Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 7.–8. dubna 2014, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Schema programu konference ISSS 2014, pondělí, 7. dubna

Poslední změna: 9. 4. 2014, 19.00. [ Úterý, Podrobný program, Titulní stránka ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
8.45
Zpráva o stavu eGovernmentu
Úvodní slovo a vize rozvoje eGovernmentu, JUDr. Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra
9.00
Úvodní slovo a vize rozvoje veřejné správy, Adriana Krnáčová, Ministerstvo vnitra
Zahájení konference V4DIS 2014, RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, Senát Parlamentu ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Marian Minarovič, generálný sekretár, Únia miest Slovenska (SK); Ing. Karla Wursterová, ředitelka, Visegradský fond; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2014
Digitalizace a archivace dokumentů I
Metodika pro příjem a odesílání dokumentů v digitální podobě původci vedoucími listinnou spisovou službu, PhDr. Jiří Úlovec, Ministerstvo vnitra
Elektronizace zdravotnictví a sociálních služeb I
Úvod, MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina; Ing. Iva Merhautová, MBA, Ministerstvo práce a sociálních věcí; MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Ministerstvo zdravotnictví
eGovernment v zemích V4
Informatizácia a internetizácia verejnej správy a územných samospráv v SR, akad. mal. Marian Minarovič, Únia miest Slovenska (SK)
9.15
Úplné elektronické podání v rámci Strategie eGovernmentu 2014+, Mgr. Bohdan Urban, Ministerstvo vnitra
Nová koncepce elektronizace zdravotnictví, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Ministerstvo zdravotnictví
Vnitřní integrace a provoz úřadu I
33 v 1 – Projekt Jednotnej ekonomiky organizácií mesta Prešov, Ing. Mariana Hurná, Město Prešov (SK)
AIS VITA a elektronické spisové služby, Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o.
Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4, Jan Petrůj, IDC CEMA s. r. o.
9.30
Stávající projekty českého eGovernmentu aneb jak dál v České ICT, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
eHealth pohledem krajů, MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
Kontaktní centrum pro řešení každodenních potřeb občanů města, Eliška Dimovová, Magistrát města Hradec Králové; Boris Bělousov, Dynamica, a. s.
VITA Stavební úřad na Slovensku, Mgr. Peter Skirka, VITA software, s. r. o.
9.45
Realizace a výhled projektů České pošty, Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s. p.
Centralizované řešení elektronického systému spisové služby v Celní správě České republiky, Jaroslav Hönig, Generální ředitelství cel; Bc. Miloslav Thon, TranSoft a. s.
Praktická aplikace telemedicíny, Jan Vachuda, CGI IT Czech Republic s. r. o.
Řešení pro evidenci grantů, Roman Antoň, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Highly Integrated E-governance Systems – a way to leverage V4+ common power, prof. Andrzej Janicki, Monika Walczak, Alfa Omega Foundation (PL) Přednáška v cizím jazyce
10.00
Základní registry – pilíř moderního eGovernmentu (duben 2014 v číslech: více než 2000 OVM, 3000 AIS a 300 mil. transakcí), Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů
Informace o plánovaných kontrolách veřejnoprávních původců na správné vedení elektronické spisové služby (Kontrolní seznam požadavků), Jan Frk, Ministerstvo vnitra
Jednotný informační systém příspěvkových organizací a spisové službě v souladu s NSESS, Vít Drbohlav, Asseco Solutions, a. s.
Generické domény světových metropolí, Mgr. Jiří Průša, Metropolitní univerzita Praha
10.15
10.30
Slavnostní zahájení, Neelie Kroes, komisařka, Evropská komise; Pavel Bělobrádek, místopředseda, Vláda České republiky; Věra Jourová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj; Milan Chovanec, ministr, Ministerstvo vnitra; Oldřich Vlasák, místopředseda, Evropský parlament; Jan Bartošek, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj; Zdeněk Fink, primátor, Město Hradec Králové; Milada Halíková, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad; Adriana Krnáčová, náměstkyně, Ministerstvo vnitra; Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra; Lukáš Wagenknecht, náměstek, Ministerstvo financí; Iva Merhautová, náměstkyně, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Tom Philipp, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví; Ondřej Felix, Digitální šampion České republiky; Peter Pellegrini, Státní tajemník MF Slovenské republiky; Vladimír Špidla, vedoucí odboru, Vláda České republiky; Svatoslav Novák, prezident, ICT Unie o. s.; Biljana Weber, generální ředitelka, Microsoft s. r. o.; Branislav Šebo, generální ředitel, IBM Česká republika, spol. s r. o.; Jiří Devát, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.; Milan Hašek, ředitel úseku komunálního financování, Česká spořitelna, a. s.; Martin Elkán, zástupce generálního ředitele, Česká pošta, s. p.; Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2014 Přednáška v cizím jazyce
Přenos slavnostního zahájení
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
Vnitřní integrace a provoz úřadu II
Portál úředníka, Lubomír Forejtek, AutoCont CZ a. s.; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
Digitalizace a archivace dokumentů II
Představení nové, sjednocující odborné platformy OFSD, Jan Frk, OFSD
12.30
Elektronizace zdravotnictví a sociálních služeb II
Role ICT v sociálních službách, Ing. Iva Merhautová, MBA, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spisová služba a nástroje e-Governmentu, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Mobilní technologie ve veřejné správě I
Sítě nové generace – podpora budování NGA síti a rozvoj LTE sítí, Ing. Marek Ebert, Český telekomunikační úřad
Veeam – It Just Works! Jak jednoduše a bezpečně chránit moderní datacentrum, Martin Štětka, Veeam Software GmbH
12.45
SharePoint DMS – Elektronizace dokumentů, formulářů a správa jejich životního cyklu, Jiří Sirůček, T-Mobile Czech Republic a. s.
Mobilní aplikace pro zdravotnictví – rok v ostrém provozu, Jana Venclíková, Asseco Central Europe, a. s.
Mobilní úředník a práce z domova (home office) – sci-fi nebo realita?, Vladimír Špička, Citrix Systems Czech Republic s. r. o.; Michal Šmarda, Město Nové Město na Moravě
13.00
Moderní ICT řešení (nejen) pro veřejnou správu I
mojeID jako nástroj e-Demokracie, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Vnitřní úřadování v elektronické podobě: chtěné nebo nechtěné dítě?, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
Nové zdravotnické registry jako součást konceptu eHealth, Michal Opatřil, ICZ a. s.
Rozšiřování komunikační infrastruktury, mobilní technologie ve veřejné správě, Pavel Řezníček, ICZ a. s.
Chytrá řešení pro moderní veřejnou správu, Ing. Jakub Svatý, MBA, Intergraph CS s. r. o.
13.15
Mobilní technologie ve veřejné správě, Pavel Křižanovský, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
AIS VITA – využití sdílených služeb celostátních IS, RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o.
Aktuální stav projektu NDA, Bc. Jiří Bernas, Národní archiv
VITAKARTA a online služby OZP, Ing. Ladislav Friedrich, CSc., Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s.
Závěry konference Co po nás zbude?, Ing. Jan Heisler, Co po nás zbude o. s.
13.30
Výzvy eGovernmentu 2014+
Úplné elektronické podání, Mgr. Bohdan Urban, Ministerstvo vnitra
Virtualizace není cíl. Cílem je přístup k aplikacím – kdykoliv, kdekoliv a z jakéhokoliv zařízení, Tomáš Poslušný, Arrow ECS, a. s.; Vladimír Špička, Citrix Systems Czech Republic s. r. o.
Efektivní pracovní prostředí pracovníka veřejné správy, Jan Růžička, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Vize MyCity – efektivní servisní služby pro občany, Petr Mayer, Pavel Richter, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
13.45
Aktuální trendy v eGovernmentu I
Praktická cesta k ekologickému e-governmentu, Ing. František Sobotka, T-SOFT a. s.
Mobilní organizace bez námahy a investičních nákladů, Jiří Vojkovský, Petr Leština, IBM Česká republika, spol. s r. o.
14.00
Kmenové projeky eGovernmentu a jejich architektura, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
Role IT při zvyšování odpovědnosti státu vůči občanům a občanů vůči státu, Petr Čermák, Asseco Central Europe, a. s.
Opendata
Jak na opendata ve veřejné správě, Michal Rada, Ministerstvo vnitra
Mobilní technologie ve veřejné správě II
Vzdálená obrazová komunikace ve veřejné správě, Viktor Gyönyör, Radim Šejnoha, AV MEDIA, a. s.
Výhody integrovaného informačního systému, Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
14.15
Moderní ICT řešení (nejen) pro veřejnou správu II
AIS VITA a základní registry, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s. r. o.
Otevřená data – standardy, nástroje a aktivity, Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
JES – Jednotný ekonomický systém – fakta a mýty, Martin Vrabec, GORDIC spol. s r. o.
Kam směřují rozklikávací rozpočty v roce 2014?, Ing. Jiří Ileček, GORDIC spol. s r. o.
Elektronizace výběru spotřební daně, Michal Kalinič, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
14.30
RÚIAN – stav projektu z pohledu otevřených dat, Ing. Tomáš Holenda, Český úřad zeměměřický a katastrální
Mobilní kancelář v reálném provozu, Ing. František Troják, Město Milevsko; Ing. Pavel Nemrava, Software602 a. s.
eGovernment v evropském kontextu I (Mezinárodní spolupráce)
Listening to the numbers: For IT, the Czech Republic needs to spend more and spend more wisely, Mark Yates, IDC CEMA s. r. o. Přednáška v cizím jazyce
Budoucnost Cloudu ve veřejné správě, Nikola Šubrt, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
14.45
Aktuální trendy v eGovernmentu II
Měření výkonnosti veřejné správy, Accenture Central Europe B.V., org. sl.
Případová studie: Otevřená data o kontrolách v rámci ČOI, Ing. Martin Tajtl, Česká obchodní inspekce
Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz „tlustých“ aplikací na mobilních telefonech a tabletech, Roman Kapitán, Citrix Systems Czech Republic s. r. o.
eSbírka a eLegislativa
Priority Ministerstva vnitra a přínosy projektu, Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra
Přínosy eLegislativy pro legislativní proces, JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., Úřad vlády ČR
Innovation and technology making a real impact for better citizen services quality and efficiency, Trudy Norris-Grey, Microsoft CEE (EN) Přednáška v cizím jazyce
Projekt operačních středisek PČR, Květoslav Štrunc, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.; Milan Zapletal, Policie České republiky
Případová studie: Otevřená data v rámci ČTÚ, Mgr. Martin Drtina, Český telekomunikační úřad
15.00
Manažerské účetnictví a Controlling ve veřejné správě, Ing. Michal Polák, GORDIC spol. s r. o.
Historie, koncepce a legislativní řešení projektu, Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra
Archivace dokumentace, další kroky k ideálnímu stavu, Ing. Radek Macek, Michal Opatřil, ICZ a. s.
Ukázky aplikací nad otevřenými daty publikovanými v ČR, Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC 6.0 pro veřejnou správu, Ing. Petr Kuchař, ICT Unie, o. s.
Plán, rozpočet a demonstrace funkcí projektu, Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra
15.15
Diskuse a dotazy
Smart cities – nová etapa urbanizace
City Dashboard města, otevřené vládnutí, Ing. Jaroslav Šolc, Magistrát Hlavního města Prahy; Ing. Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.
Elektronická úřední deska Magistrátu města Hradec Králové, Jiří Plátek, AV MEDIA, a. s.
Model poskytování základních provozních aplikací veřejné správy ve formě SaaS, Ing. Juraj Žoldák, VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.
Elektronická fakturace na vzestupu!, Mgr. Petr Hojný, BBA, Česká spořitelna, a. s.
Představení projektu bank v oblasti digitalizace a kybernetických služeb ve spolupráci s veřejným sektorem a ICT Unií, Ing. Tomáš Hládek, Česká bankovní asociace
Technické řešení projektu, návaznost na Open Data a možnosti komerčního i nekomerčního využití dat, Ing. Vladimír Plšek, Microsoft s. r. o.
15.30
Analýza mobility obyvatel na základě zbytkových dat mobilního operátora: geodemografická „big data“ pro chytřejší management, provoz a správu měst, Ing. Miloš Mastník, T-Mobile Czech Republic a. s.; Ing. Jiří Novobilský, CE-Traffic, a. s.
Význam projektu pro základní registry, PMA a další rozvoj eGovernmentu, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
Elektronizace veřejných zakázek
Aktuální stav Národního elektronického nástroje (NEN), RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj
Vzdělávací a informační projekty
Big Data and cloud computing – need for new e-skills (From basic Linux knowlegde to high level professionals), Elzbieta Godlewska, Linux Professional Institute Central Europe Přednáška v cizím jazyce
15.45
Bezpečnost v ICT
IPv6 a DNSSEC: povinná součást Vašeho webu!, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Diskuse a dotazy
Informace o elektronických tržištích veřejné správy, Ing. Marek Grill, Ministerstvo pro místní rozvoj
Komunikační technologie a řešení pro chytrá města, Pavel Křižanovský, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
Služba sledování změn, Bc. Jana Apeltauerová, Český úřad zeměměřický a katastrální
16.00
eGovernment v evropském kontextu II (Stav mezinárodních projektů)
Zpráva o návrhu nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách eIDAS, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
Profily zadavatele – nástroj ke zvýšení transparentnosti, RNDr. Eva Vízdalová, Ministerstvo pro místní rozvoj
PalmSecure Biometric Technology – Vaše ruka je klíčem, Milan Podivín, Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
Vnitřní integrace a provoz úřadu III
Educomp – efektivní nástroj pro řízení vzdělávání zaměstnanců, Robert Ondrášek, Servodata a. s.
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů, uvádí Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s. (uzavřené jednání)
Využití centra sdílených služeb iMunis.cz pro poskytování služeb občanům, Ing. Barbora Tesařová, Ivana Melicharová, Obec Lety; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Věstník veřejných zakázek – provoz, zkušenosti a využití dat, Patrik Arnošt, NESS Czech s. r. o.
Zjišťování skutečného majitele společností z otevřených dat, Ing. Jan Cikler, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s
16.15
Projekt STORK 2.0, Ing. Zdeněk Jiříček, Ministerstvo vnitra
Video ve státní správě – zajímavá řešení a případové studie, Ivan Sýkora, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
portalobydleni.cz, Mgr. Jana Marešová, Státní fond rozvoje bydlení
Webový portál, ako nástroj aktívneho dialógu s verejnosťou, Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, Město Bratislava (SK)
Modul ICZ VEZA – integrovaný elektronický nástroj pro agendu veřejných zakázek, RNDr. Jitka Pankrácová, ICZ a. s.
16.30
e-SENS pomáhá budovat jednotný digitální trh, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Veeam – Moderní zálohování datacentra, Ondřej Krak, Veeam Software GmbH
Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje, Václav Pávek, GORDIC spol. s r. o.
OVCE.sk – úspešná cesta z internetu až na pulty kníhkupectiev a Nehejtuj.sk – Netolerancia sa v 21. storočí netoleruje, Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko (SK)
Diskuse a dotazy
Budoucnost ZZVZ
ZZVZ – východiska ke zpracování nového zákona, Ing. Jiří Houdek, Ministerstvo pro místní rozvoj
16.45
Diskuse a dotazy
Skener webů pro města a obce, Mgr. Zuzana Duračinská, CZ.NIC, z. s. p. o.
Nejen zrakově postižení mohou využívat službu CAPTCHA Help, Petr Závodský, CZ.NIC, z. s. p. o.
Uplatnenie IKT v rámci formujúceho sa mestského regiónu Turčianskych Teplíc, Mgr. Michal Sygút, Město Turčianské Teplice (SK)
Novelizace zákona – čekání na evropskou směrnici…, Mgr. Robert Pergl, Komora administrátorů veřejných zakázek
17.00
Diskuse a dotazy
Projekt portálu Pomoc na dvanáctce, Daniela Rázková, Městská část Praha 12
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
17.15
Připravovaná legislativa pro přístupnost informací a dokumentů, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.; Michal Rada, Jan Frk, Ministerstvo vnitra
17.30
17.45
18.00
18.15
Diskuse vítězů soutěží, uvádí Ing. Tomáš Holenda
18.30
18.45
19.00
19.15

TopList