Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS 2013 – 16. ročník konference úspěšně skončil

10. 4. 2013, Praha, English English

img_9186.jpg img_8918.jpg img_8992.jpg img_9001.jpg img_9036.jpg img_0063.jpg img_0114.jpg

V úterý 9. dubna odpoledne skončil v královéhradeckém kongresovém centru Aldis 16. ročník konference ISSS. Dvoudenní akce, která byla již po desáté doprovázena konferencí V4DIS, setkáním zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, se podle předběžných statistik zúčastnilo opět více než 2 tisícovky registrovaných hostů z České republiky, Slovenska, Polska i dalších evropských zemí – registrační záznamy ukazují, že přes mírný pokles celkového počtu účastníků se zvýšil počet zástupců veřejné správy (přibližně o 100 osob). Za oba dny konference se odehrálo přes dvě stovky přednášek a prezentací a v rámci programu se uskutečnila také řada významných setkání, jednání a diskusí – nedělní kolokvium Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a ICT Unie, pondělní ICT Summit, setkání tajemníků městských a obecních úřadů, setkání poslanců se zástupci samospráv týkající se především 3 tématických oblastí – cestovního ruchu, školství a informatiky či setkání akademické sféry a reprezentantů ICT průmyslu.

Konference ISSS je již léta důležitým místem setkání špiček domácí politické scény, ministrů, zástupců veřejné správy z ČR i zahraničí, nezávislých odborníků nebo vysokých manažerů renomovaných firem a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Oficiální záštity akci poskytli předseda vlády ČR Petr Nečas, ministr vnitra Jan Kubice, ministři Martin Kuba, Leoš Heger a Kamil Jankovský i Asociace krajů ČR. Visegrádskou konferenci již tradičně zaštítil místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. V kongresovém centru Aldis se objevila celá řada poslanců a senátorů, šéfů státních úřadů, krajských hejtmanů, primátorů měst a dalších osobností.

„Doufám, že letošní ročník konference přispěje k tomu, aby si účastníci a široká veřejnost uvědomili, že v uplynulých letech se podařilo dokončit celou řadu projektů, na které můžeme být právem hrdí a které – mám na mysli třeba naše back-office řešení – představují skutečnou evropskou špičku,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS. „Jen málokoho napadne, že právě ty projekty, o nichž se prakticky vůbec nemluví – a opět opakuji, že je jich poměrně dost – jsou ty nejúspěšnější, protože prostě fungují, a že obraz e-governmentu, který je nám předkládán v médiích, vlastně příliš neodráží skutečnost.“

Nejnavštívenější částí dvoudenního programu bylo jako obvykle pondělní dopolední slavnostní zahájení – moderátorem byl letos Jakub Železný a na pódiu nechyběla řada známých osobností. Příležitost k úvodní zdravici dostali primátor Hradce Králové Zdeněk Fink a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Poté následovalo vystoupení ministra vnitra Jana Kubiceho a jeho „stínového kolegy“ Jeronýma Tejce. Výkonný místopředseda Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Zdeněk Zajíček pak přednesl projev premiéra Petra Nečase, který se slavnostního zahájení konference nemohl kvůli pracovnímu vytížení zúčastnit, v němž bylo definováno 5 hlavních tezí, jež by měly vyřešit řadu stávajících problémů v oblasti informatizace veřejné správy (plné znění projevu předsedy vlády). V závěru oficiální části slavnostního zahájení dále vystoupil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek za Asociaci krajů ČR a úvodní část uzavřel videozáznam zdravice místopředsedkyně Evropské komise a komisařky zodpovědné za digitální agendu Neelie Kroes. V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila následující hodinu, si přítomní mohli vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli náměstci Pavel Kolář a Petr Solský (MV), Jiří Žák (MD), Daniel Braun (MMR), František Korbel (MSp), Petr Nosek (MZ), Vojtěch Munzar (MŽP), Jiří Jirka (MPO), hejtmani Lubomír Franc (Královéhradecký kraj) a Jiří Běhounek (Vysočina), místopředseda ČÚZK Karel Štencel, „digitální šampion ČR“ Ondřej Felix, Cyril Čapka za SMO ČR, poslanci PSP ČR Jaroslav Krupka a Václav Horáček, prezident ICT Unie Svatoslav Novák, ředitel divize GBS společnosti IBM pro ČR, SR a Maďarsko Vladek Šlezinger, country manager společnosti VMware Michal Stachník a ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

V dalším programu 16. ročníku konference dominovala témata spojená s aktuálním stavem rozvoje tuzemského e-governmentu, ale zdaleka to nebyla pouze rekapitulace toho, co se podařilo či nepodařilo. Daleko častěji se diskutovaly konkrétní kroky v dalším pokračování celkové reformy veřejné správy. Hodně se hovořilo o čerpání prostředků EU v dalším programovacím období (2014+), o přínosu stávajících klíčových projektů informatizace veřejné správy a jejich efektivnímu zapojení do administrativních procesů i o moderních trendech včetně cloudových řešení, outsourcingu či virtualizace nebo rozšiřování komunikační infrastruktury. Vedle tradičních odborných bloků, jako byly e-turismus či e-health, poprvé dostala větší prostor také akademická obec, především s ohledem na potřebu lepšího propojení školství, vědy, výzkumu a praxe. Pondělního diskusního setkání se zúčastnily zhruba dvě desítky zástupců univerzit, ministerstva školství, veřejné správy a odborníků z oblasti ICT průmyslu a výsledky předčily očekávání, v úterý dopoledne pak akademický blok pokračoval sérií přednášek.

V průběhu pondělního slavnostního společenského večera konference byly jako obvykle vyhlášeny výsledky populárních soutěží Zlatý Erb, Biblioweb, Eurocrest či JuniorErb a udělena cena ministra vnitra za rozvoj informačních a komunikačních technologií. Již o den dříve se v rámci VIP večera v Klicperově divadle představil i letošní vítěz soutěže Český zavináč. Kompletní výsledky všech soutěží jsou k dispozici v aktualitách na www.isss.cz.

Hlavním pořadatelem konference ISSS/V4DIS 2013, která se tradičně konala za podpory hostitelského města Hradec Králové, byla společnost Triada, spolupořadateli pak Český zavináč, Ponca a časopis Obec a finance, na přípravě se podílela řada dalších subjektů a organizací. Generálním partnerem konference byla opět Česká spořitelna, hlavními partnery pak společnosti Atos, Cisco, Česká pošta, IBM, ICZ, Oracle a VMware.

Více informací o konferenci ISSS 2013 včetně audio- a videozáznamů, reportážních vstupů ČT24, aktualit, fotodokumentace i kompletního archivu minulých ročníků lze najít na www.isss.cz.

Prokop Konopa