelé státu, mohou sdělit své vize a plány více než dvěma tisícovkám účastníků a v mnoha případech se i seznámit s jejich pohledem na věc.“

V nabitém dvoudenním programu, který běží oba dny paralelně v několika sálech kongresového centra, si svoje téma najde většina účastníků. K nejnavštěvovanějším bodům programu každoročně patří slavnostní zahájení a diskusní „kavárna“ s účastí vrcholných politiků a pak tradiční zpráva Ministerstva vnitra ČR o stavu e-governmentu a plánech pro nejbližší budoucnost. Zajímavé určitě budou přednášky a diskuse týkající se unijního nařízení eIDAS, důvěryhodných elektronických služeb a elektronické identity obecně, a to nejen z hlediska zástupců samospráv. Zkušenosti z posledních měsíců také ukazují, že výrazně roste zájem o záležitosti spojené s „internetem věcí“. Odrazí se to určitě na návštěvnosti odborného bloku věnovaného problematice „chytrých měst“ a nejnovějším trendům v komunikaci státu, samospráv, občanů i dodavatelů služeb – ať už jde o řízení dopravy, parkování, inteligentní osvětlení či sběr dat z měřidel sítí. Na pořad jednání přijdou i nové trendy v oblasti mobilních technologií a cloudu, spolehlivá konektivita a samozřejmě kybernetická bezpečnost. Chybět nebudou ani odborné bloky zaměřené na specifické oblasti veřejné správy jako například veřejné zakázky, elektronizace zdravotnictví a sociálních služeb, eJustice nebo systémy GIS. Přítomnost eurokomisařky Věry Jourové pak zcela jistě vynese do popředí unijní vizi jednotného digitálního trhu.

V rámci programu konference ISSS/V4DIS se každoročně konají také důležité doprovodné akce, jako jsou například setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, Komise pro informatiku SMO ČR, diskuse zástupců akademické sféry s poslanci Parlamentu ČR a odborníky na téma vědy, výzkumu, hodnocení vysokých škol a spolupráce s veřejnou správou či jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Jako každým rokem budou i letos vyhlášeny výsledky populárních soutěží. Ocenění Český zavináč je tradičně udělováno během nedělního VIP večera v Klicperově divadle, ceny a pamětní listy soutěží JuniorErb a Eurocrest jsou předávány v pondělí po poledni v “projektové“ laboratoři za přítomnosti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky a vítězové soutěží Zlatý erb a Biblioweb či laureát „ceny ministra vnitra“ si převezmou diplomy v průběhu pondělního galavečera.

Hlavním organizátorem konference je společnost Triada, tradičně se podílí sdružení Český zavináč, časopis Obec a finance a společnost Ponca. Pořádání podobně rozsáhlé akce by ale nebylo možné bez podpory a zapojení spolupracujících firem a institucí. Generálním partnerem konference se stala již tradičně Česká spořitelna, hlavními partnery jsou společnosti Atos, Bureau of Foreign Trade Tchajwan, Cisco, Česká pošta, ICZ a VITA software, hlavním odborným partnerem Microsoft, partnery pak Adastra, Alef, Asseco, Autocont, AV media, Citrix, Comparex, Fujitsu a Gordic. Díky patří i partnerům odborných bloků a spolupracujícím subjektům veřejné správy, mezi nimiž nechybí Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, fond Regina, ČTÚ, ČÚZK, CZ.NIC, ČIMIB, ICT Unie, NSM cluster, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů či analytický partner konference, společnost IDC CEMA.

„Myslím, že v posledních letech se podařilo dotáhnout do úspěšného konce celou řadu projektů, které posunuly veřejnou správu o pěkný kus vpřed,“ dodává RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Trochu mě mrzí, že v řadě případů to bylo spíše zásluhou nadšených jednotlivců, než nějaké komplexní strategie státu. Samozřejmě jsem rád, že jsme se na tom alespoň malým dílem podíleli, přičemž ale nijak nezastírám, že obrovský kus práce je stále před námi.“