Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Zpráva IDC CEMA z ISSS 2013

18. 6. 2013

Renomovaná mezinárodní analytická a poradenská společnost IDC CEMA, která se specializuje na trhy informačních a komunikačních technologií, i v letošním roce připravila v rámci své řady „nahlédnutí“ (IDC Insights) analytickou zprávu o aktuálním stavu českého e-governmentu, založenou na postřezích ze šestnáctého ročníku konference ISSS, jíž se její analytici aktivně zúčastnili.