Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Český zavináč pro pedagoga, publicistu a radního ČTÚ Jiřího Peterku

3. 4. 2016, 20.00, Hradec Králové

img_8767.jpg img_8776.jpg img_8782.jpg

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 19. ročníku konference ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Porota v letošním roce vybírala z řady různorodých projektů, které byly nominovány a po složitém zvažování se nakonec rozhodla ocenit pedagoga, publicistu a současného radního ČTÚ Jiřího Peterku, a to především za dlouhodobou publicistickou a analytickou činnost v oblasti elektronických komunikací a zároveň za odvahu přejít na druhou stranu barikády a měnit tento segment z pozice radního Českého telekomunikačního úřadu.

„Letos se sešla řada zcela odlišných nominací a tipů, takže naše práce nebyla úplně jednoduchá,“ říká Tomáš Renčín, předseda spolku Český zavináč a člen poroty soutěže. „I některé další projekty, jako například webové stránky www.klickpamatkam.cz, www.kamennyujezd.cz nebo aplikace Geosense by si také zasloužily nějaké ocenění, ale vyhrát může bohužel jen jeden.“

Historie soutěže Český zavináč

Soutěž se poprvé uskutečnila v roce 1999. Prvním vítězem se stal tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl, a to za zpřístupnění Obchodního rejstříku (www.justice.cz) a za dlouhodobě otevřený přístup nositele tohoto ocenění k potřebám široké veřejnosti.

O rok později, v roce 2000, zvítězila Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Porota ocenila společný projekt Parlamentní knihovny a odboru informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nazvaný Digitální knihovna Český parlament (www.psp.cz/eknih). Digitální knihovnu tvoří archiv digitalizovaných těsnopisných zpráv z jednání našeho parlamentu od roku 1918 do současnosti.

Na třetím ročníku soutěže bylo Českým zavináčem 2001 oceněno Ministerstvo vnitra České republiky za projekty zaměřené na praktickou pomoc občanům. Projekty „Pátrání po vozidlech“, „Neplatné doklady“ a „Úřad není labyrint“ se setkaly s mimořádným ohlasem veřejnosti a mají dlouhodobě vysokou sledovanost.

V roce 2002 se laureátem stalo Ministerstvo financí. Porota tak podpořila nejen internetový „Registr plátců DPH“ a „Registr plátců spotřební daně“, ale také aktivitu a koncepčnost, s níž ministerstvo přistoupilo k řešení komplexního využití moderních technologií v oblasti daňové správy jako celku.

Držitelem Českého zavináče 2003 se stal bilaterální projekt „Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna“. Jednalo se o zcela mimořádný počin v rozvoji informační společnosti v obou zemích, který znamenal průlom ve vzájemné informovanosti zákonodárných sborů a široké české a slovenské veřejnosti.

V roce 2004 si za nepřetržitou a bezplatnou službu „Nahlížení do katastru nemovitostí“ dostupnou všem uživatelům internetu, odnesl ocenění Český úřad zeměměřický a katastrální. Aplikace umožnila získávat některé vybrané údaje týkající se parcel a budov evidovaných v katastru nemovitostí, a dále pak informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to jak pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, tak pro účely potvrzování geometrických plánů.

V roce 2005 se neudělovala hlavní cena, ale dvě čestná uznání, a to projektu České spořitelny, a. s., – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů“ a projektu Úřadu MČ Praha 6 – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí“.

V roce 2006 se držiteli ceny společně staly dva subjekty veřejné správy – „Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“ a „Ministerstvo informatiky ČR“, a to za úspěšné prosazení zásadního rozšíření okruhů míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází, do návrhu novely zákona o informačních systémech veřejné správy.

U příležitosti jubilejního desátého ročníku konference ISSS v roce 2007 získal prestižní ocenění prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Ing. František Dohnal za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.

V roce 2008 vybrala porota jako vítěze novou službu Dopravního podniku hl. m. Prahy – možnost nákupu jízdenky prostřednictvím zaslání krátké textové zprávy z jakékoli stávající sítě GSM, která byla spuštěna v listopadu 2007.

V roce 2009 získaly toto prestižní ocenění dvě osobnosti, které se v posledních létech výrazným způsobem podílely na rozvoji informační společnosti v České republice – Zdeněk Zajíček (náměstek ministra vnitra ČR) a Jaroslav Winter (zakladatel sdružení BMI – Březen – měsíc internetu).

V roce 2010 bylo oceněno dlouhodobé úsilí Kraje Vysočina při rozvoji informatiky na úrovni kraje. Ocenění bylo předáno do rukou současného hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka a jeho předchůdců na tomto postu Ing. Františka Dohnala a RNDr. Miloše Vystrčila.

V roce 2011 porota udělila cenu oblíbené celostátní soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí „Zlatý erb“, která byla podle slov odborné poroty v minulých letech nesmírně důležitá pro zprůhlednění procesů probíhajících na úřadech měst a obcí. Přispěla zásadním způsobem k prosazení webových stránek jako důležitého informačního kanálu a rovněž k posunu vnímání webů obcí a měst od pouhé prezentace k efektivní komunikaci s občany.

V roce 2012 byl Českým zavináčem oceněn Ondřej Felix, a to za zásadní přínos pro elektronizaci veřejné správy v ČR, který sehrál v roli hlavního architekta e-governmentu, a za dotažení řady klíčových projektů do fáze konečné realizace.

V roce 2013 získala tradiční cenu ICT Unie. Porota ocenila především celkový přínos k dalšímu rozvoji informatizace veřejné správy a trvalé úsilí o smysluplný dialog mezi světem ICT a veřejnou sférou přinášející benefity celé společnosti.

V roce 2014 porota ocenila velice potřebnou osvětovou činnost v oblasti internetu a elektronických služeb a rozhodla se udělit cenu sdružení CZ.NIC. Při rozhodování přihlédla i k dalším aktivitám sdružení, které přispívají k rozvoji informační společnosti, jako jsou podpora open-source projektů, provoz národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ či implementace nových technologií (IPv6, DNSSEC).

V roce 2015 zaměřila porota svoji pozornost na důležité momenty informatizace veřejné správy v celé dosavadní historii rozvoje e-governmentu a shodla se na tom, že jedním z nejvýraznějších impulzů v posledních dvou dekádách bylo populární roadshow „Internet mění svět“ z roku 2001, které iniciovalo sdružení SPIS a vedle jeho prezidentky Jitky Pavlonové se na něm podíleli politici Ivan Langer, Karel Březina a Vladimír Mlynář.