Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Cenu ministra vnitra získalo Fórum pro otevřená data

13. 4. 2015, 21.00, Hradec Králové

img_5171.jpg img_5172.jpg img_4704.jpg

Držitelem Ceny ministra vnitra za přínos pro rozvoj informační společnosti předané během slavnostního galavečera konference ISSS/V4DIS 2015 se stalo Fórum pro otevřená data, které se již řadu let intenzívně zabývá propagací a šířením myšlenky a principů otevřených dat veřejné správy v České republice. Jako konzultant Úřadu vlády ČR a Ministerstva vnitra se Fórum podílelo na tvorbě „Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí v oblasti otevřených dat“.

Členové Fóra pro otevřená data jsou autory koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR, odborných metodik, postupů a návodů v oblasti publikování otevřených dat a také příručky „Jak otevírat data“ pro obce a města. Podíleli a podílejí se na otevírání dat řady institucí, např. Českého telekomunikačního úřadu, České obchodní inspekce, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR a České správy sociálního zabezpečení.

Fórum pro otevřená data je expertní program založený v roce 2013 Fondem Otakara Motejla, Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou informatiky a statistikyVysoké školy ekonomické v Praze. Zaměřuje se na prosazení principu a standardů otevřených dat především v rámci fungování veřejné správy, koordinaci aktivit a odborníků věnujících se tématu otevřených dat, propagaci a osvětu tématu otevřených dat, spolupráce na výzkumu v oblasti otevřených a propojitelných dat. Poskytuje obcím a institucím metodiky a návody pro aplikaci otevřených dat, asistenci při jejich zavádění a konzultace pro dlouhodobě udržitelná řešení v práci s otevřenými daty. Řeší výzkumné i ryze praktické projekty zaměřené na publikaci a využití otevřených a propojitelných dat veřejné správy ČR.