Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Tradiční „GISové“ dopoledne

14. 4. 2015, 10.15, Hradec Králové

Úterní dopoledne na konferenci ISSS patří již tradičně uživatelům a příznivcům geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat.

Blok věnovaný této problematice letos probíhá v Jednacím sále.

Program začíná po deváté hodině prezentací Ing. Petra Součka, Ph.D. z ČÚZK „Implementace INSPIRE v ČÚZK“, na níž navazuje související přednáška „INSPIRE v rezortu Ministerstva životního prostředí“ Jitky Faugnerové z agentury CENIA. Směrnice INSPIRE se dotýká i další prezentace – „eENVplus – eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE“ v podání jejího kolegy Jiřího Roubínka. S prezentací „GeoInfoStrategie poté vystoupí RNDr. Eva Kubátová z Ministerstva vnitra a s “Koncepcí rozvoje zeměměřictví v letech 2015–2020“ Ing. Karel Brázdil, CSc. ze Zeměměřického úřadu.

Druhou část bloku GIS pak tvoří přednášky „Poskytování dat do celostátních IS – ČÚZK, ČSÚ, MMR, MZe, MD, …“ Mgr. Jana Křížka ze společnosti VITA software, „Digitální technická mapa Plzeňského kraje – první roky provozu“ Michala Součka z KÚ Plzeňského kraje, „Big Data“ Ing. Vladimíra Špačka ze společnosti Intergraph CS a „Portal for ArcGIS“ v podání Ing. Radka Kuttelwaschera ze společnosti ARCDATA PRAHA. Poslední tři prezentace se týkají „Služeb informačního systému katastru nemovitostí v ČR“ (Ing. Jiří Poláček, CSc., ČÚZK) a „Dat a služeb Zeměměřického úřadu a jejich poskytování“ (Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad) a „Průběžného vzdělávání v GIS pro e-government a oborové podporu veřejné správy (Ing. Karel Janečka, Ph.D., Česká asociace pro geoinformace). Na závěr celého odborného bloku je naplánována diskuse a odpovědi na případné dotazy.