Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 7.–8. dubna 2014, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Rozsáhlý blok pro obce a města

8. 4. 2014, 12.00, Hradec Králové

V Malém sále od 9 hodin probíhá obsáhlý blok zaměřený na tři oblasti – dopady strategie 2014+ na veřejnou správu, elektronizaci procesů a diskusní fórum „Co pálí samosprávy v e-governmentu?“.

Na úvodní části se podílejí především zástupci ministerstva vnitra (Bohdan Urban, Josef Beneš) a České pošty (Petr Solský), na druhé části pak také zástupci dodavatelských firem a veřejné správy (Pavel Nemrava – Software602, Milan Vácha – obec Psáry, Tomáš Lechner – Triada, Jiří Dohnal – ICZ, Martin Janček – Komix, Petr Koucký – MSp ČR). Třetí část se věnovala otázkám „Co by mělo obcím přinést nové programové období 2014+?“, „Jak získat informace z CIS pro AIS obcí?“, „Problematika provázání JIP a IDM obcí“, „Co nabízí KIVS a CMS 2.0 obcím?“, Řešení životních situací na obcích“ a „Budou obce ukládat spisy do KDS a NDA?“.

V diskusním panelu pak zasedli zástupci Komise pro informatiku SMO ČR Simona Rákosová a Pavel Rous, digitální šampion ČR Ondřej Felix, Bohdan Urban z Ministerstva vnitra ČR, Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů, Petr Solský z Odštěpného závodu ICT služby České pošty, Rostislav Mazal z Ministerstva pro místní rozvoj a někteří další.