Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Upozornění pro přednášející

10. 4. 2015, 12.00

Pokud jste doposud neodevzdali doprovodnou prezentaci k vaší přednášce, je nutné ji předat v dostatečném předstihu před začátkem příslušného programového bloku na expozici Triady v prvním patře Kongresového centra Aldis, kde je po celou dobu konference přítomen k tomu určený personál.

Po zkušenostech z minulosti musíme důrazně varovat před připojováním prezentací přímo v přednáškovém sále, kde nelze akceptovat jakékoli zkrácení následujících prezentací z důvodu zdržení zaviněných jinými přednášejícími. Prodlevy způsobené včasným nedodáním prezentací a manipulací s technikou na místě půjdou vždy k újmě času vyhrazeného pro vaši přednášku, o ztrátě pozornosti a zájmu publika nemluvě.