Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Zástupci obcí a měst řeší aktuální problémy v Malém sále

14. 4. 2015, 12.00, Hradec Králové

V Malém sále jako obvykle probíhá od 9 hodin rozsáhlý diskusní blok zástupců ORP a Ministerstva vnitra. V prvním bloku nazvaném Procesní modelování agend proběhnou přednášky „PMA a životní situace“ (Bohdan Urban a František Knotek z MV ČR), „DMVS (Digitální model veřejné správy)“ (Zdeněk Šimek, Eva Šimková Hefková, MV ČR), „Zkušenosti z pilotního projektu procesního modelování agend v podmínkách městského úřadu“ (Ing. František Troják, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí) a „Role životních situací v procesním řízení veřejné správy“ (prof. Ing. Václav Řepa, CSc., VŠE Praha).

V diskusním panelu zástupců samospráv a státní správy poté zasednou Pavel Rous z Komise pro informatiku SMO ČR, Petr Pavlinec z Kraje Vysočina, digitální šampion ČR Ondřej Felix, Bohdan Urban a Tomáš Kroupa z Ministerstva vnitra ČR, Ing. Renata Golasíková a Marek Pazderka ze Správy základních registrů, Rostislav Mazal z Ministerstva pro místní rozvoj, Jiří Bernas z Národního archivu ČR a Petr Chuděj z Ministerstva práce a sociálních věcí. Hovořit se bude o problematice kompozitních služeb, open dat, o dalším rozvoji stávajících projektů e-governmentu, NDA a KDS, chystaných projektech v IROP, procesu zveřejňování smluv, návrhu novely zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů či OPZ-ICT gramotnost.