Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 7.–8. dubna 2014, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

15 ročníků projektu Blind Friendly Web na ISSS

8. 4. 2014, Hradec Králové

Na letošním 17. ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) se projekt Blind Friendly Web prezentuje již po patnácté. Cílem projektu je pomáhat snižovat či úplně odstraňovat překážky, na které může uživatel narážet při používání webových stránek, dokumentů a aplikací. Cílovou skupinou projektu je primárně skupina uživatelů se zrakovým postižením, ale téma přístupnosti však tuto cílovou skupinu značně přesahuje a přístupnost pomáhá prakticky každému uživateli webu.

Konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) se stala pro projekt Blind Friendly Web jednou z klíčových osvětových aktivit směrem k veřejnosti. Důvodem je zaměření konference na státní správu a samosprávu, protože informace určené všem občanům, prezentované orgány státní správy a samosprávy, by měly být v maximální možné míře přístupné všem občanům.

V roce 2000 se projekt jako novinka představil v projektové laboratoři. Projekt od té doby má své nezastupitelné místo na konferenci. V roce 2002 bylo kritérium přístupnosti poprvé zařazeno do hodnocení v rámci soutěže Zlatý erb, o rok později toto kritérium bylo poprvé testováno i v soutěži Biblioweb.

Realizaci projektu Blind Friendly Web v roce 2000 zahájila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), od roku 2006 pak projekt přebírá obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, kterou SONS v roce 2000 založila.

„Konference ISSS vždy byly a dodnes jsou nejlepší příležitostí prezentovat přístupnost směrem k veřejné správě a samosprávě,“ konstatuje Hana Bubeníčková, ředitelka brněnského TyfloCentra, která stála u zrodu projektu a dodnes projekt koordinuje. Jedná s například o naše nové poznatky v oboru, náš podíl na vzniku prvního oficiálního metodického materiálu Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu, který vydalo tehdejší Ministerstvo informatiky či náš podíl na vzniku Vyhlášky o přístupnosti z roku 2008.

Nejnovějším počinem projektu Blind Friendly Web je práce na oficiálním překladu mezinárodně uznávané metodiky WCAG 2.0 a jeho prosazení do legislativy ČR. „Velmi nás těší navázání užší spolupráce s Ministerstvem vnitra, které má přístupnost ve své gesci,“ říká Radek Pavlíček, uznávaný odborník na tematiku přístupnosti, metodik projektu Blind Friendly Web a člen Pracovní skupiny pro přístupnost při Ministerstvu vnitra.

Projekt Blind Friendly Web se zaměřuje na tzv. reálnou přístupnost. Realizátor projektu, TyfloCentrum Brno, o. p. s., v současné době zaměstnává 7 těžce zrakově postižených testerů přístupnosti, kteří se na testování aktivně podílejí.