Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Kraj Vysočina opět spolupořadatelem konference

1. 2. 2016

Vážené dámy, vážení pánové,

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

znovu po roce se můžeme setkat na tradiční a pro informatiku ve veřejné správě v ČR zásadní konferenci ISSS. Pro Kraj Vysočina je podpora informačních a komunikačních technologií od začátku důležitou rozvojovou prioritou, proto si už ani neumíme představit, že bychom u tohoto svátku informatiky chyběli. Jako lékař si Vás dovoluji pozvat na eHealth blok, kde Vás rádi seznámíme se zajímavými, ale především v praxi fungujícími projekty ve zdravotnictví. Své místo zde budou mít i naši přátelé z Tchajwanu, s nimiž už dlouhá léta právě v oblasti IT spolupracujeme.

Jsem si jist, že i devatenáctý ročník konference ISSS se stane místem, kde všichni společně nasměrujeme vývoj e-governmentu pro další období. Přeji Vám mnoho nových poznatků i kontaktů pro další rozvoj informatiky ve veřejné správě

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina