Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Elektronizace zdravotnictví a sociálních služeb

13. 4. 2015, 10.30, Hradec Králové

Podobně jako v případě předchozích ročníků i letos dostává značný prostor v programu konference téma elektronizace zdravotnictví a sociálních služeb. Odborným garantem bloku se stal Kraj Vysočina, který se může pochlubit řadou realizovaných a plně funkčních projektů. I proto tuto část programu zahájil v 9 hodin v Eliščině sále hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

Po úvodním slovu hejtmana vystoupila s přednáškou „Národní strategie elektronického zdravotnictví v kontextu aktivit eGovernmentu“ náměstkyně ministra zdravotnictví Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová a po ní její spolupracovník Ing. Martin Doležal s prezentací „Metodika a postup tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví“. Následovaly příspěvky doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. z Ústavu zdravotnických informací a statistiky „Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny eHealth“, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. a jeho kolegů z Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti „JEP, její cíle, aktivity a stanoviska“ a RNDr. Jiřího Schlangera z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Asistivní technologie jako prostředky efektivních služeb a pomoci“.

Po obědě pak blok věnovaný eHealth pokračuje druhou částí, do níž se již zapojí řada konkrétních dodavatelů technologií a služeb. Problematiku e-receptu přiblíží PharmDr. Zdeněk Blahuta ze Státního úřadu pro kontrolu léčiv, o řešeních elektronické medikace bude hovořit Simona Plischke z HC-Logic a projekt „e-Sestra – cesta k bezpečné a efektivní nemocnici“ představí Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. z ICZ. Tuto část uzavírají přednášky Ing. Pavla Východského, Ph.D. z VZP („Integrace centrálních aplikací eHealth do různých informačních systémů“), Bc. Vratislavy Krnáčové z KÚ Moravskoslezského kraje „Nástroj řízení nemocnic“ a Milana Podivína z Fujitsu Technology Solutions „Fujitsu, když vaše smysly nestačí“.

Ve třetí části se představili Ing. Pavel Východský, Ph.D. z VZP s přednáškou „Aktuální a plánované elektronické služby VZP“ a s prezentací „VITAKARTA a online služby OZP“ Ing. Ladislav Friedrich, CSc. z Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Ing. Vladimír Šolc, ze společnosti STYRAX, a. s.

Závěrečná čtvrtou část bloku o elektronizaci zdravotnictví pak tvoří přednášky Milana Růžičky ze společnosti IZIP (Evropské inspirace pro podporu rozhodování pacienta), odborníků z Taipei Economic and Cultural Office Roberta Ho a Bena Wu (Jak úspěšně využít taiwanské zkušenosti s eHealth v českém prostředí), Michala Schmidta z ICZ (Projekt eMedocs – ISAC), Davida Zažímala a Petra Pavlince z Kraje Vysočina (Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – projektový záměr krajů) a konečně Ondřeje Dostála z D&D Health (Náležitosti elektronické zdravotní dokumentace, elektronický podpis).

Celý blok uzavírá panelová diskuse.