Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 7.–8. dubna 2014, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Hlavní témata ISSS 2014

20. 2. 2013

 • priority nové vlády v oblasti e-governmentu
 • financování IT projektů a využívání prostředků z fondů EU (2014+)
 • aktuální otázky dalšího rozvoje elektronizace veřejné správy v ČR
 • moderní technologie a trendy – cloud computing, virtualizace, outsourcing, …
 • elektronické dokumenty v praxi – digitalizace, archivace, bezpečnost, …
 • GIS a mapové služby, územní plánování a související problematika
 • rozšiřování komunikační infrastruktury, mobilita a mobilní technologie ve veřejné správě
 • odborné bloky – e-health, dopravní telematika, IZS, e-justice, …
 • příklady dobré praxe měst, obcí a regionů
 • projekty e-governmentu v rámci regionu V4
 • ICT Summit 2014
 • kulaté stoly, diskuse
 • workshopy, jednání komisí a profesních skupin