Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

18. ročník konference ISSS úspěšně skončil

15. 4. 2015, Praha

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové včera odpoledne úspěšně skončil 18. ročník konference ISSS. Tuto prestižní akci, na níž se scházejí politické špičky, šéfové a výkonní úředníci státních i samosprávných orgánů, odborníci na informatizaci veřejné správy i vrcholní manažeři renomovaných firem, již podvanácté doprovodila mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Program konference začal již v neděli odpoledne diskusním setkáním v královéhradeckém planetáriu, pokračoval tradičním VIP večerem v Klicperově divadle a poté až do úterního odpoledne bohatou nabídkou prezentací, diskusí a doprovodných akcí. Během dvou dnů konference se uskutečnilo přes dvě stě přednášek, diskusí a jednání, ve výstavní části se představilo více než 100 dodavatelských firem a organizací a počet účastníků podle předběžných údajů z prezenčních knih opět vysoce překročil dvě tisícovky.

Záštity, oficiality, mezinárodní rozměr

Záštitu konferenci letos poskytlo několik členů vlády včetně premiéra Bohuslava Sobotky, místopředsedy Pavla Bělobrádka, ministra vnitra Milana Chovance, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a ministra zemědělství Mariana Jurečky, místopředsedové obou komor Parlamentu ČR – Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu, který již řadu let zaštiťuje visegrádské setkání V4DIS, a Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny. Další oficiální záštity poskytli také hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a Asociace krajů ČR.

Během slavnostního zahájení konference nejprve v úvodu zazněly zdravice primátora hostitelského města Hradce Králové Zdeňka Finka, hejtmana Jiřího Běhounka, který hovořil jménem Asociace krajů ČR a zároveň Kraje Vysočina, jednoho ze spolupořadatelů konference, a Přemysla Sobotky, který se tradičně zaměřil na mezinárodní spolupráci v regionu V4. V oficiální části slavnostního zahájení následoval krátký projev ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a úvodní část uzavřel náměstek ministra vnitra pro ICT Jaroslav Strouhal „jménem ministra“. Během svého vystoupení pronesl i následující slova: „Máme vizi, která je vyjádřena ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy na roky 2014 až 2020. Máme ambici realizovat například zavedení elektronické identity a s ní související elektronické podání a takzvaný elektronický supermarket neboli elektronickou samoobsluhu.“

Slavnostní zahájení konference ISSS dále pokračovalo tradiční „kavárenskou diskusí“, při níž si přítomní mohli vyslechnout názory řady dalších osobností, mezi nimiž nechyběli náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, náměstkyně MPSV Iva Merhautová, náměstek ministra zemědělství Zdeněk Adamec, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, předseda ČÚZK Karel Večeře, ředitel odboru veřejných zakázek ÚOHS Mojmír Florian, náměstek předsedy Rady ČTÚ Marek Ebert, místopředseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák, digitální šampion ČR Ondřej Felix, předsedkyně Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Milada Halíková, předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Ivan Pilný či vedoucí parlamentní delegace Slovenské republiky, místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Národní rady SR Elemér Jakab. Podnikatelský sektor pak zastupovali generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka, prezident ICT Unie Svatoslav Novák, generální ředitel Cisco ČR Michal Stachník a ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín.

Ještě před tímto oblíbeným vrcholem pondělního dopoledního programu byl ve Visegrádském salonku kongresového centra Aldis za přítomnosti řady zástupců veřejné správy zemí Visegrádu – ČR, Slovenska, Polska a Maďarska – zahájen dvanáctý ročník konference V4DIS. Mezi aktéry nechyběli ani Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, který byl spoluorganizátorem letošního ročníku, generální sekretář Únie miest Slovenska Marian Minarovič, ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín, zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, členové delegace Národní rady Slovenské republiky a další osobnosti.

Program a doprovodné akce

V rámci obsáhlého programu konference ISSS/V4DIS opět proběhly více než dvě stovky přednášek, prezentací a diskusí, které se zaměřily nejen na hodnocení současného stavu e-governmentu a plánů do nejbližší budoucnosti, ale rovněž veřejného investování v oblasti ICT, kybernetické bezpečnosti, rozšiřování internetové infrastruktury, elektronizace zdravotnictví a řady dalších oblastí souvisejících s využíváním moderních technologií ve veřejné správě.

„Cílem dvoudenního programu konference není prodiskutovat všechny detaily e-governmentu, ale hlavně vyměnit si zkušenosti a naznačit cestu, jak ještě více usnadnit občanům život a zjednodušit administrativu, státu ušetřit peníze a správu věcí veřejných posunout na kvalitativně vyšší úroveň,“ poznamenal Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS/V4DIS. „Myslím si, že program této akce je poměrně unikátní v tom, že to zajímavé si v něm najdou všichni, od manažerů po IT specialisty z nejrůznějších oborů. Koneckonců, důkazem toho, že jsme už před časem zvolili správný formát, potvrzuje i tradičně vysoká návštěvnost.“

Důležitou součástí programu konference byly i letos doprovodné akce, jako například zasedání Rady vlády pro informační společnost, setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Asociace krajů ČR, uzavřené jednání zástupců akademické obce, poslanecké sněmovny, Technologické agentury ČR, Svazu průmyslu ČR a odborníků zaměřené především na podporu technického vzdělávání v souvislosti s probíhajícím Rokem technického vzdělávání, který organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR, či setkání Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů.

V programové schématu konference ISSS/V4DIS opět nechybělo vyhlášení výsledků populárních soutěží. Ocenění Český zavináč je tradičně udělováno během nedělního VIP večera v Klicperově divadle, ceny a pamětní listy soutěží JuniorErb a Eurocrest byly předány v pondělí po poledni v „projektové“ laboratoři za přítomnosti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky a vítězové soutěží Zlatý erb, Biblioweb a Ceny ministra vnitra za přínos k rozvoji informační společnosti si převzali diplomy v průběhu pondělního galavečera.

Organizátoři, partneří, spolupracující subjekty

Hlavním organizátorem konference byla jako obvykle společnost Triada, tradičně se podílelo sdružení Český zavináč, časopis Obec a finance a společnost Ponca. Svoji roli spoluorganizátora letos rozšířil Kraj Vysočina, který se vedle partnerství mezinárodní konference V4DIS, podpořené rovněž Mezinárodním visegrádským fondem, stal zároveň hlavním garantem obsáhlého odborného bloku věnovaného elektronizaci zdravotnictví.

Generálním partnerem konference byla již tradičně Česká spořitelna, hlavními partnery ISSS/V4DIS 2015 společnosti Atos, Cisco, Česká pošta, ICZ a VITA software, hlavním odborným partnerem Microsoft, partnery pak Asseco, AV media, Citrix, DataSys, Fujitsu Technology Solutions, Gordic, Newps.cz a O2.

Díky patří i garantům odborných bloků a spolupracujícím subjektům, mezi nimiž nechyběly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, města Hradec Králové a Kladno, fond Regina, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, ICT Unie, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Český institut manažerů informační bezpečnosti, NSM cluster, T-Mobile či analytický partner konference IDC CEMA.

Prokop Konopa